ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εκτύπωση  
Pin It

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2008)

Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι  έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια των στοιχείων τους όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων που εντάχθηκαν στον πίνακα διοριστέων, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους λοιπούς σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 23.03.2009.

Λήψη των αρχείων:

Pin It

Εκτύπωση