ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (Τομέα Υγεία Πρόνοιας) 2016 - 2017

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2016-2017

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3143/2016)

Αρ.Πρωτ.Φ6/161723/Δ4/30-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
Θ. Προπατορίδης, Γ. Κοτσιφάκης
Τηλέφωνο: 210 344 22 29, 3240, 32 76
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/160716/Δ4/29.09.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 29/21-07-2016 & 38/22-09-2016 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/321/27-09-2016 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ 2. Υγιεινή

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ 2. Υγιεινή

ΜΑΘΗΜΑ: «ΥΓΙΕΙΝΗ»

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» (Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Ν. Θάνου, Ε. Νικολοπούλου, Ε. Τσιγάρα , εκδ. Διόφαντος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: : Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ορισμός Υγιεινής-Αρχές-Σκοποί-Έννοια της υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1 Γενικά

2.2. Αγωγή Υγείας

2.3. Φορείς εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΓΕΙΑ

3.1 Έννοια της υγείας

3.2 Εχθροί της υγείας

3.3 Υγιεινή και προληπτική ιατρική

3.4 Προστασία της υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ

4.1 Γενικά

4.2 Τα λοιμώδη νοσήματα

4.4 Χαρακτηριστικά λοιμωδών νοσημάτων

4.5 Τρόποι μετάδοσης
4.5.1. Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος
4.5.2. Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα
4.5.3. Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς
4.5.4. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΓΙΕΙΝΗ

5.1. Υγιεινή του περιβάλλοντος.
A. Ατμοσφαιρικός αέρας
B. Θερμοκρασία
Γ. Υγρασία
Δ. Ατμοσφαιρική πίεση
ΣΤ. Ηλιακή ακτινοβολία
Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση
Η. Ακτινοβολία

5.2.Υγιεινή των τροφίμων
5.2.1.Αλλοιώσεις τροφίμων
5.2.2Ασθένειες που μεταδίδονται με τα τρόφιμα
5.2.4.Υγειονομικά μέτρα προστασίας τροφίμων
5.2.5.Οι δέκα χρυσοί κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων

5.3.Νερό - Ύδρευση
Α. Νερό
Β. Ύδρευση

5.4. Αποχέτευση - Απορρίμματα

5.5. Ατομική καθαριότητα του σώματος
Φροντίδα δέρματος
Στοματική υγιεινή (εκτός από τις παραγράφους που αφορούν στο «Βούρτσισμα» των σελ. 83 έως και 85)
Σωματική άσκηση – Προληπτική ορθοπεδική

5.7.Υγιεινή της κατοικίας
Α. Υγιεινή αστικής κατοικίας
Β. Υγιεινή αγροτικής κατοικίας

5.8. Υγιεινή της εργασίας