ΙΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΤΕΚ .

Εκτύπωση  

ΙΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΤΕΚ)

(Το περιεχόμενο του άρθρου είναι προσαρμοσμένο από την ιστοσελίδα του ΟΤΕΚ : http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm)

Στα ΙΕΚ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) προσφέρονται οι ακόλουθες ειδικότητες:

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Συνοδός Βουνού

Ειδικός θαλασσοθεραπείας - SPA

Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA

Βοηθός Προϊσταμένου Ορόφων

Οι σπουδές προσφέρονται στις Εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΤΕΚ οι οποίες έχουν έδρα στις περιοχές:

Αθήνα

Ανάβυσσος Αττικής

Μακεδονίας

Ηράκλειο

Ρόδος

Καλαμπάκα

Αιδηψός

Σάμος

Καστανιά Καρδίτσας

Σταυρούπολη Ξάνθης

Νεστόριο Καστοριάς

Καλαμάτα

Ναύπλιο

Προϋποθέσεις φοίτησης

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, καθώς και ο αριθμός των εισακτέων, ορίζονται από προκήρυξη που δημοσιεύεται στις αρχές Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου.

Για τις ειδικότητες του Ειδικού Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και του Υπάλληλου Τουριστικού Γραφείου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη καλή γνώση της Αγγλικής (Lower ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2).

Για την ειδικότητα του Βοηθού Προϊσταμένων Ορόφων, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Γυμνασίου.

Φοίτηση

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών:

Α) Τον Θεωρητικό , που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.

Β) Τον Πρακτικό , που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσής τους, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια.

Για την ειδικότητα του Βοηθού Προϊσταμένων Ορόφων, η φοίτηση είναι μονοετής.

Για την ειδικότητα του Βοηθού Προϊσταμένων Ορόφων η φοίτηση είναι μονοετής.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχές Οικονομικής, Τέχνη Μαγειρικής Ι, Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι, Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός Κουζίνας, Τροφογνωσία, Η/Υ, Αγγλικά, Γαλλικά .

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Η/Υ, Υγιεινή Τροφίμων, Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ, Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ, Έλεγχος Εμπορευμάτων, Διαιτητική, Στοιχεία Εστιατοριακής, Αγγλικά, Γαλλικά.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κοστολόγιο παρασκευασμάτων, Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ, Σύνθεση Μενού, Τεμαχισμός κρεάτων Ι, Οινολογία, Λογιστικά πακέτα, Αγγλικά, Γαλλικά.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διακοσμητική παρασκευασμάτων, Τέχνη Μαγειρικής IV , Τεμαχισμός κρεάτων ΙΙ, Αγγλικά, Γαλλικά.

Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχές Οικονομικής, Τουρισμός Ι & ΙΙ, Οργάνωση - Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι & ΙΙ, Αγγλικά, Γερμανικά, Χρήση Η/Υ.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρισμός Ι & ΙΙ, Οργάνωση - Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι & ΙΙ, , Οικονομική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου, Οργάνωση - λειτουργία Μαγειρείου, Αγγλικά, Γερμανικά, Χρήση Η/Υ.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, BAR - Οινολογία, Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο, Υγιεινή, Αγγλικά, Γερμανικά, Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική άσκηση, Αγγλικά, Γερμανικά

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αγγλικά - Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Γερμανικά, Γαλλικά, Χρήση Η/Υ - Εισαγωγή στην Πληροφορική - Χρήση Διαδικτύου ( INTERNET ), Οργάνωση και λειτουργία Τουριστικού Γραφείου, Βασικές αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών, Αεροπορικοί ναύλοι - Έκδοση Εισιτηρίων - Συστήματα κρατήσεων, Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού, Τουριστικό Μarketing - Δεξιότητες πωλήσεων.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αγγλικά - Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Γερμανικά, Γαλλικά, Χρήση Η/Υ - Εισαγωγή στην Πληροφορική - Χρήση Διαδικτύου ( INTERNET ), Οργάνωση και λειτουργία Τουριστικού Γραφείου, Βασικές αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Αεροπορικοί ναύλοι - Έκδοση εισιτηρίων - Συστήματα κρατήσεων, Περιβαλλοντική Πολιτική και προστασία στον Τουριστικό τομέα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τουριστικό Μarketing - Δεξιότητες πωλήσεων.

