edu.klimaka.gr

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α --

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

Αρ.Πρωτ.Φ.151/50021/Β6/03-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Π. Τσόκα. Ι. Χριστοφαρεΐζη
Τηλ.: 210-3442647, 210-3442100
FAX: 210-3442077

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β΄/3.3.2009).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188 Α’/1997), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2001) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/2011)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄/2009)

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ.Φ.151/2996/Β6/13.1.2010 (ΦΕΚ 55 Β΄/2010), Φ.151/17193/Β6/10.2.2011 (ΦΕΚ 346 Β΄/2011), Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β’/2011) και Φ.151/40925/Β6/10.4.2012 (ΦΕΚ 1280 Β΄/2012) όμοιές της.

4.Τις διατάξεις της με αριθμ.27528/ΣΤ5/15-3-2012 (ΦΕΚ 763 Β΄/2012) Κοινής Απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Στις Στρατιωτικές Σχολές των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης προστίθενται οι Σχολές «ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)» και «ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)».

2. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Α του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β’/2011) Υ.Α., προστίθεται φράση, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα, στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής.»

3. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Α του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β’/2011) Υ.Α., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του άρθρου 17 της παρούσας, των υποψηφίων που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), δηλώνει στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού την ειδική περίπτωση ή την υποπερίπτωση αν πρόκειται για την περίπτωση γγ΄ στην οποία ανήκουν οι ως άνω υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι ως άνω υποψήφιοι ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες, επιλέγουν μόνο μία, προκειμένου να διεκδικήσουν τις επιπλέον θέσεις, που ορίζονται για την εισαγωγή πέραν του αριθμού εισακτέων, όπως καθορίζεται κατ’ έτος.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 17 της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009) Υ.Α., όπως προστέθηκε με την παρ. Γ του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β’/2011) Υ.Α., αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), για την υπαγωγή τους σε μια ειδική περίπτωση προσκομίζουν σε συγκεκριμένη προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιπλέον δικαιολογητικά στο Λύκειο ανά περίπτωση, ως ακολούθως:

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), που είναι σε ισχύ, από το οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.

Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).

ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»

α) Πιστοποιητικό /πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

β) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) ενός γονέα, με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τρία (3) ζώντα τέκνα (αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία των τριών τέκνων) από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα , συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, το περιεχόμενο της οποίας θα ταυτίζεται με το/τα πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα , συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ»

Α. Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας : α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

β) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄). Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Με την ίδια Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνεται υπεύθυνα ότι φοιτά σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας και ότι αυτή η πόλη είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.

Β. Υποψήφιοι που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα :

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει: α) ο θάνατος του/των γονέων και, β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

Γ. Υποψήφιοι που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Δ. Υποψήφιοι που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄):

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

β) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.

Ε. Υποψήφιοι που είναι πολύδυμα τέκνα, εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων τέκνων.

β) Αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε των ΓΕΛ είτε των ΕΠΑΛ του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυ,μων αδελφού/αδελφών.

Εάν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίου σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις, τότε τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Λύκειο για έλεγχο και υπαγωγή ή μη σε κάποια ειδική περίπτωση, φυλάσσονται μέχρι τη 15η Μαΐου του μεθεπόμενου έτους υποβολής τους, οπότε και καταστρέφονται.

Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

5. Η παρ. 5 του άρθρου 17 της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009) Υ.Α., όπως προστέθηκε με την παρ. Γ του άρθρου μόνου της Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β’/2011) Υ.Α., αντικαθίσταται ως εξής :

«Το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ μπορεί να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια για την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.151/40925/Β6/10-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Π. Τσόκα
Τηλέφωνο:210 3442647
FAX: 210 344 2098

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188 Α’/1997), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2001) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/2011)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄/2009) 3. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) –Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/2996/Β6/13.1.2010 (ΦΕΚ 55 Β΄/2010), Φ.151/17193/Β6/10.2.2011 (ΦΕΚ 346 Β΄/2011) και Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β’/2011) όμοιές της.

