ΥΓΙΕΙΝΗ - (Τομέα Υγεία Πρόνοιας) 2017 - 2018 (Προσθήκη Διευκρινίσεων)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017-2018

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Μετάβαση στην ενότητα με την εξεταστεά ύλη όλων των Πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/224119/Δ4/19-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά
Τηλέφωνο: 210 344 32 76
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018.

Σχετ.: (1) Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις
(2) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/215168/Δ4/07-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε απάντηση νέων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΥΓΙΕΙΝΗ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής, αντίστοιχα, για το σχολικό έτος 2017-18 σας αποστέλλουμε αναλυτικά την εξεταστέα – διδακτέα ύλη:

Κεφάλαιο 1: Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ορισμός Υγιεινής – Αρχές – Σκοποί – Έννοια της υγείας (σελ. 19-20)

Κεφάλαιο 2: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1 Γενικά (σελ. 21-22)

Κεφάλαιο 3: ΥΓΕΙΑ

3.1 Έννοια της υγείας (σελ. 27-28)

3.2 Εχθροί της υγείας (σελ. 28-29)

3.3. Υγιεινή και προληπτική ιατρική (σελ.29)

3.4 Προστασία της υγείας (σελ. 29)

Κεφάλαιο 4: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ

4.1 Γενικά (σελ. 31)

4.2 Τα λοιμώδη νοσήματα (σελ. 31-32)

4.4 Χαρακτηριστικά λοιμωδών νοσημάτων (σελ.36)

4.5 Τρόποι μετάδοσης (σελ.37)

4.5.1 Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος (σελ. 38-39)

4.5.2 Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα (σελ. 39-40)

4.5.3 Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς (σελ. 40)

4.5.4 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σελ 40-44)

Κεφάλαιο 5: ΥΓΙΕΙΝΗ

5.1 Υγιεινή του περιβάλλοντος (σελ. 49-50)

Α. Ατμοσφαιρικός αέρας (σελ. 51): Ονομαστικά η χημική σύσταση

Β. Θερμοκρασία (σελ. 52)

Γ. Υγρασία (σελ. 53)

Δ. Ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 53-54)

ΣΤ. Ηλιακή ακτινοβολία (σελ. 54-55)

*Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση (σελ. 55-59) * [Στην παράγραφο Ζ στην υποενότητα με τίτλο «Οι κυριότεροι ρύποι είναι» (σελ. 57-59) οι κυριότεροι ρύποι μόνο ονομαστικά.]

Η. Ακτινοβολία (σελ. 59-60)

5.2 Υγιεινή των τροφίμων (σελ.63)

5.2.1 Αλλοιώσεις τροφίμων (σελ 63-64)

5.2.2 Ασθένειες που μεταδίδονται με τα τρόφιμα (σελ.64)

5.2.4 Υγειονομικά μέτρα προστασίας τροφίμων (σελ. 65)

5.2.5 Οι δέκα χρυσοί κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων (σελ. 65-66)

5.3 Νερό – Ύδρευση

Α. Νερό (σελ. 69-70)

Β. Ύδρευση (σελ. 70-71)

5.4 Αποχέτευση – Απορρίμματα (73-74)

Στερεά απορρίμματα (σελ. 74-76)

5.5 Ατομική καθαριότητα του σώματος (σελ. 79)
Φροντίδα του δέρματος (σελ. 79-81)

*Στοματική Υγιεινή: έως και «Μέτρα Προφύλαξης» (σελ. 81-83)
*[Οι υποενότητες : «Βούρτσισμα», «Σωστή Διατροφή», «Φθοριούχα Σκευάσματα», «Επισκέψεις στον Οδοντίατρο» είναι εκτός διδακτέας – εξεταστέας ύλης]

Σωματική άσκηση – Προληπτική ορθοπεδική (σελ. 87-88)

5.7 Υγιεινή της κατοικίας

Α. Υγιεινή αστικής κατοικίας (σελ. 93-95)

Β. Υγιεινή αγροτικής κατοικίας (95-96)

5.8 Υγιεινή της εργασίας (σελ. 99)

Εργατικό ατύχημα (σελ. 99 -101)

Επαγγελματικά νοσήματα (σελ. 101 – 103)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Εσωτερική Διανομή:
 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων- Τμήμα Α΄
 Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.Φ6/215168/Δ4/07-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά
Τηλέφωνο: 210 344 32 76
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018.

Σχετ.: Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄ /12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΥΓΙΕΙΝΗ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής, αντίστοιχα, για το σχολικό έτος 2017-18, και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 44/30-10-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1 Ως προς την υποενότητα «Ζ. Ατμοσφαιρική Ρύπανση» της ενότητας 5.1 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Κεφαλαίου 5: 
- στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι κυριότεροι ρύποι, οι οποίοι διδάσκονται και εξετάζονται ονομαστικά

2 Ως προς την ενότητα 5.4 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ» του Κεφαλαίου 5:
- στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι κυριότεροι ρύποι,
- στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο τα στερεά απορρίμματα

3 Ως προς την ενότητα 5.8 «ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του Κεφαλαίου 5:
- στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι υποενότητες «Εργατικό Ατύχημα» και «Επαγγελματικά Νοσήματα»

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.Φ6/163251/Δ4/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Γ. Αδαμαντόπουλος, Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 και Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 25/23-06-2017, 28/10-07-2017 & 36/14.09.2017 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/289/29-09-2017 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητες:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» (Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Ν. Θάνου, Ε. Νικολοπούλου-Ντέρου, Ε. Τσιγάρα, εκδ. Διόφαντος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: : Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ορισμός Υγιεινής-Αρχές-Σκοποί-Έννοια της υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΓΕΙΑ

3.1 Έννοια της υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ

4.1 Γενικά

4.2 Τα λοιμώδη νοσήματα

4.4 Χαρακτηριστικά λοιμωδών νοσημάτων

4.5 Τρόποι μετάδοσης
4.5.1. Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος
4.5.2. Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα
4.5.3. Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς
4.5.4. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΓΙΕΙΝΗ

5.1. Υγιεινή του περιβάλλοντος.
A. Ατμοσφαιρικός αέρας: (Ονομαστικά η χημική σύσταση)
B. Θερμοκρασία.
Γ. Υγρασία.
Δ. Ατμοσφαιρική πίεση
ΣΤ. Ηλιακή ακτινοβολία
Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση (οι κυριότεροι ρύποι: ονομαστικά)
Η. Ακτινοβολία

5.2.Υγιεινή των τροφίμων.
5.2.1.Αλλοιώσεις τροφίμων.
5.2.2Ασθένειες που μεταδίδονται με τα τρόφιμα.
5.2.4.Υγειονομικά μέτρα προστασίας τροφίμων.
5.2.5.Οι δέκα χρυσοί κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων

5.3.Νερό - Ύδρευση.
Α. Νερό.
Β. Ύδρευση.

5.4. Αποχέτευση - Απορρίμματα.
Στερεά απορρίμματα.

5.5. Ατομική καθαριότητα του σώματος
Φροντίδα δέρματος.
Στοματική υγιεινή (έως και Μέτρα Προφύλαξης)
Σωματική άσκηση – Προληπτική ορθοπεδική.

5.7.Υγιεινή της κατοικίας.
Α. Υγιεινή αστικής κατοικίας.
Β. Υγιεινή αγροτικής κατοικίας.

5.8. Υγιεινή της εργασίας.
Εργατικό ατύχημα.
Επαγγελματικά νοσήματα.

Pin It

Εκτύπωση