ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-2016 --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2015-2016

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2175/2015 ως αριθμ. Φ6/153688/Δ4)

Αρ.Πρωτ.Φ6/154615/Δ4/01-10-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
I. Γιαλαμάς - Αικ. Μαντέλλου
Τηλέφωνο: 210 344 3240, 3278
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30.09.2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 40/28-07-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 400/30-09-2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Ι. Διδακτέα - εξεταστέα ύλη

Από το βιβλίο «Μαθηματικά» , Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας), έκδοση 2014

Α/Α

Κεφάλαιο / Περιεχόμενο

Σελίδες

( από…έως)

1

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική

 

 

Παράγρ. 2.1, 2.2, 2.3 (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75-76)

Παράγρ. 2.4 και 2.5 (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86)

Παράγρ. 2.6 Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ.102.

59- 102

2

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

 

 

Α. Παράγρ. 3.1, 3.2, 3.3

Παράγρ. 3.4 (μόνο μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του πίνακα συζυγών παραστάσεων της σελ. 115).

Εξαιρούνται οι εφαρμογές:

  • 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119,
  • 4δ στις σελίδες 122 και 123,
  • 5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και
  • 7 στις σελίδες 125 και 126.

107-132

Β. Παράγρ. 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9.

Εξαιρούνται οι εφαρμογές:

  • 2 στις σελίδες 142 και 143,
  • 5 στη σελ.145
  • και 7 στις σελίδες 147 και 148.

133-151

3

Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

 

 

 

Α. Παράγρ. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6.

173 - 200

Β. Παράγρ. 4.8 και 4.9.

210 - 222

4

Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισμού

 

 

Παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4.

Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και 247,

οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250,

η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242 και οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ.258-261.

231 -258

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

 

Pin It

Εκτύπωση