ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

27/6/2009 - ΣΑΒΒΑΤΟ

29/6/2009 - ΔΕΥΤΕΡΑ

30/6/2009 - ΤΡΙΤΗ

01/7/2009 - ΤΕΤΑΡΤΗ

02/7/2009 - ΠΕΜΠΤΗ

03/7/2009 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

04/7/2009 - ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ (Πρωΐ) - ΙΣΠΑΝΙΚΑ (Απόγευμα)

ΑΡΜΟΝΙΑ(Πρωΐ) - ΙΤΑΛΙΚΑ (Απόγευμα)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ


Εκτύπωση