Γ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Αγγλικά - Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Γερμανικά, Γαλλικά, Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου, Αεροπορικοί ναύλοι - Έκδοση εισιτηρίων - Συστήματα κρατήσεων, Εξυπηρέτηση πελατών : Τομείς τουριστικών υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας, Επιχειρηματικότητα – Τεχνική επικοινωνίας, Βασικές αρχές Λογιστικής, Αερομεταφορές: Αεροπορική εταιρεία - Αεροδρόμιο – Υπηρεσίες, Διαχείριση εισερχόμενου & Εξερχόμενου Τουρισμού - Οργανωμένο ταξίδι (πακέτο) - Επαγγελματικός Τουρισμός - Ταξιδιωτικές τυπικότητες

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αγγλικά - Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Γερμανικά, Γαλλικά, Αεροπορικοί ναύλοι - Έκδοση εισιτηρίων- Συστήματα κρατήσεων, Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς τουριστικών υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού, Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας, Διαχείριση εισερχόμενου & εξερχόμενου τουρισμού - Οργανωμένο ταξίδι (πακέτο) - Επαγγελματικός Τουρισμός - Ταξιδιωτικές τυπικότητες, Συστήματα λειτουργίας Γραφείου ( front / back office ), Πτυχιακή εργασία.

Συνοδός βουνού:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στον Τουρισμό – Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας, Φυσική Γεωγραφία της Ελλάδας – Ορεινές προστατευόμενες περιοχές, Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά – Παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί, Αρχές Διδακτικής και Ηγεσίας ομάδας, Βασικές αρχές ορεινής πεζοπορίας Ι & ΙΙ, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αγγλικά – ορολογία.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Βασικές αρχές ορεινής πεζοπορίας Ι & ΙΙ, Αγγλικά – Ορολογία, Φυσικό περιβάλλον – Οικολογία – Γεωλογία – Ορεινή χλωρίδα και πανίδα, Προσανατολισμός – Στοιχεία Μετεωρολογίας – Τηλεπικοινωνίες, Οικονομική διαχ/ση δραστηριοτήτων, Πρώτες Βοήθειες – αντιμετώπιση ατυχημάτων, Βασικές αρχές αναρρίχησης, Αρχές Διοίκησης.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αγγλικά – Ορολογία, Μάρκετινγκ Ορεινού Τουρισμού, Κατάβαση φαραγγιών, Κατασκήνωση & υπαίθρια διανυκτέρευση στο βουνό, Σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης, Στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό – Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, Υπαίθριες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου – Αναψυχή στο βουνό.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική άσκηση

Ειδικός θαλασσοθεραπείας - spa:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσικοί πόροι, Γεωθερμία – Τεκτονική ηφαιστειότητα, Υδρογεωλογία και Γεωθερμία των θερμομεταλλικών πηγών, Χημεία ιαματικών θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών, Αξιοποίηση και προστασία των ιαματικών πηγών, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής – Περιβαλλοντικά προβλήματα, Περιβαλλοντική διαχείριση σε τουριστικές μονάδες, Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Τεχνολογία σύγχρονων υδρολουτροθεραπευτηρίων και SPA, Παγκόσμια ανάπτυξη στον ιαματικό θεραπευτικό τουρισμό - SPA , Αγγλικά – Ορολογία, Γερμανικά – Ορολογία.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιστορία και αρχές της θαλασσοθεραπείας και ιαματικής υδρολουτροθεραπείας, Κλίμα – Ιατρική Βιοκλιματολογία, Φαρμακολογικές ιδιότητες των ιαματικών νερών και προϊόντων αυτών (βαθιάς θάλασσας κ.α.), Ιατρικές ειδικότητες και ιαματική θαλασσοθεραπεία, Φαρμακολογικές ιδιότητες των ιαματικών νερών και φυτικών προϊόντων βαθιάς θάλασσας κ.α., Ποσιθεραπεία ιαματικών μεταλλικών και φυσικών υδάτων, Μορφές Υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων, Σύνταξη προγράμματος υδροθεραπείας – θαλασσοθεραπείας, Υγιεινή υδρολουτροθεραπευτηρίων - θαλασσοθεραπευτηρίων και SPA, Πρώτες βοήθειες, Αγγλικά – Ορολογία, Γερμανικά - Ορολογία.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσικοθεραπεία – Ηλεκτροθεραπεία – Είδη λούσεων και θαλασσοθεραπεία, Διαρρύθμιση και τεχνική χώρων και τμημάτων υδρολουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας, Αποκατάσταση – Κινησιολογία, Προληπτική Ιατρική – Αναζωογόνηση, Φάρμα ομορφιάς – SPA, Φυσική αγωγή – Γυμναστική – Περίπατοι υγείας, Ειδική Διατροφή – Ψυχολογία, Τονωτική εκγύμναση προετοιμασίας αθλητών – Προπόνηση, Marketing θεραπευτικού τουρισμού, Διοίκηση υδρολουτροθεραπευτηρίων – νομικό πλαίσιο – κανονισμοί, Αγγλικά – Ορολογία, Γερμανικά – Ορολογία.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική άσκηση

Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσικοί πόροι, Γεωθερμία – Τεκτονική Ηφαιστειότητα, Υδρογεωλογία και Γεωθερμία των θερμομεταλλικών πηγών, Χημεία ιαματικών θερμομεταλλικών και πόσιμων νερών, Αξιοποίηση και προστασία των ιαματικών πηγών, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής – Περιβαλλοντικά προβλήματα, Περιβαλλοντική διαχείριση σε τουριστικές μονάδες, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Τεχνολογία σύγχρονων υδρολουτροθεραπευτηρίων και SPA, Παγκόσμια ανάπτυξη στον ιαματικό θεραπευτικό τουρισμό – SPA , Αγγλικά – Ορολογία, Γερμανικά – Ορολογία.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιστορία και αρχές της θαλασσοθεραπείας και ιαματικής υδρολουτροθεραπείας, Κλίμα – Ιατρική Βιοκλιματολογία, Φαρμακολογικές ιδιότητες των ιαματικών νερών και προϊόντων αυτών (βαθιάς θάλασσας κ.α.), Ιατρικές ειδικότητες και ιαματική θαλασσοθεραπεία, Φαρμακολογικές ιδιότητες των ιαματικών νερών και φυτικών προϊόντων βαθιάς θάλασσας κ.α., Ποσιθεραπεία ιαματικών μεταλλικών και φυσικών υδάτων, Μορφές υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων, Σύνταξη προγράμματος υδροθεραπείας – θαλασσοθεραπείας, Υγιεινή υδρολουτροθεραπευτηρίων – θαλασσοθεραπευτηρίων και SPA, Πρώτες Βοήθειες, Αγγλικά – Ορολογία, Γερμανικά - Ορολογία.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσικοθεραπεία – Ηλεκτροθεραπεία – είδη λούσεων, Διαρρύθμιση και τεχνική χώρων και τμημάτων υδρολουτροθεραπείας, Αποκατάσταση – Κινησιολογία, Προληπτική Ιατρική – Αναζωογόνηση, Φάρμα ομορφιάς – SPA, Φυσική αγωγή – Γυμναστική - Περίπατοι υγείας, Ειδική διατροφή – Ψυχολογία, Τονωτική εκγύμναση προετοιμασίας αθλητών – Προπόνηση, Μarketing θεραπευτικού τουρισμού, Διοίκηση υδρολουτροθεραπευτηρίων – Νομικό πλαίσιο – Κανονισμοί, Αγγλικά – Ορολογία, Γερμανικά - Ορολογία.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική άσκηση

Βοηθός Προϊσταμένου Ορόφων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λειτουργία και Οργάνωση Τμήματος Ορόφων , Οργάνωση Λινοθήκης-Πλυντηρίου, Μέθοδοι και Τεχνικές Καθαρισμού, Δομή και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Μονάδων , Εφαρμογές Προγραμμάτων Η/Υ στο Τμήμα Ορόφων, Στοιχεία Ξενοδοχειακής Νομοθεσίας, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Αγγλικά (Ορολογία).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λειτουργία και Οργάνωση Τμήματος Ορόφων , Μέθοδοι και Τεχνικές Καθαρισμού, Οικολογική Διαχείριση Τμήματος Ορόφων, Δομή και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Μονάδων , Ασφάλεια και Υγιεινή στους Χώρους Εργασίας, Εφαρμογές Προγραμμάτων Η/Υ στο Τμήμα Ορόφων, Εργασιακές Σχέσεις στο Τουρισμό, Εξυπηρέτηση Πελατών, Αγγλικά (Ορολογία).


Εκτύπωση