Θέματα σε Ειδικό Μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄)

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.


Εκτύπωση