4.Τις διατάξεις της με αριθμ.27528/ΣΤ5/15-3-2012 (ΦΕΚ 763 Β΄/2012) Κοινής Απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Η περίπτωση Β του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431 /Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α. (σ.σ. παρατίθεται στη συνέχεια) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 15 προστίθεται παράγραφος, ως εξής:

« Οι υποψήφιοι που  εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ’ κοινωνικών κριτήριων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’), κρίνονται για επιλογή σε κάθε σχολή ή τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιοι της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων, που αντιστοιχούν στα ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’). Εάν δεν εισάγονται στη σχολή ή το τμήμα που έχουν δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους, κρίνονται στη συνέχεια για επιλογή στις επί πλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος, ως υποψήφιοι της ειδικής περίπτωσης στην οποία ανήκουν. Εάν και πάλι δεν εισάγονται στις επί πλέον αυτές θέσεις στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση, στη γενική σειρά.

Σε περίπτωση και πάλι μη εισαγωγής τους με τη σειρά αυτή, εξετάζονται επίσης και πάλι για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης και πάντα σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους, μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για την εισαγωγή τους.»».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.151/67431/Β6/15-06-2011
ΑΔΑ: 4ΑΣΒ9-ΠΒ3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Email:omogenis(ΑΤ)@ypepth.gr
Πληροφορίες: Σ. Γιαννοθανάση
Τηλέφωνο:210 344-2688
FAX: 210 344 2077

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ.Φ.151/22071/Β6(ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)-Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων».

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (ΦΕΚ. Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 -Α). και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της του άρθρου 59 παράγ. 11 του Ν. 3699/2011 (ΦΕΚ. Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ΄Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»

3.Τις διατάξεις της αριθμ.Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 (ΦΕΚ.Β΄.373) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑΛ)-Ομάδα Α……και σχολές Αστυφυλάκων»Υ. Α

4.Τις διατάξεις της αριθμ.Φ151/2996/Β6/13..1.2010 (ΦΕΚ 55-Β/25.1.10)Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθ.Φ.151/22071/Β6/26.2.2009(ΦΕΚ.Β΄.373) Υ.Α «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑΛ)-Ομάδα Α΄ … και σχολές Αστυφυλάκων»

5.Τις διατάξεις της αριθ.151/17193/Β6/10.2.2011 (ΦΕΚ. Β΄346) Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ.151/22071/Β6/26.2.2009 (ΦΕΚ.Β΄373) Υ.Α ««Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑΛ)-Ομάδα Α΄ … και σχολές Αστυφυλάκων»

6.Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Tην υπ’ αριθμ.1120/Η/7.1.2010 (ΦΕΚ Β΄1.) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθμ.Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ.373-Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)-Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις - Μηχανογραφικού Δελτίου μέσω διαδικτύου – Διαδικασία επιλογής

Α. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται, ως εξής:

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, κάτοχοι πτυχίου Β΄ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών αντίστοιχα, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑ0Α Α΄), υποβάλλουν Αίτηση-0ήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Με την Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει και τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί, εφόσον απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα για τμήματα στα οποία εκδήλωσε προτίμηση εισαγωγής. Εφόσον παρέχεται δικαίωμα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων έχει δικαίωμα μίας μόνο επιλογής.

2 α. Οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ Α΄, που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήμα των ΤΕΙ και των λοιπών σχολών του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλουν, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Kάθε υποψήφιος, πριν τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου ταυτοποιείται από το Λύκειό του, στο οποίο προσέρχεται και δημιουργεί τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας από τη βάση δεδομένων, που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από τις αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει οριστικά το μηχανογραφικό του δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ, που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς απαραίτητα τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας στην εκάστοτε οριζόμενη προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, υποψήφιος επιλέξει την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού του δελτίου στο Λύκειό του, θα πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

β. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων, και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3966/ 2011,ΦΕΚ. Α΄ 118), δηλώνουν και συμπληρώνουν στο αντίστοιχο πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου, την ειδική περίπτωση ή την υποπερίπτωση, αν πρόκειται για την περίπτωση γγ΄ , στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που ανήκουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, επιλέγουν μόνο μία, προκειμένου να διεκδικήσουν τις επί πλέον θέσεις, που ορίζονται για την εισαγωγή πέραν του αριθμού εισακτέων, όπως καθορίζεται κατ΄ έτος

3 α. Στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στην οικεία ομάδα, στα τμήματα της οποίας εισάγονται οι υποψήφιοι του αντίστοιχου τομέα. Με τη δήλωσή του ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα τμήματα, που επιθυμεί ο υποψήφιος.

