ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2016

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2016 (Ομάδα Α)

( Μετάβαση στις βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων Λυκείων)

Α. Ημερήσια επαγγελματικά λύκεια

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2016 (Νέο Σύστημα - Παλαιό Σύστημα Ομάδα Α - ΟΜΑΔΑ Β)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2016 (Ποσοστό 10%) (Απόφοιτοι ετών 2014 και 2015)

 

Β. Εσπερινά επαγγελματικά λύκεια

ΒΑΣΕΙΣ 2016 - ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (Νεο - Παλαιό Σύστημα)

 

Γ. Συγκριτικά Στοιχεία

Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ Α (90%) 2014-2015

Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ Α (10%) αποφοίτων 2013 και 2014