Θερινά Σχολεία για Ενήλικες Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
http://earthlab.uoi.gr

Ιωάννινα, 06 Μαΐου 2015

Θέμα: Διοργάνωση θερινών σχολείων και σεμιναρίων

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει θερινά σχολεία με τις παρακάτω θεματικές της εκπαιδευτική τεχνολογίας.

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.

Μεθοδολογία Έρευνας Υποψηφίων Διδακτόρων

50 ώρες

06/07/2015 - 11/07/2015

2.

Εκπαιδευτική Ρομποτική

60 ώρες

06/07/2015 - 17/07/2015

3.

Εκπαιδευτικά Σενάρια με Τεχνολογίες Μάθησης

60 ώρες

22/06/2015 - 26/06/2015

Τα θερινά σχολεία παρέχουν πιστοποιημένες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Προγραμματίζω δημιουργικά με το scratch

40 ώρες

29/06/2015 –03/07/2015

Επιπλέον, το εργαστήριο διοργανώνει και τα εξής σεμινάρια με ελεύθερη συμμετοχή:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.

Εννοιολογική χαρτογράφηση: ένα πολύ-εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού

5 ώρες

11 Μαΐου 2015

2.

Γνωριμίαμε το scratch

5 ώρες

21 Μαΐου 2015

3.

Χρησιμοποιώντας τα Μαθησιακά Αντικείμενα του Φωτόδεντρου

5 ώρες

29 Μαΐου 2015

4.

Δημιουργώντας μια ψηφιακή παρουσίαση

5 ώρες

04 Ιουνίου 2015

Κάθε σχολείο ή σεμινάριο είναι 25θέσεων.

Η συμμετοχή εξασφαλίζεται με σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές–πληροφορίες:http://earthlab.uoi.gr/summerschools/, τηλέφωνο 2651005655.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αναστάσιος Μικρόπουλος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Εκτύπωση