ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

Αθήνα, 12 Μαΐου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίζεται πως η επικύρωση των φωτοαντιγράφων των σελίδων του ΦΕΚ στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η βαθμολογία του υποψηφίου στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) του ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό για την προσμέτρηση της σχετικής μοριοδότησης,  είναι δυνατή και με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου κατά το άρθρο  8  παρ. 4 Ν. 1599/1986,

στην οποία βεβαιώνεται ότι τα συνημμένα αντίγραφα  αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην κατοχή του.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.