edu.klimaka.gr

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Εξετάσεων Ελληνομάθειας 2016 (Νοέμβριος)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Αρ.Πρωτ.192322/Κ1/11-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 213-131.1652

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων και Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 26 Νοεμβρίου 2016

1. Το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 3386/2005 «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’/30.01.2013).
2. Το Π.Δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160Α’).
3. Το άρθρο 107 παρ. 3 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α’).
4. Την αρ. 93258/Α1/12.6.2015 «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 1185Β/19-06-2015).
5. Την, αρ. 178761/Γ2/9.11.2015 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/10.11.2015 Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).
6. Τις διατάξεις της με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141Β/05.05.2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον καθορισμό παραβόλου.
7. Την αρ. 75959 K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16/5/2016) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
8. Την υπ’ αρ. 96288/Κ1/13-06-2016 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον ορισμό εξεταστικών κέντρων και τους Υπεύθυνους και τους Βοηθούς Υπεύθυνων που θα τα στελεχώσουν.
9. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 52, παράγραφος 2, του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
10. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 του Ειδ. Φορέας 19-640 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Καθορίζουμε:

α) τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ανά περιοχή,

β) τα εξεταστικά τμήματα σε κάθε εξεταστικό κέντρο και

γ) τους υπευθύνους και τους βοηθούς υπευθύνων εκάστου εξεταστικού κέντρου, ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

3ο Γυμνάσιο Παλλήνης, Έντισον 3-5, Παλλήνη,

210-66.69.129

12

Δημήτριος Κατσίνης (Διευθυντής ΣΔΕ)

6932-574069

Ασημίνα Κριμπένη (Καθηγήτρια ΣΔΕ)

2

ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αχιλλέως 37-41 & Μυλέρου,
10436, Αθήνα

210-5220298/210-5220242

2

Γεωργία Τσιρώνη
Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ.

6944-440550

Μαρία Σανσαρίδου
Υποδιευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ.

3

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο ΓΥΜΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πιττακού 44, 81100,

22510-37401

1

Μιχάλης Αϊβαλιώτης
(Διευθυντής ΣΔΕ)

6932-873200

Αικατερίνη Καζάκου
(Δικηγόρος)

6977-562436

4

ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Πυθαγόρα 11,

83100, Βαθύ Σάμου,

22730-24830

1

Φώτης Λουκίσσας (Διευθυντής ΣΔΕ)

6974-290800

Ιωσήφ Τερζής (Υποδιευθυντής ΣΔΕ)

6976-718434

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Στρ. Στρεμπενιώτη
(1ο & 3ο Γυμνάσιο), ΤΚ 56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης

2310-672715

1

Χρήστος Μπακατσέλος
Καθηγητής ΣΔΕ

6945100789

Ευαγγελία Λίλιου
Καθηγήτρια ΣΔΕ

6974061961

6

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περιοχή Χλόη, Παράρτημα 2ου
ΤΕΕ Καστοριάς,
ΤΚ 52100, Καστοριά

24670-21001

1

Αθηνά Μήλιου
Διευθύντρια ΣΔΕ

6978-097945

Χρυσόστομος
Τσολακόπουλος
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

6946806979

7

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου,
Ηφαίστου 7,
ΤΚ 71303, Ηράκλειο Κρήτης,

2810-831145

3

Μαρία Χουδετσανάκη
Εκπαιδευτικός

6973290504

Εμμανουηήλ
Γαρεφαλάκης
Καθηγητής ΣΔΕ

6944911184

8

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ,

84500, Άνδρος Κυκλάδων

1

Βασιλική Μαρκάκη (Εκπαιδευτικός)

6972-858791

Ανδριάνα Κορκοδείλου
Δημόσιος υπάλληλος ΚΕΠ


6989-343633

9

Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ

Μιχ. Πετρίδη 29, Ρόδος

22410-23585

1

Αθανάσιος Κλέτσας
Διευθυντής ΣΔΕ

6944716765

Μιχάλης Αμπαρτζόγλου
Καθηγητής ΣΔΕ

6981569692

10

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ

ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(κτήριο 1ου Γυμνασίου), Παραλιακή Ναυπλίου - Νέας Κίου

27520-99484

1

Γεώργιος Κόνδης (Διευθυντής ΣΔΕ)

6936-618258

Χρυσούλα Παναγή (Καθηγήτρια ΣΔΕ)

6946-463752

11

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Μονής Ερίων - Πειραϊκή Πατραϊκή, 34100, Χαλκίδα

22210-50618

5

Βασιλική Τσιλιώνη (Υποδιευθύντρια Εσπερινού Γυμνασίου Χαλκίδας)

6937-273487

Γεώργιος Τσάλας (Εκπαιδευτικός Εσπερινού Γυμνασίου Χαλκίδας)

6977-189765

12

ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Μινύου 3, πρώην κτήρια Οργανισμού Κωπαΐδας Ορχομενός, 32300,

22610-39045

3

Κώστας Σταράς (Διευθυντής ΣΔΕ)

6972-290333

Γεωργία Αντωνοπούλου (Εκπαιδευτικός)

6976-294238

Τα καθήκοντα των υπευθύνων και των βοηθών υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων καθορίζονται από την αρ. 75959/K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16/5/2016) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι ανωτέρω υπόκεινται και ακολουθούν τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής των εξετάσεων, για τα ζητήματα που καθεμία από τις Επιτροπές αυτές είναι αρμόδια.

Ο Γενικός Γραμματέας
Κοινοποίηση: Παυσανίας Παπαγεωργίου