Στατιστικά Βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων Λυκείων - ΕΠΑΛ 2017

Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκαν στη δημοσιότητα πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, τόσο για μαθητές γενικών λυκείων όσο και επαγγελματικών λυκείων

Α. Στατιστικά βαθμολογίας υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0 - 5)

[5 - 10)

[0-12)

[12-15)

[15-18)

[18-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

9

75

141

476

558

114

1.373

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

60

83

109

261

543

219

1.275

ΑΓΓΛΙΚΑ

748

3.561

3.358

5.007

2.704

184

15.562

ΓΑΛΛΙΚΑ

46

150

192

227

116

12

743

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

60

182

108

185

176

82

793

ΙΤΑΛΙΚΑ

15

39

26

45

66

50

241

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

2

8

15

21

44

18

108

ΑΡΜΟΝΙΑ

120

194

142

151

73

18

698

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

11

105

92

200

190

93

691

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0-5)

[5-10)

[10-12)

[12-15)

[15-18)

[18-20]

[0-10)

[10-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,66

5,46

10,27

34,67

40,64

8,30

6,12

93,88

1.373

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

4,71

6,51

8,55

20,47

42,59

17,18

11,22

88,78

1.275

ΑΓΓΛΙΚΑ

4,81

22,88

21,58

32,17

17,38

1,18

27,69

72,31

15.562

ΓΑΛΛΙΚΑ

6,19

20,19

25,84

30,55

15,61

1,62

26,38

73,62

743

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

7,57

22,95

13,62

23,33

22,19

10,34

30,52

69,48

793

ΙΤΑΛΙΚΑ

6,22

16,18

10,79

18,67

27,39

20,75

22,41

77,59

241

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

1,85

7,41

13,89

19,44

40,74

16,67

9,26

90,74

108

ΑΡΜΟΝΙΑ

17,19

27,79

20,34

21,63

10,46

2,58

44,99

55,01

698

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

1,59

15,20

13,31

28,94

27,50

13,46

16,79

83,21

691

 

Β. Στατιστικά βαθμολογίας υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0-5)[5-10)[10-12)[12-15)[15-18)[18-20][0-10)[10-20)

[ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8

21

35

66

18

7

29

126

155

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

32

39

24

33

18

6

71

81

152

ΑΓΓΛΙΚΑ

314

451

202

148

31

4

765

385

1.150

ΓΑΛΛΙΚΑ

0

0

2

0

0

0

0

2

2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

5

2

2

1

3

2

7

8

15

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

0

1

1

1

0

0

3

3

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

3

3

2

0

0

0

6

2

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0

3

3

2

0

0

3

5

8

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

ΜΑΘΗΜΑ

[0-5)

[5-10)

[10-12)

[12-15)

[15-18)

[18-20]

[0-10)

[10-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

%

%

%

%

%

%

%

%

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

5,16

13,55

22,58

42,58

11,61

4,52

18,71

81,29

155

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

21,05

25,66

15,79

21,71

11,84

3,95

46,71

53,29

152

ΑΓΓΛΙΚΑ

27,30

39,22

17,57

12,87

2,70

0,35

66,52

33,48

1.150

ΓΑΛΛΙΚΑ

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

33,33

13,33

13,33

6,67

20,00

13,33

46,67

53,33

15

ΙΤΑΛΙΚΑ

0,00

0,00

33,33

33,33

33,33

0,00

0,00

100,00

3

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

37,50

37,50

25,00

0,00

0,00

0,00

75,00

25,00

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

37,50

37,50

25,00

0,00

0,00

37,50

62,50

8

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2016


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  2016

ΓΕΛ (Νέο Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ

 [0-5) 

 [5-10)

 [10-12)

 [12-15)

 [15-18)

 [18-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,82

5,61

16,37

39,61

32,66

4,93

1.338

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

3,36

8,05

7,79

23,45

41,59

15,75

1.130

ΑΓΓΛΙΚΑ

5,03

19,82

18,93

31,50

22,86

1,86

12.256

ΓΑΛΛΙΚΑ

2,65

11,19

12,67

30,93

34,61

7,95

679

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

6,28

17,69

9,10

21,92

28,85

16,15

780

ΙΤΑΛΙΚΑ

5,08

11,44

13,56

29,24

30,51

10,17

236

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

1,77

0,88

15,04

15,93

32,74

33,63

113

ΑΡΜΟΝΙΑ

11,43

24,85

18,29

23,93

18,29

3,20

656

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

1,53

14,40

10,26

24,35

31,39

18,07

653

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β (Παλαιό Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά)

ΜΑΘΗΜΑ

 [0-5)

 [5-10) 

[10-12]

 [12-15]

 [15-18]

 [15-20]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,00

10,53

22,81

42,11

24,56

0,00

57

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

15,38

9,62

7,69

30,77

28,85

7,69

52

ΑΓΓΛΙΚΑ

12,45

25,66

17,36

29,06

15,09

0,38

265

ΓΑΛΛΙΚΑ

18,18

9,09

18,18

54,55

0,00

0,00

11

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

17,39

34,78

13,04

17,39

17,39

0,00

23

ΙΤΑΛΙΚΑ

13,04

17,39

8,70

21,74

30,43

8,70

23

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

33,33

0,00

0,00

0,00

66,67

0,00

3

ΑΡΜΟΝΙΑ

18,52

25,93

18,52

22,22

11,11

3,70

27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

26,92

19,23

26,92

7,69

19,23

26

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

ΕΠΑΛ (Νέο Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά)

ΜΑΘΗΜΑ

[0-50)

[50-100)

[100-120)

[120-150)

[150-180)

[180-200)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,00

16,67

66,67

16,67

0,00

0,00

6

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

20,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

5

ΑΓΓΛΙΚΑ

36,77

36,14

14,57

10,00

2,44

0,08

1.270

ΓΑΛΛΙΚΑ

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

23,08

15,38

15,38

15,38

15,38

15,38

13

ΙΤΑΛΙΚΑ

25,00

50,00

25,00

0,00

0,00

0,00

4

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

ΕΠΑΛ-Α (Παλαιό Σύστημα)

 

ΒΑΘΜΟΙ (Ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ

[0-50)

[50-100)

[100-120)

[120-150)

[150-180)

[180-200]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

0,00

33,33

16,67

41,67

8,33

0,00

12

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

33,33

25,00

25,00

16,67

0,00

0,00

12

ΑΓΓΛΙΚΑ

29,73

36,94

18,02

12,61

2,70

0,00

111

ΓΑΛΛΙΚΑ

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ΙΤΑΛΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΑΡΜΟΝΙΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0


Εκτύπωση