Μετεγγραφές Μαθητών Λυκείων Εξωτερικού για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016

Αρ.Πρωτ.Φ.815.2/41639/Η2/09-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,
ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Emaıl : dıpode(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. Σιδέρη
Τηλέφωνο : 210 3442362
FAX : 210 34422990

ΘΕΜΑ: Mετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού σε Γενικά Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015
Σχετ.: Το από 29-02-2016 δελτίο τύπου σχετικά με το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016

Σε συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 36 του Π.Δ. 86/2001 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του Π.Δ. 376/1993 σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει έως και τις 22-04-2016 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών της Γ' (τρίτης) τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές φτολυτήριες εξετάσεις της Γ' (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

Για τις παραπάνω μετεγγραφές και μόνο δεν απαιτείται έγκριση για εκπρόθεσμη μετεγγραφή αλλά βεβαίωση του Συντονιστή εκπαίδευσης ότι οι μετεγγραφές αυτές γίνονται λόγω της συμμετοχής των προαναφερόμενων μαθητών στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ' (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής. Τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θα θεωρούνται από τον Συντονιστή εκπαίδευσης και θα παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν.

Το διαβιβαστικό έγγραφο του Συντονιστή εκπαίδευσης θα αποστέλλεται και στη ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ-Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων.

Καλούνται τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Εκτύπωση