ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στατιστικά Βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων Λυκείων - ΕΠΑΛ 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  2016

ΓΕΛ (Νέο Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ

 [0-5) 

 [5-10)

 [10-12)

 [12-15)

 [15-18)

 [18-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,82

5,61

16,37

39,61

32,66

4,93

1.338

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

3,36

8,05

7,79

23,45

41,59

15,75

1.130

ΑΓΓΛΙΚΑ

5,03

19,82

18,93

31,50

22,86

1,86

12.256

ΓΑΛΛΙΚΑ

2,65

11,19

12,67

30,93

34,61

7,95

679

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

6,28

17,69

9,10

21,92

28,85

16,15

780

ΙΤΑΛΙΚΑ

5,08

11,44

13,56

29,24

30,51

10,17

236

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

1,77

0,88

15,04

15,93

32,74

33,63

113

ΑΡΜΟΝΙΑ

11,43

24,85

18,29

23,93

18,29

3,20

656

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

1,53

14,40

10,26

24,35

31,39

18,07

653

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β (Παλαιό Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά)

ΜΑΘΗΜΑ

 [0-5)

 [5-10) 

[10-12]

 [12-15]

 [15-18]

 [15-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,00

10,53

22,81

42,11

24,56

0,00

57

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

15,38

9,62

7,69

30,77

28,85

7,69

52

ΑΓΓΛΙΚΑ

12,45

25,66

17,36

29,06

15,09

0,38

265

ΓΑΛΛΙΚΑ

18,18

9,09

18,18

54,55

0,00

0,00

11

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

17,39

34,78

13,04

17,39

17,39

0,00

23

ΙΤΑΛΙΚΑ

13,04

17,39

8,70

21,74

30,43

8,70

23

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

33,33

0,00

0,00

0,00

66,67

0,00

3

ΑΡΜΟΝΙΑ

18,52

25,93

18,52

22,22

11,11

3,70

27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

26,92

19,23

26,92

7,69

19,23

26

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

ΕΠΑΛ (Νέο Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά)

ΜΑΘΗΜΑ

[0-50)

[50-100)

[100-120)

[120-150)

[150-180)

[180-200)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,00

16,67

66,67

16,67

0,00

0,00

6

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

20,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

5

ΑΓΓΛΙΚΑ

36,77

36,14

14,57

10,00

2,44

0,08

1.270

ΓΑΛΛΙΚΑ

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

23,08

15,38

15,38

15,38

15,38

15,38

13

ΙΤΑΛΙΚΑ

25,00

50,00

25,00

0,00

0,00

0,00

4

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

ΕΠΑΛ-Α (Παλαιό Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ

[0-50)

[50-100)

[100-120)

[120-150)

[150-180)

[180-200]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,00

33,33

16,67

41,67

8,33

0,00

12

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

33,33

25,00

25,00

16,67

0,00

0,00

12

ΑΓΓΛΙΚΑ

29,73

36,94

18,02

12,61

2,70

0,00

111

ΓΑΛΛΙΚΑ

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ΙΤΑΛΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

 

 

 

 

 


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015


 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ 2015

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

00 - < 05

05 - < 10

10 - < 12

12 - < 15

15 - < 18

18 - 20

 -

00 <10

10 - 20

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

1523

1470

2

6

53

57

160

202

567

564

636

568

105

73

55

63

1468

1407

%

0,13

0,41

3,48

3,88

10,51

13,74

37,23

38,37

41,76

38,64

6,89

4,97

3,61

4,29

96,39

95,71

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1429

1368

83

43

207

104

273

124

421

308

382

613

63

176

290

147

1139

1221

%

5,81

3,14

14,49

7,60

19,10

9,06

29,46

22,51

26,73

44,81

4,41

12,87

20,29

10,75

79,71

89,25

ΑΓΓΛΙΚΑ

10812

11173

490

285

2422

1575

2244

1924

3291

3609

2173

3424

192

356

2912

1860

7900

9313

%

4,53

2,55

22,40

14,10

20,75

17,22

30,44

32,30

20,10

30,65

1,78

3,19

26,93

16,65

73,07

83,35

ΓΑΛΛΙΚΑ

786

747

49

36

210

102

186

104

240

232

94

249

7

24

259

138

527

609

%

6,23

4,82

26,72

13,65

23,66

13,92

30,53

31,06

11,96

33,33

0,89

3,21

32,95

18,47

67,05

81,53

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

776

698

28

63

184

217

141

128

219

146

156

115

48

29

212

280

564

418

%

3,61

9,03

23,71

31,09

18,17

18,34

28,22

20,92

20,10

16,48

6,19

4,15

27,32

40,11

72,68

59,89

ΙΤΑΛΙΚΑ

186

243

5

8

29

26

12

16

27

38

90

99

23

56

34

34

152

209

%

2,69

3,29

15,59

10,70

6,45

6,58

14,52

15,64

48,39

40,74

12,37

23,05

18,28

13,99

81,72

86,01

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

107

147

3

1

5

8

7

9

15

14

32

62

45

53

8

9

99

138

%

2,80

0,68

4,67

5,44

6,54

6,12

14,02

9,52

29,91

42,18

42,06

36,05

7,48

6,12

92,52

93,88

ΑΡΜΟΝΙΑ

646

785

126

121

208

202

99

109

115

174

75

139

23

40

334

323

312

462

%

19,50

15,41

32,20

25,73

15,33

13,89

17,80

22,17

11,61

17,71

3,56

5,10

51,70

41,15

48,30

58,85

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

639

778

19

5

209

70

129

63

132

163

104

240

46

237

228

75

411

703

%

2,97

0,64

32,71

9,00

20,19

8,10

20,66

20,95

16,28

30,85

7,20

30,46

35,68

9,64

64,32

90,36

 

ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ 2015

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

0-<50

50-<100

100-<120

120-<150

150-<180

180 - 200

 

00<100

100-200

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

260

107

2

1

50

18

80

27

86

34

36

24

6

3

52

19

208

88

%

0,77

0,93

19,23

16,82

30,77

25,23

33,08

31,78

13,85

22,43

2,31

2,80

20,00

17,76

80,00

82,24

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

249

103

117

27

73

34

23

8

31

18

5

15

0

1

190

61

59

42

%

46,99

26,21

29,32

33,01

9,24

7,77

12,45

17,48

2,01

14,56

0,00

0,97

76,31

59,22

23,69

40,78

ΑΓΓΛΙΚΑ

755

1271

364

438

266

467

79

190

41

136

5

38

0

2

630

905

125

366

%

48,21

34,46

35,23

36,74

10,46

14,95

5,43

10,70

0,66

2,99

0,00

0,16

83,44

71,20

16,56

28,80

ΓΑΛΛΙΚΑ

3

4

1

1

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

3

2

0

2

%

33,33

25,00

66,67

25,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

50,00

0,00

50,00

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

10

19

1

5

1

1

2

5

4

3

2

4

0

1

2

6

8

13

%

10,00

26,32

10,00

5,26

20,00

26,32

40,00

15,79

20,00

21,05

0,00

5,26

20,00

31,58

80,00

68,42

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

%

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

100,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

100,00