ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2016

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Προστέθηκαν και τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών υποψηφίων, ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο

Στον επόμενο πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά των υποψηφίων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ MΑΘΗΤΩΝ 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16% 16 έως 17% 17 έως 18% 18 έως 19% 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 28373 0,91 11,73 6,36 9,43 12,43 15,32 14,98 13,41 9,48 4,62 1,25 0,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 4910 47,72 18,47 3,6 3,16 3,79 3,5 3,22 3,16 3,28 3,54 3,26 3,3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 6858 3,91 23,62 5,79 5,67 5,37 5,45 6,27 6,17 7,33 8,52 9,89 12,02
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 28264 20,38 32,27 7,22 6,77 6,15 5,7 5,56 5,13 4,41 3,64 2,11 0,67
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 24878 13,93 16,98 5,13 5,43 5,88 5,87 6,53 6,61 7,08 7,57 8,73 10,25
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 28097 24,55 23,22 4,15 4,04 4,45 4,48 4,64 5,57 6,09 7,15 7,48 4,17

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16 16 έως 17 17 έως 18 18 έως 19 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 28255 0,59 6,07 4,91 8,23 12,14 16,41 18,01 16,16 11,42 4,88 1,13 0,06
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1385 55,96 28,52 1,73 1,23 1,88 2,67 1,59 1,44 0,79 1,73 1,44 1,01
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13182 8,06 16,48 3,64 4,23 4,67 5,58 6,46 7,7 9,04 11,5 13,27 9,38
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 19380 19,25 27,51 6,5 6,38 6,54 6,3 5,82 5,37 5,15 4,58 3,79 2,81
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 28175 13,23 17,27 3,98 3,85 4,18 4,37 5,02 5,8 6,49 7,93 10,1 17,78
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 28133 10,16 14,58 3,38 3,17 3,54 4,18 4,67 5,31 6,72 8,94 12,36 22,98

 

2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ποσοστά %)

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΛ. 0 έως 5 5 έως 10 10 έως 11 11 έως 12 12 έως 13 13 έως 14 14 έως 15 15 έως 16 16 έως 17 17 έως 18 18 έως 19 19 έως και 20
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 21043 1,12 17,29 10,28 13,6 15,86 16,29 12,92 7,62 3,86 1,02 0,13 0,01
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ΗΜ 1749 52,43 28,76 2,52 2,57 1,77 2,34 2,12 1,49 1,72 2,12 1,32 0,86
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 2150 3,58 21,58 5,07 5,81 6,47 4,74 6,23 7,02 7,49 8,65 10,19 13,16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 20966 42,49 35,4 5,35 4,14 3,25 2,56 2,02 1,86 1,19 0,9 0,56 0,29
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 20905 17,79 21,66 5,05 5,44 5,22 5,25 5,61 5,93 6,39 6,64 7,23 7,77
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 20130 10,77 16,39 3,6 3,5 3,54 4,15 4,53 5,42 6,9 8,87 12,03 20,31

 

Λήψη του αρχείου με τα πλήρη σταστιστικά στοιχεία πανελλαδικών εξετάσεων 2016
(Προστέθηκαν στατιστικά στοιχεία με βαθμολογίας υποψηφίων ανά Προσανατολισμό και Επιστημονικό Πεδίο)

 

 


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015


 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

%

ΘΕΤΙΚΗ

%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

%

ΣΥΝΟΛΟ

32055

 

12833

 

908

 

33272

 

