ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2009
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) του ΑΣΕΠ. Για πρακτικούς λόγους η δημοσίευση έγινε τμηματικά σε 19 διαφορετικά ΦΕΚ, οι αριθμοί των οποίων καθώς και τα ονόματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα από αυτά παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ

ΑΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
316/6,5,2009, Τεύχος Γ'ANTONIOU KONSTANTINOSVIJDELUC CRISTINA-IOANA
316/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
317/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
318/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΓΑΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΩΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
319/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΔΑΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
320/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΖΑΒΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
321/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΚΑΒΑΔΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
322/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΙΑΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
323/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
324/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΛΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
325/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
326/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΜΩΥΤΣΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
327/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΝΑΒΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΟΨΙΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
328/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΠΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
329/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΠΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
330/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΡΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
331/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΣΩΦΡΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
332/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΤΑΒΑΝΛΗ ΣΜΑΡΩΦΩΤΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
333/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΩΡΟΛΟΓΑΣ ΡΟΥΣΗΣ
334/6,5,2009, Τεύχος Γ'ΧΑΒΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Το κριτήριο της ειδικής γραπτής δοκιμασίας θα προσμετράται στις προκηρύξεις που θα εκδίδονται ή θα εγκρίνονται εφεξής από το ΑΣΕΠ βάσει του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, θα αναφέρεται δε ρητά και στο κείμενο των ανωτέρω προκηρύξεων.
 
Επισημαίνεται πως προκειμένου να προσμετράται η μοριοδότηση του κριτήριου της ειδικής γραπτής δοκιμασίας στη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να αναγράφει την επίδοσή του στο σχετικό σημείο της αίτησης και να επισυνάπτει σε αυτήν ως αποδεικτικό επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του σχετικού ΦΕΚ καθώς και της σελίδας στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η βαθμολογία του.


Εκτύπωση