Παγκόσμιο πρωτάθλημα "Microsoft Office Specialist 2014 - 2015"

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 2014-2015

Αρ.Πρωτ.3980/Δ2/13-01-2015/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist” (2014-2015)

Σας γνωστοποιούμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών στις εφαρμογές του Microsoft Office.

Το Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist” (2014-2015) διοργανώνεται από τους φορείς Πιστοποίησης Πληροφορικής ACTA και INFOTEST, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και διενεργείται σε τρεις (3) φάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.infotest.gr και www.acta.edu.gr .

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ


Εκτύπωση