Θέματα στα Ειδικά Μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

Pin It

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων σε Ειδικό Μάθημα 2017

Τα θέματα στα Ειδικά Μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

22-06-2017 : Θέματα στα ΑΓΓΛΙΚΑ

23-06-2017 : Θέματα στην ΑΡΜΟΝΙΑ

24-06-2017: Θέματα στα ΙΣΠΑΝΙΚΑ

24-06-2017: Θέματα στον ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

26-06-2017: Θέματα στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

27-06-2017: Θέματα στο ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

28-06-2017 : Θέματα στα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

29-06-2017 : Θέματα στα ΓΑΛΛΙΚΑ

30-06-2017 : Θέματα στα ΙΤΑΛΙΚΑ

Θέματα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 σε Ειδικό Μάθημα

ΘΕΜΑΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Επαναληπτικές Εξετάσεις)

11-09-2017 : Θέματα στα ΑΓΓΛΙΚΑ

12-09-2017 : Θέματα στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

13-09-2017 : Θέματα στο ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

14-09-2017 : Θέματα στα ΓΑΛΛΙΚΑ

15-09-2017 : Θέματα στην ΑΡΜΟΝΙΑ

16-09-2017 : Θέματα στον ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

16-09-2017 : Θέματα στα ΙΣΠΑΝΙΚΑ

18-09-2017 : Θέματα στα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

18-09-2017 : Θέματα στα ΙΤΑΛΙΚΑ

 

 

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά

Pin It

Εκτύπωση