edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος / Τραγουδιού "Καν' το ν' ακουστεί" 2017 --

Εκτύπωση  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ "ΚΑΝ' ΤΟ Ν' ΑΚΟΥΣΤΕΙ" 2017

(Μετάβαση στο άρθρο για το Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου)

Αρ.Πρωτ.220656/21-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ιστοσελίδα: www.edutv.gr
Πληροφορίες: Ευάγγελος Δρακονταειδής
Τηλ.: 2103443042
email: edutv(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα της European School Radio (Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας), που αφορά την έγκριση για την πραγματοποίηση μαθητικού διαγωνισμού ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού με τίτλο «Κάν΄ το ν’ ακουστεί 2019» για το σχολικό έτος 2018-2019.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 3525/12-12-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας «Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» για την έγκριση πραγματοποίησης μαθητικού διαγωνισμού ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού με τίτλο: «Καν’ το ν’ ακουστεί 2019» και προτεινόμενο θέμα «Η φωνή μας, ασπίδα στα λόγια του μίσους», σας ενημερώνουμε ότι το αίτημά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019.

Απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται:

  1. Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών και των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
  3. Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών και των Συλλόγων Διδασκόντων, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
  4. Η συνολική διάρκεια της δράσης να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) συνολικά διδακτικές ώρες.
  5. Η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, των «πνευματικών δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων μαθητών/ συμμετεχουσών μαθητριών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ10α/169376/Δ4/10-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
e-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφ.: Κωνσταντίνα Φλώρου
Τηλέφωνα: 2103442212, 2103442859

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Mηνύματος και Tραγουδιού “Καν’ το ν’ ακουστεί 2018” »

ΣΧΕΤ.: το υπ. αριθμ. 127542/ΓΔ4/26-07-2017 εισερχόμενο έγγραφο

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού με τίτλο «Καν’ το ν’ ακουστεί 2018» από την επιστημονική εταιρεία «Διαθεματικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το 2018 ως “Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς” και σε αυτή την κατεύθυνση ο διαγωνισμός “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2018” εντάσσεται ως μια δράση ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου και λαού.

Μέσω της ραδιοφωνικής και μουσικής δημιουργίας στοχεύεται οι μαθητές: να γνωρίσουν βαθύτερα και να επικοινωνήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, ώστε να μην είναι απλώς ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά να αντιμετωπίζεται ως κλειδί του μέλλοντος να συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας να μυηθούν με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο στον τομέα της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού

Προσκαλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα να αναδείξει την πολιτιστική της κληρονομιά συνδυάζοντας τον λόγο των μαθητών με ιδιαίτερη ηχητική/μουσική επένδυση. Ας δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να μας μιλήσουν για τον τόπο και την παράδοσή τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Υλική κληρονομιά

Στην υλική κληρονομιά περιλαμβάνονται τα κτήρια, τα μνημεία, τα βιβλία, τα έργα τέχνης, τα τεκμήρια και, γενικά, τα αντικείμενα πολιτιστικής αξίας.

Άυλη κληρονομιά

Η άυλη κληρονομιά περιλαμβάνει τις πρακτικές, τις αναπαραστάσεις, τις τελετουργίες, τις γνώσεις, τις τεχνικές ‒ καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και πολιτιστικούς χώρους που συνδέονται με αυτές, όπως:

1. προφορικές παραδόσεις (π.χ. λαϊκές ιστορίες, παραμύθια)

2. παραστατικές τέχνες (π.χ. θέατρο, θέατρο σκιών, παραδοσιακοί χοροί και μουσική)

3. κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις (π.χ. πανηγύρια, γάμος)

4. γνώσεις και πρακτικές για τη φύση και το σύμπαν (π.χ. λαϊκή ιατρική, πρόγνωση καιρού βάσει φυσικής παρατήρησης)

5. παραδοσιακές χειροτεχνίες (π.χ. κεντητική, αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική)

Φυσική κληρονομιά

Η φυσική κληρονομιά περιλαμβάνει τη βιοποικιλότητα, τη γεωποικιλότητα, τα πολιτιστικά τοπία (φυσικά χαρακτηριστικά με πολιτιστικά γνωρίσματα, τοπία που αντανακλούν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, όπως πάρκα, ιερά δάση, αμπελώνες, τοπία με ξερολιθιές κ.ά.)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο European School Radio μέσω της ιστοσελίδας www.europeanschoolradio.eu

Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) συμμετοχές, στη μια ή και στις δύο κατηγορίες.

