ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
FaceBook Twitter Google+ Linkedin+/a>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΓΜΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΚΑΤΑΓΜΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ)

Αρ.Πρωτ.Φ.251/47798/Β6/08-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β’
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: (για ΓΕ.Λ.) Ε. Γκούφας , . Τσόλκα
Τηλέφωνα: 210-3442099, 210-3442072
(για ΕΠΑ.Λ.) Σ.Πέλου, Ε. Γκαβογιαννάκη
Τηλέφωνα: 210-3442651, 210-3442100
FAX: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΟΝΟ για όσους πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή).
Σχετ.: Η με αριθ. Φ.251/9954/B6/23-1-2013/ΑΑ:ΒΕΙ69-ΥΡ εγκύκλιος με θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας και συμπληρώνοντας το ΚΕΦ. Γ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ», όσον αφορά ΜΟΝΟ την περίπτωση (ιν), σας ενημερώνουμε ότι όσοι μαθητές και απόφοιτοι πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2013, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους:

- πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή  ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή  iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου,  η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση.

Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

Επίσης, όσοι μαθητές και απόφοιτοι προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών), της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή των ΚΕΠΑ που πιστοποιεί τα παραπάνω και είναι σε ισχύ, αυτή μπορεί να γίνει δεκτή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι ανωτέρω υποψήφιοι θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις.

2. Οι υποψήφιοι αυτοί αμέσως μόλις τους προκύψει το κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή της Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με σχετική αίτηση.

3. Οι Δ/ντές των Λυκείων, αφού ελέγξουν τις σχετικές γνωματεύσεις για τη νομιμότητά τους βάσει των ανωτέρω, πρέπει να αποστείλουν άμεσα στην ΕΕΕ αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης κατά περίπτωση.
Η ΕΕΕ ελέγχει τις γνωματεύσεις για τη νομιμότητά τους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΕΕΕ σχετικά με τη νομιμότητα των γνωματεύσεων, η ΕΕΕ έρχεται σε συνεννόηση με το οικείο Λύκειο σχετικά με την ισχύ της γνωμάτευσης. Οι Διευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οφείλουν να ενημερώσουν προσωπικά κάθε προφορικά εξεταζόμενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του.

4. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες των ανακοινώσεων για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Ειδικότερα οι Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης υπογράφοντας και σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