Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείου 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2018

Παρασκευή 08-06-2018 : Θέματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γενικής Παιδείας)

Δευτέρα 11-06-2018 : Θέματα Αρχαίας Ελλληνικής Γλώσσας (Προσανατολισμού)

Δευτέρα 11-06-2018 : Θέματα Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

Τετάρτη 13-06-2018 : Θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Προσανατολισμού)

Τετάρτη 13-06-2018 : Θέματα Ιστορίας (Προσανατολισμού)

Τετάρτη 13-06-2018 : Θέματα Φυσικής (Προσανατολισμού)

Παρασκευή 15-06-2018 : Θέματα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Προσανατολισμού)

Παρασκευή 15-06-2018 : Θέματα Λατινικών (Προσανατολισμού)

Παρασκευή 15-06-2018 : Θέματα Χημείας (Προσανατολισμού)

Τρίτη 19-06-2018 : Θέματα Βιολογίας (Προσανατολισμού)

Τρίτη 19-06-2018 : Θέματα Βιολογίας (Γενικής Παιδείας)

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.


Εκτύπωση