Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ/ΔΕΚΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 15/2010,  Αθήνα, 12 Απρ 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (Ν. 1294/82)

1. Οι υποψήφιοι-ες της ΣΣΕ Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ υποβάλλονται σε εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται με μέριμνα της Σχολής και διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον Οργανισμό της Σχολής, τους ισχύοντες Νόμους και ΠΔ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)/21 Αυγ 02 (ΦΕΚ Β΄1142), στα μαθήματα Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου:

α. Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση-Έκφραση) από την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων γενικής παιδείας.

β. Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία από την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της θετικής κατεύθυνσης.

2. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων που έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής, ως Μόνιμοι Υπξκοί, τουλάχιστον ένα (1) χρόνο κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη ΣΣΕ.

3. Ενδεχόμενα κενά θέσεων των υποψηφίων της παραπάνω κατηγορίας του Ν. 1294/82, που αφορά τους Μόνιμους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι-ες Μόνιμοι Υπξκοί μπορούν να πληροφορηθούν για την ύλη, το χρόνο, την διαδικασία και τον τόπο των εξετάσεων από το Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων της ΣΣΕ, στα τηλέφωνα:
210-8904126-7, 210-8904093-4-5.


Εκτύπωση