edu.klimaka.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Καθορισμός Αριθμού Εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές 2016 - 2017

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2016-2017

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2351/2016)

Αριθμ. 6000/2/248-α΄
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτώσεις α' και β' του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α' 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 2713/1999 (Α' 89), του άρθρου 20 του Ν. 3103/2003  (Α' 23), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 3686/2008 (Α' 158) και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4138/2013 (Α' 72).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013(Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4342/2015 (Α' 143), σύμφωνα με τις οποίες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4351/2015 (Α' 164).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3320/2005 (Α' 48), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3667/2008 (Α' 114), και του άρθρου 39 του Ν. 3648/2008 (Α' 38), και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (Α' 29).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 186), του άρθρου 3 του Ν. 2752/1999 (Α' 248), των παρ. 36α και 36β του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (Α' 78), του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Α' 90), της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2986/2002 (Α' 24), των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (Α' 260), του άρθρου 15 του Ν. 3443/2006 (Α' 41), της παραγράφου 27 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118), του άρθρου 36 του Ν. 4027/2011 (Α' 233), της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (Α' 63), της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 (Α' 85) και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 51 του Ν. 4264/2014 (Α' 118) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).
8. Τις διατάξεις του Π.δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194).
11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 6502/15/14-ιδ' από 9-4-2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχων πτυχίων του Ν. 3748/2009 (Α' 29)» (Β' 707), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6000/2/238-α' από 01-07-2014 απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β' 2061).
12. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./81/7131 από 01-06-2016 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π. Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280/2006).
13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5 από 22-04-2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Φ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 685/τ.Β΄/15-3-2016)» (Β΄ 1232)
14. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ6 από 25.9.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β' 2109).
15. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ24 από 06.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β' 2144).
16. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29 από 08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.715.000 ευρώ περίπου για το έτος 2017 (από 01-10-2017), 3.198.000 ευρώ περίπου για το έτος 2018, 4.130.000 ευρώ περίπου για το έτος 2019, 5.915.000 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και 6.206.000 ευρώ περίπου για το έτος 2021. Οι εν λόγω δαπάνες των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που θα εγγράφονται κατ' έτος για το σκοπό αυτό και εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάρος των Κ.Α.Ε: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421, 0422, 0424, 0431, 0432, 0433, 0436, 0437, 0451, 0452, 0453, 0513, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851, 0869, 0875, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 1919 και 1972.
18. Την υπ' αριθ. 8000/1/2016/70-α' από 23.06.2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

Α. 1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

2. Από τους ως άνω 250 ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους/ες κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (Α' 193) και απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (Α' 29) και από κατόχους πτυχίου Β' κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3748/2009 (Α' 29).

Ειδικότερα, οι ως άνω επτά (7) θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό 3% θα καλυφθούν:

i. To ποσοστό 90% εξ αυτών, το οποίο αντιστοιχεί σε έξι (6) θέσεις, ως εξής:

α. ποσοστό 13,8%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α' ομάδα), της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β' κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α' ΟΜΑΔΑ)).

β. το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.).

ii. Το ποσοστό 10% εξ αυτών, το οποίο αντιστοιχεί σε μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, οι οποίοι/ες είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Α' ομάδα), τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), και συγκεκριμένα:

Για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2015 προκύπτει μία (1) θέση (ποσοστό 60%) και για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2014 (ποσοστό 40%) δεν προκύπτει θέση.

3. Οι υπόλοιπες διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις θα καλυφθούν:

i. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, από υποψηφίους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β' Ομάδα) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009, απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ).
 Ειδικότερα, για όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, αντιστοιχεί ποσοστό 60%, ήτοι δέκα τέσσερις (14) θέσεις και για όσους/ες απέκτησαν το έτος 2014, αντιστοιχεί ποσοστό 40% , ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, από υποψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (Α' 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α' περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν. 2909/2001 (Α' 90).

iii. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής το έτος 2016.

Επί του ποσοστού αυτού:

α. Ποσοστό 4%, ήτοι οχτώ (8) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ)).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι διακόσιες τέσσερις (204) θέσεις, θα καλυφθεί από υπόψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση συμμετοχής κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Β. 1. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τους άνω σαράντα

2. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή τέσσερις (4) θέσεις, από υποψηφίους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β' Ομάδα) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ),ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015 , σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

3. Ποσοστό 3%, δηλαδή μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α' περίπτ. Ι, ΙΙ, III του Ν. 2909/2001.

4. Ποσοστό 87%, δηλαδή τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής το έτος 2016. Επί του ποσοστού αυτού:

i. Ποσοστό 4%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β' ομάδα) της περίπτωσης α' παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση συμμετοχής κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ).

ii. To υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση συμμετοχής κατά το έτος 2016 (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

5. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μία εκ των παραγράφων Α2, A3 και Β, πλην των υποψηφίων του N. 2909/2001 (ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων εξωτερικού), ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του N. 1481/1984 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 του N. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

6. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας.
 Ομοίως, κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο Α2 δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

7. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, που αντιστοιχούν σε κάθε σύστημα συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της υπ' αριθ. Φ. 253.1/69267/Α5 από 22-04-2016 απόφασης Υπουργού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β' 1232), καθώς επίσης και για την κάλυψη κενών θέσεων που θα προκύψουν από κάποιο σύστημα.

8. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ KAI ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 13
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 1
Υ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 9
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 1
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 10

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας 2
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 2

Β' ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με Ν. 2909/2001)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 7
ΣΥΝΟΛΟ 7

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

Γ' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ)
α. Με σειρά επιτυχίας 176
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 20
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 8
ΣΥΝΟΛΟ 204
Τεύχος Β’ 2531/17.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27259

β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΑ
ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ))
α. Με σειρά επιτυχίας 8
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 8

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ)
α. Με σειρά επιτυχίας 30
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 34

β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ή ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β' ΟΜΑΔΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 1

Δ' ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Α. ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β' ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α. Με σειρά επιτυχίας 5
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 5

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΚΛΠ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ
Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Α' ΟΜΑΔΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 1

Ε' ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑΔΑ)
ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΚΑΙ 2014 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
α. Με σειρά επιτυχίας 1
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
α. Με σειρά επιτυχίας -
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ. λπ. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ -

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί
(...)