Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται σε βαθμολογίες υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά των υποψηφίων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΕΛ.

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως
και 20

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

28373

0,91

11,73

6,36

9,43

12,43

15,32

14,98

13,41

9,48

4,62

1,25

0,08

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. ΗΜ

4910

47,72

18,47

3,6

3,16

3,79

3,5

3,22

3,16

3,28

3,54

3,26

3,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

6858

3,91

23,62

5,79

5,67

5,37

5,45

6,27

6,17

7,33

8,52

9,89

12,02

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

28264

20,38

32,27

7,22

6,77

6,15

5,7

5,56

5,13

4,41

3,64

2,11

0,67

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

24878

13,93

16,98

5,13

5,43

5,88

5,87

6,53

6,61

7,08

7,57

8,73

10,25

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ

28097

24,55

23,22

4,15

4,04

4,45

4,48

4,64

5,57

6,09

7,15

7,48

4,17

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΕΛ.

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως
και 20

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

28255

0,59

6,07

4,91

8,23

12,14

16,41

18,01

16,16

11,42

4,88

1,13

0,06

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ

1385

55,96

28,52

1,73

1,23

1,88

2,67

1,59

1,44

0,79

1,73

1,44

1,01

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ

13182

8,06

16,48

3,64

4,23

4,67

5,58

6,46

7,7

9,04

11,5

13,27

9,38

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

19380

19,25

27,51

6,5

6,38

6,54

6,3

5,82

5,37

5,15

4,58

3,79

2,81

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ

28175

13,23

17,27

3,98

3,85

4,18

4,37

5,02

5,8

6,49

7,93

10,1

17,78

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ

28133

10,16

14,58

3,38

3,17

3,54

4,18

4,67

5,31

6,72

8,94

12,36

22,98

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΕΛ.

0 έως 5

5 έως 10

10 έως 11

11 έως 12

12 έως 13

13 έως 14

14 έως 15

15 έως 16

16 έως 17

17 έως 18

18 έως 19

19 έως
και 20

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ

21043

1,12

17,29

10,28

13,6

15,86

16,29

12,92

7,62

3,86

1,02

0,13

0,01

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ

1749

52,43

28,76

2,52

2,57

1,77

2,34

2,12

1,49

1,72

2,12

1,32

0,86

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ

2150

3,58

21,58

5,07

5,81

6,47

4,74

6,23

7,02

7,49

8,65

10,19

13,16

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ

20966

42,49

35,4

5,35

4,14

3,25

2,56

2,02

1,86

1,19

0,9

0,56

0,29

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ

20905

17,79

21,66

5,05

5,44

5,22

5,25

5,61

5,93

6,39

6,64

7,23

7,77

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ.

20130

10,77

16,39

3,6

3,5

3,54

4,15

4,53

5,42

6,9

8,87

12,03

20,31

 

Λήψη του αρχείου με τα στατιστικά πανελλαδικών εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων 2017

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016


 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ MΑΘΗΤΩΝ 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16% 16 έως 17% 17 έως 18% 18 έως 19% 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 28373 0,91 11,73 6,36 9,43 12,43 15,32 14,98 13,41 9,48 4,62 1,25 0,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 4910 47,72 18,47 3,6 3,16 3,79 3,5 3,22 3,16 3,28 3,54 3,26 3,3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 6858 3,91 23,62 5,79 5,67 5,37 5,45 6,27 6,17 7,33 8,52 9,89 12,02
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 28264 20,38 32,27 7,22 6,77 6,15 5,7 5,56 5,13 4,41 3,64 2,11 0,67
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 24878 13,93 16,98 5,13 5,43 5,88 5,87 6,53 6,61 7,08 7,57 8,73 10,25
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 28097 24,55 23,22 4,15 4,04 4,45 4,48 4,64 5,57 6,09 7,15 7,48 4,17

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16 16 έως 17 17 έως 18 18 έως 19 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 28255 0,59 6,07 4,91 8,23 12,14 16,41 18,01 16,16 11,42 4,88 1,13 0,06
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1385 55,96 28,52 1,73 1,23 1,88 2,67 1,59 1,44 0,79 1,73 1,44 1,01
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13182 8,06 16,48 3,64 4,23 4,67 5,58 6,46 7,7 9,04 11,5 13,27 9,38
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 19380 19,25 27,51 6,5 6,38 6,54 6,3 5,82 5,37 5,15 4,58 3,79 2,81
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 28175 13,23 17,27 3,98 3,85 4,18 4,37 5,02 5,8 6,49 7,93 10,1 17,78
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 28133 10,16 14,58 3,38 3,17 3,54 4,18 4,67 5,31 6,72 8,94 12,36 22,98

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16 16 έως 17 17 έως 18 18 έως 19 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 1,12 17,29 10,28 13,6 15,86 16,29 12,92 7,62 3,86 1,02 0,13 0,01
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 52,43 28,76 2,52 2,57 1,77 2,34 2,12 1,49 1,72 2,12 1,32 0,86
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2150 3,58 21,58 5,07 5,81 6,47 4,74 6,23 7,02 7,49 8,65 10,19 13,16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 42,49 35,4 5,35 4,14 3,25 2,56 2,02 1,86 1,19 0,9 0,56 0,29
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 17,79 21,66 5,05 5,44 5,22 5,25 5,61 5,93 6,39 6,64 7,23 7,77
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 10,77 16,39 3,6 3,5 3,54 4,15 4,53 5,42 6,9 8,87 12,03 20,31

 

Λήψη του αρχείου με τα πλήρη σταστιστικά στοιχεία πανελλαδικών εξετάσεων 2016

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.