ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων Ελλήνων Εξωτερικού 2015 --

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2015

σ.σ. Το περιεχόμενο του άρθρου μεταφέρθηκε και συγχωνεύτηκε με το πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού.

(Μετάβαση στο συνολικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους Έλληνες Εξωτερικού)

.