Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος 2018

Εκτύπωση  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 2018

Αρ.Πρωτ.Φ15/170995/Δ2/12-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διαγωνισμών της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2018-2019».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 147731/Δ2, Δ1/10-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 28/28-06-2018 έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών με θέμα «Διαγωνισμοί έτους 2018» και τα συνημμένα σε αυτό, που αφορά σε έγκριση λογοτεχνικών διαγωνισμών ποίησης – διηγήματος και μουσικών διαγωνισμών μελοποίησης ποίησης, ενορχήστρωσης και μουσικής για ταινία, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τους: Α) Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά και Εφήβους έτους 2018 και Β) Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία για Παιδιά και Εφήβους σχολικού έτους 2018-2019, που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών για μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις των εν λόγω Διαγωνισμών με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σε αυτούς. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτούς είναι προαιρετική και θα διεξαχθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα), στο τηλέφωνο/fax: 210-3819571, στο e-mail: eel1930(ΣΤΟ)gmail.com και στην ιστοσελίδα: http://ellineslogotexnes.gr/. Ειδικότερα, για τον Α) Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά και Εφήβους έτους 2018, καθημερινά στην εκπαιδευτικό κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2102931684, και 6974240926 και για τον Β) Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία για Παιδιά και Εφήβους σχολικού έτους 2018-2019, καθημερινά στον μαέστρο κ. Νίκο Χριστοδουλή, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνο του Μουσικού Διαγωνισμού, στα τηλέφωνα 2130429351 και 6944327584.Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω μαθητικούς διαγωνισμούς θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Ζωοδόχου Πηγής 2–4, 10678 Αθήνα
τηλ.- fax: 2103819571
Πληροφορίες: Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου
Τηλ.: 6974240926
Email: eel1930(ΣΤΟ)gmail.com
Ιστοσελίδa:ellineslogotexnes.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2018, τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους:

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ:
Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να συμμετέχουν και με ποίημα στην αγγλική γλώσσα. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία
(1 1η κατηγορία : A΄-Β΄- Γ΄ Δημοτικού, 2η κατηγορία: Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, 3η κατηγορία: Γυμνάσιο, 4η κατηγορία:Λύκειο.)

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ:
Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο, έως δύο (2) σελίδες για την πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την τέταρτη. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.
(Γίνονται δεκτά όλα τα είδη αφηγηματικών κειμένων (παραμύθι, χρονογράφημα κ.λ.π) )

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

2. Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.

3. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα - Τάξη: Γ΄ Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε αντίτυπα σε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και η κατηγορία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π.χ. Ποίηση Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Λυκείου κ.λ.π).

Μαζί με τα έργα αποστέλλεται Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, στην περίπτωση που θα διακριθεί, εφόσον η χρήση του έργου θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Η Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μαζί με τα υποβληθέντα έργα.
(Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας)


4. Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Τ.Θ. 8231 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ 

5. Η συμμετοχή των μαθητών στους διαγωνισμούς είναι προαιρετική και θα διεξαχθούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος.

6. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

7. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς.

8. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.

9. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.

10. Διευκρινίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.).

11. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο,

12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

13. H ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής των τιμητικών διακρίσεων θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.

14. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των έργων και την απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο τα διηγήματα των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ στον ίδιο φάκελο, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων μπαίνουν σε διαφορετικό φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του σχολείου και τα πραγματικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λ.π.).

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε μορφή pdf χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στέλνοντας email ως εξής:

  • Τα Δημοτικά Σχολεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi(ΣΤΟ)gmail.com
  • Tα Γυμνάσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi2(ΣΤΟ)gmail.com
  • Τα Λύκεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi3(ΣΤΟ)gmail.com

Σε επισυναπτόμενο αρχείο word αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων μαθητών με μικρά γράμματα και η κατηγορία του διαγωνισμού στην οποία συμμετέχουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Καθημερινώς στην εκπαιδευτικό Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2102931684, και 6974240926.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λευτέρης Τζόκας, Πρόεδρος ΕΕΛ
Δημήτρης Παπαδημητρίου, Κοσμήτορας ΕΕΛ
Πολυξένη Γιάχου, Αντιπρόεδρος ΕΕΛ
Απόστολος Φορλίδας Γενικός Γραμματέας ΕΕΛ
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου Μέλος Δ. Σ. ΕΕΛ

ΜΕΛΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Καμπούρμαλη Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος
Χαριδήμου Κυριάκος Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κύπρος)
Παπαγεωργίου Σωτηρία Δασκάλα-Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος (Κύπρος)
Φιλίππου Μαρίνα Δασκάλα-Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος (Κύπρος)
Μπαλινάκου Παναγιώτα, Διευθύντρια Δημοτικού - Μέλος Ε.Ε.Λ
Παπαδημητρίου Δημήτριος, Δάσκαλος, πρώην Γ. Γρ. της Ε. Ε. Λ
Κακαϊδής Νικόλαος, Φιλόλογος - Μέλος Ε.Ε.Λ
Μαθιουδάκης Εμμανουήλ, Φιλόλογος - Μέλος Ε.Ε.Λ
Γκίκας Δημήτριος, Φιλόλογος.
Αλουμανή Κωνσταντίνα, Φιλόλογος.
Μπακλώρη Ευαγγελία, Φιλόλογος.
Μπαμπούση Λύδια , Φιλόλογος.
Μπαστιάνου Λεμονιά, Φιλόλογος - Μέλος Ε.Ε.Λ
Παναγιωτοπούλου Μαρία, Φιλόλογος
Παπαδιονυσίου Δέσποινα, Φιλόλογος- Μέλος Ε.Ε.Λ
Πούλου Χρύσα , Φιλόλογος - Μέλος Ε.Ε.Λ
Χρήστου Ιωάννα, Φιλόλογος - Μέλος Ε.Ε.Λ
Αναστασιάδου Μαριάνθη, Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας
Μελίτσα Αγγελική, Φιλόλογος ΑγγλικήςΓλώσσας
Χαζίρογλου Λεωνίδας, Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας - Μέλος Ε.Ε.Λ
Τζόκα - Ζήση Φρειδερίκη, Δασκάλα - Μέλος Ε.Ε.Λ
Χατζηαλεξίου Αναστασία, Δασκάλα
Συντονισμός – Γραμματειακή υποστήριξη:
Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου – Μέλος Δ. Σ. της Ε.Ε.Λ.
Γιάχου Πολυξένη, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου – Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Λ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ


Εκτύπωση