Οι συμμετοχές να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό.

Τα τραγούδια και τα μηνύματα να έχουν δημιουργηθεί από μαθητές ή κυρίως από μαθητές. Προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να έχουν ρόλο εμψυχωτή στη διαδικασία της δημιουργίας, ώστε να αναδειχθεί η μαθητική πρωτοβουλία. Κατά την υποβολή της συμμετοχής οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναφέρουν τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής τους στη διαδικασία της δημιουργίας.

Τα τραγούδια και τα μηνύματα μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η εκφώνηση και η ερμηνεία να γίνεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Ραδιοφωνικό μήνυμα, μέχρι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα

-Πρωτότυπο Τραγούδι, μέχρι 3 λεπτά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι συμμετοχές να υποβληθούν στην ιστοσελίδα του European School Radio (h ttp://europeanschoolradio.eu/) ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής. Προαιρετικά, κατά την υποβολή η κάθε συμμετοχή μπορεί να συνοδεύεται από ένα λογότυπο.

Η υποβολή των συμμετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις 2 4 Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2017.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης για το ραδιοφωνικό μήνυμα:


Η πρωτοτυπία, το περιεχόμενο του μηνύματος, ο τρόπος και το ύφος εκφώνησης, η μουσική/ηχητική επένδυση, η ποιότητα του ήχου, ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

Κριτήρια Αξιολόγησης για το τραγούδι:

Ο στίχος, η σύνθεση, η ερμηνεία, η ποιότητα του ήχου, ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από την αντίστοιχη Κριτική Επιτροπή κάθε κατηγορίας, η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς για αυτόν το σκοπό και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα h ttp://europeanschoolradio.eu/5fest. Επίσης, όλες οι συμμετοχές του διαγωνισμού θα μεταδίδονται στο European School Radio.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει βραβεία και ε ιδικές διακρίσεις ανά κατηγορία συμμετοχής και ανά επίπεδο σχολείου, δηλαδή σε:
- Νηπιαγωγεία
- Δημοτικά
- Γυμνάσια
- Λύκεια

Επίσης, θα δοθεί το Βραβείο των ακροατών του ΕSR με online ψηφοφορία.

Όλες οι σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή τους στον διαγωνισμό, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Η βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 2018 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας .

Οι σχολικές μονάδες ανεξάρτητα από το αν θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2018”, μπορούν να λάβουν μέρος στις δράσεις του Φεστιβάλ, το οποίο, επίσης, εντάσσεται θεματικά στο “Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018”.

Η δήλωση συμμετοχής στο Φεστιβάλ με εκπαιδευτική επίσκεψη, θα χρειαστεί να γίνει ηλεκτρονικά από κάθε σχολική μονάδα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 5ο υ Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου h ttp://europeanschoolradio.eu/5fest. Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο θα είναι αναρτημένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον Διαγωνισμό και το Φεστιβάλ και εκεί θα ανακοινώνεται οποιαδήποτε νέα ενημέρωση.

ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οδηγίες για τη δημιουργία και ηχογράφηση ραδιοφωνικού μηνύματος:

https://sites.google.com/site/esrhelp/kanones-poiotikon-ekpompon/demiourgia-echetikou-menymatos

https://sites.google.com/site/esrhelp/odegos-echographeseon/odegos-echographeseon-me-audacity

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναγνώστης Γενιτζές, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Ευτυχία Τούλιου, Γραμματέας Δ.Σ. Επιστημονικής Εταιρείας “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Άλκηστις Πουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Άννα Τσιάρτα, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρουμ υποστήριξης: http://europeanschoolradio.eu/5fest/cont/

European School Radio: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης:
Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 2103443042, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου:
Άννα Τσιάρτα, τηλ. 22402339, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

O ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση