ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

2ο Θερινό Πανεπιστήμιο σε Άνδρο - Χανιά 2016

2ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2016
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ:
Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως σήμερα"

Αρ.Πρωτ.34649/Δ2/26-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Π. Αγγελόπουλος, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442248, 210-3443422

ΘΕΜΑ: Θερινό Πανεπιστήμιο 2016

Σας γνωστοποιούμε ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνει το 2ο Θερινό Πανεπιστήμιο 2016 με τίτλο: «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ: Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως σήμερα».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί

στην Άνδρο (Γαύριο )από 10 έως 17 Ιουλίου 2016 και

στα Χανιά (Κολυμπάρι) από 16 έως 22 Αυγούστου 2016

και μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://summerschool.ac.uoi.gr/ .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