0 έως 1

35

0,11

7

0,05

0

0

35

0,11

1 έως 2

93

0,29

24

0,19

0

0

45

0,14

2 έως 3

197

0,61

84

0,65

0

0

116

0,35

3 έως 4

601

1,87

99

0,77

7

0,77

525

1,58

4 έως 5

1098

3,43

140

1,09

13

1,43

1263

3,8

5 έως 6

1251

3,9

168

1,31

34

3,74

1706

5,13

6 έως 7

1479

4,61

257

2

33

3,63

1885

5,67

7 έως 8

1757

5,48

318

2,48

36

3,96

2059

6,19

8 έως 9

1854

5,78

402

3,13

54

5,95

2228

6,7

9 έως 10

2221

6,93

534

4,16

57

6,28

2344

7,04

10 έως 11

2379

7,42

580

4,52

48

5,29

2530

7,6

11 έως 12

2506

7,82

808

6,3

73

8,04

2745

8,25

12 έως 13

2582

8,05

839

6,54

72

7,93

2805

8,43

13 έως 14

2581

8,05

1059

8,25

63

6,94

2833

8,51

14 έως 15

2704

8,44

1275

9,94

72

7,93

2642

7,94

15 έως 16

2588

8,07

1467

11,4

80

8,81

2462

7,4

16 έως 17

2463

7,68

1707

13,3

79

8,7

2275

6,84

17 έως 18

2196

6,85

1704

13,3

105

11,6

1677

5,04

18 έως 19

1308

4,08

1138

8,87

69

7,6

914

2,75

19 έως και 20

162

0,51

223

1,74

13

1,43

183

0,55

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

32025

4257

13,29

306

0,96

4536

14,16

5612

17,52

13076

40,83

8129

25,38

366

1,14

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

347

35

10,09

70

20,17

145

41,79

36

10,37

41

11,82

37

10,66

18

5,19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

4024

36

0,89

2127

52,86

1133

28,16

307

7,63

296

7,36

127

3,16

34

0,84

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

21

1

4,76

7

33,33

3

14,29

4

19,05

2

9,52

3

14,29

2

9,52

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

27575

245

0,89

2148

7,79

6753

24,49

3125

11,33

5174

18,76

5907

21,42

4468

16,2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

31917

1549

4,85

3766

11,8

12084

37,86

6053

18,96

6631

20,78

3080

9,65

303

0,95

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

31898

130

0,41

5611

17,59

6617

20,74

3553

11,14

5872

18,41

6510

20,41

3735

11,71

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

31962

5861

18,34

3050

9,54

9309

29,13

5204

16,28

8002

25,04

5387

16,85

1010

3,16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

31898

2092

6,56

5925

18,57

7204

22,58

2838

8,9

4818

15,1

6846

21,46

4267

13,38

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

3007

31

1,03

566

18,82

691

22,98

232

7,72

439

14,6

564

18,76

515

17,13

Η κλιμάκωση της βαθμολογία στα μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

12827

1560

12,16

102

0,8

709

5,53

1184

9,23

5141

40,08

5394

42,05

297

2,32

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

46

3

6,52

26

56,52

8

17,39

2

4,35

5

10,87

4

8,7

1

2,17

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

2192

34

1,55

129

5,89

186

8,49

122

5,57

255

11,63

510

23,27

990

45,16

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

675

1

0,15

13

1,93

16

2,37

16

2,37

47

6,96

161

23,85

422

62,52

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

9907

52

0,52

147

1,48

438

4,42

317

3,2

858

8,66

2484

25,07

5663

57,16

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12807

54

0,42

448

3,5

1641

12,81

1244

9,71

3032

23,67

3874

30,25

2568

20,05

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12794

109

0,85

1622

12,68

3368

26,32

1845

14,42

2987

23,35

2393

18,7

579

4,53

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12791

162

1,27

2361

18,46

3702

28,94

1582

12,37

2662

20,81

1822

14,24

662

5,18

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

12795

33

0,26

985

7,7

1762

13,77

848

6,63

1664

13,01

3067

23,97

4469

34,93

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

650

3

0,46

40

6,15

48

7,38

25

3,85

71

10,92

147

22,62

319

49,08

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

908

116

12,78

0

0

84

9,25

126

13,88

418

46,04

270

29,74

10

1,1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

2

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

1

50

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

362

1

0,28

16

4,42

44

12,15

30

8,29

48

13,26

65

17,96

159

43,92

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

150

0

0

1

0,67

14

9,33

4

2,67

19

12,67

47

31,33

65

43,33

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

394

3

0,76

9

2,28

49

12,44

24

6,09

57

14,47

120

30,46

135

34,26

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

908

8

0,88

145

15,97

294

32,38

119

13,11

175

19,27

138

15,2

37

4,07

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

908

13

1,43

206

22,69

289

31,83

96

10,57

148

16,3

121

13,33

48

5,29

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

908

0

0

76

8,37

172

18,94

98

10,79

171

18,83

152

16,74

239

26,32

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

908

1

0,11

96

10,57

221

24,34

76

8,37

147

16,19

179

19,71

189

20,81

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

144

2

1,39

4

2,78

12

8,33

11

7,64

24

16,67

38

26,39

55

38,19

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης Τεχνολογική 2

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓ.

 % 

0 έως 5

%

5 έως 10

%

10 έως 12

%

12 έως 15

%

15 έως 18

%

18 έως και 20

%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

33243

4560

13,72

393

1,18

6206

18,67

7244

21,79

13942

41,94

5352

16,1

106

0,32

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

139

7

5,04

44

31,65

53

38,13

12

8,63

13

9,35

11

7,91

6

4,32

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

19235

286

1,49

3885

20,2

3932

20,44

1692

8,8

3013

15,66

3427

17,82

3286

17,08

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 

1370

3

0,22

77

5,62

125

9,12

85

6,2

180

13,14

383

27,96

520

37,96

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 

12474

97

0,78

950

7,62

2657

21,3

1165

9,34

2171

17,4

3026

24,26

2505

20,08

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

33149

217

0,65

11725

35,37

11470

34,6

3561

10,74

3902

11,77

2061

6,22

430

1,3

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

33127

260

0,78

14286

43,12

11939

36,04

2393

7,22

2757

8,32

1337

4,04

415

1,25

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

33186

153

0,46

655

1,97

5974

18

3589

10,81

4977

15

6284

18,94

11707

35,28

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

33158

585

1,76

5297

15,98

7984

24,08

3553

10,72

5227

15,76

6147

18,54

4950

14,93

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

13563

108

0,8

1179

8,69

2079

15,33

946

6,97

1787

13,18

3144

23,18

4428

32,65