γ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα, που έχει δηλώσει.

δ. Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης σχολών ή τμημάτων εισαγωγής σε ΤΕΙ και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.

ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή, μέσω διαδικτύου.

Β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 15 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων, και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ.Α΄118) κρίνονται για επιλογή σε κάθε σχολή ή τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιοι της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων, που αντιστοιχούν στα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄). Εάν δεν εισάγονται στη σχολή ή το τμήμα που έχουν δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους, κρίνονται στη συνέχεια για επιλογή στις επί πλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος, ως υποψήφιοι της ειδικής περίπτωσης στην οποία ανήκουν, και μόνο για τις σχολές ή τμήματα της διοικητικής περιφέρειας που βρίσκεται η μόνιμη και κύρια κατοικία των γονέων τους, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας (συζύγων και τέκνων) των ίδιων των υποψηφίων, εάν πρόκειται για ενηλίκους, την οποία έχουν προσδιορίσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Εάν πρόκειται για την υποπερίπτωση Α΄ των Κοινωνικών Κριτηρίων (φοιτώντος/ης αδελφού/ής) για τις σχολές ή τμήματα της διοικητικής περιφέρειας που φοιτά ο/η αδελφός/ή, μπορούν είτε να επιλέξουν αυτή ως διοικητική περιφέρεια για τις σχολές ή τμήματα ως περιφέρεια επιλογής τους είτε τη διοικητική περιφέρεια της μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων τους, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών. Εάν και πάλι δεν εισάγονται στις επί πλέον αυτές θέσεις στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα της διοικητικής περιφέρειας επιλογής τους, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση, στη γενική σειρά. Σε περίπτωση και πάλι μη εισαγωγής τους με τη σειρά αυτή, εξετάζονται επίσης και πάλι για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης για τις σχολές ή τμήματα της ίδιας διοικητικής περιφέρειας επιλογής και πάντα σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους, μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για την εισαγωγή τους.

Οι Διοικητικές Περιφέρειες έχουν ορισθεί με το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 0ιοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» οι οποίες είναι δέκα τρεις (13).

Γ. Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:

«4. «Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων, και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3966/ 2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), για την εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής, προσκομίζουν επιπλέον δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, ως ακολούθως:

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 0ήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει εκδοθεί οπωσδήποτε εντός τριμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από το οποίο προκύπτει ρητά η κατηγορία στην οποία εμπίπτει, από τις υπό στοιχείο 1 έως 4 κατηγορίες πολυτέκνου του παρόντος εδαφίου.

γ) έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.

δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους 0ελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αττικής και Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. (άρθρο 59, παράγραφος 11).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε), φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Για τον υπολογισμό του καθαρού ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται τα ποσά από τις στήλες Γ και Δ του Eκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής των υποψηφίων οικονομικού έτους, που αφορά στα εισοδήματα του προηγούμενου αυτού, οικονομικού έτους και προστίθενται τα ποσά, ως ακολούθως:

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος»
• το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και
• η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων

2. Από τη Στήλη Δ . «Ανάλυση Εισοδημάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδημα κλπ»
• τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά

Τα ανωτέρω ποσά, αθροιζόμενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις οικογένειες με δύο τέκνα, προσαυξανόμενου κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων φόρου εισοδήματος του ιδίου οικονομικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων μελών της οικογένειας, συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των γονέων των υποψηφίων με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν, σε περίπτωση που αυτοί είναι διαζευγμένοι, συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αποτελεί το άθροισμα των ποσών, κατά τα ανωτέρω των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των μελών της οικογένειας συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και των διαζευγμένων γονέων με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν.

Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων ή τέκνα αυτών, για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3454/2006 (Α΄75):

1. όσοι είναι γονείς και έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από ένα ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: τα υπό στοιχεία α΄,γ ΄και δ΄ της ανωτέρω περίπτωσης i.
Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν επίσης το 26ο έτος της ηλικίας τους.

iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: τα υπό στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄ της ανωτέρω περίπτωσης i και για κάθε υποπερίπτωση, επί πλέον δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

Α. Γι΄ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή την ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων:
- αντί του υπό στοιχείο α΄ της περίπτωσης i Πιστοποιητικού, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο της ηλικίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
- Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα προπτυχιακών σπουδών του/της αδελφού/αδελφής, που έχει εισαχθεί ύστερα από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν διανύουν το προβλεπόμενο τελευταίο έτος σπουδών κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.

Β. Γι΄ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, αντί του υπό στοιχείο α΄ της περίπτωσης i Πιστοποιητικού:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 0ήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει: α) ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος ηλικίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, β) ο θάνατος του/των γονέων και, γ) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

Γ. Γι΄ αυτούς που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%:
- Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα εκδίδεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης μέλους 0ιδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου (ΔΕΠ) αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, γίνονται δεκτά τα Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών, που εκδόθηκαν χωρίς γνωμάτευση μέλους ΔΕΠ.

Δ. Γι΄ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ. 120 Α΄):
- Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.
Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

΄Οπου για τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται μη υπέρβαση του ορίου ηλικίας (συμπλήρωση) θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου, ως ημεροχρονολογία γέννησης. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννησης. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.

5. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται ανωτέρω, κατά τις ημερομηνίες εγγραφής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων των ειδικών περιπτώσεων της παραγράφου 4, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄118), λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής.. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού 0ελτίου όσο και κατά την εγγραφή στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής, εφόσον η ένταξη στην ειδική περίπτωση, που ανήκουν, αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθμό θέσεων εισακτέων».

Η απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΦΕΚ 55/2010)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 55
25 Ιανουαρίου 2010

Αριθμ. Φ151/2996/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 29−Α).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − ΟμάδαΑ………και σχολές Αστυφυλάκων».

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/12019/Β6 (Φ.Ε.Κ. 2216−Β) Υπουργικής Απόφασης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ.Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργική Απόφαση ως ακολούθως:

1) Στο τέλος του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13.Τα παραπάνω που αφορούν στα μαθήματα ειδικότητας ισχύουν για τους μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει να είναι υποψήφιοι με την Ομάδα Α ή Β και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια χρονιά που αποφοιτούν. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ προηγούμενων ετών ανεξάρτητα από την ειδικότητα που είχαν επιλέξει κατά το έτος αποφοίτησής τους μπορούν να συμμετέχουν σε νέες εξετάσεις, να εξετάζονται στα δύο μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας επιθυμούν και να δηλώνουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα την ειδικότητα του οποίου θα έχουν επιλέξει.».

2) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ.199 Α) ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.

β) Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται ι) γραπτά ή ιι) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών  Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

δ) Ειδικά για τους υποψήφιους που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

στ) Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις, των ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους.

ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπάγονται στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εξετάζονται:

α) Στα Βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι περισσότεροι από 80 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ) στην έδρα Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Ε.Κ από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής εξέτασης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων, που ανήκουν στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος μαθητής.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι του ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στην περίπτωση ι του εδαφίου β΄ και στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

3. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται από τους μαθητές στο
ΕΠΑΛ φοίτησής τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις των αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) υποβάλλονται στη Δ/νση ΔΕ ή στο Γραφείο Ε.Ε, στις ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α).Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

4. Γνωματεύσεις των οποίων η ισχύς έχει λήξει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται δεκτές για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού».

3) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ναυτικών Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) για την εισαγωγή τους στις σχολές και στα τμήματα των ομάδων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και να εξετάζονται στα ίδια μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας και σε κοινά θέματα μαζί με τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (Ομάδα Α). Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε ειδικότητα των ΕΠΑΛ επιθυμούν, θα εξετάζονται στα μαθήματα αυτής, ανεξάρτητα από τον τομέα και την ειδικότητα αποφοίτησής τους και να δηλώνουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα την ειδικότητα του οποίου έχουν επιλέξει».

4) Το άρθρο 21 καταργείται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