ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2016

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2016

Δόθηκαν στα σχολεία οι ονομαστικές καταστάσεις με τις βάσεις εισαγωγής υποψηφίων σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα αποτελέσματα αφορούν σε υποψηφίους που εξετάστηκαν είτε με το Παλαιό είτε με το Νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2016

Οι υποψήφιοι, είτε μέσω των σχολείων, είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να πληροφορηθούν για τα επίσημα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2016 (Ποσοστό 90%) (Νέο - Παλαιό Σύστημα)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2016 (Ποσοστό 10) (Νέο - Παλαιό Σύστημα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2016 (Νέο - Παλαιό Σύστημα)

 

Συγκριτικά στοιχεία με τις βάσεις των προηγουμένων πανελλαδικών εξετάσεων

Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής λυκείων 2016 με βάσεις εισαγωγής 2015 (90%)

Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής λυκείων αποφοίτων 2014-2015-2016 (10%)