Άδεια Εισόδου σε Σχολεία 2017 - 2018

Εκτύπωση  

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.66941/Δ2/27-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Σπ. Κωνσταντάτος, Γ. Μουστάκας
Τηλέφωνο: 210-3442237
210-3442254

ΘΕΜΑ: Άδειες εισόδου σε Λύκεια μέχρι τη λήξη των μαθημάτων

Με αφορμή το μεγάλο πλήθος αιτημάτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για επισκέψεις τρίτων στις σχολικές μονάδες εντός ωρολογίου προγράμματος για την πραγματοποίηση ομιλιών στο πλαίσιο μαθημάτων, ενημερώσεων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και η διδασκαλία της εξεταστέας-διδακτέας ύλης ενόψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, από 7 Μαΐου 2018 έως τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2017-2018 δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση των ανωτέρω δράσεων εντός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τις ήδη προγραμματισμένες δράσεις των ΚΕΣΥΠ.

Οι επισκέψεις τρίτων στις σχολικές μονάδες για την πραγματοποίηση ομιλιών, ενημερώσεων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος με ευθύνη του Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.πρωτ.189645/06-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Κερερές Δ. - Καλτσά Χ.
Τηλέφωνο: 210 344 3516 - 2209
Fax: 210 344 2210
email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας εισόδου για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (σ.σ. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ΕΟΠΕ)

ΣΧΕΤ: α) το αρ.πρωτ. 87509/25.05.2017/Δ5 έγγραφο με θέμα: «Προγραμματισμός αδειών εισόδου για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018»
β) το από 31.08.2017 ηλεκτρονικό αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (αρ.πρωτ.εισερχ.εγγρ. 142983/31.08.2017 /Δ5)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) απέστειλε το ανωτέρω (β) σχετικό αίτημα για έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του αθλήματος.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα της άθλησης των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας, της ποιότητας ζωής, της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, εγκρίνει την άδεια εισόδου των κάτωθι τριακοσίων δύο (302) προτεινόμενων εκπροσώπων της Ε.Ο.ΠΕ. του συνημμένου πίνακα.

Υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματα, οι ενημερώσεις/δράσεις θα διεξάγονται εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους εκάστοτε Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με απόφαση των αντίστοιχων συλλόγων διδασκόντων.

2. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων/ενημερώσεων/δράσεων είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος από το Διευθυντή του σχολείου.

3. Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε τυχόν αθλητικές δραστηριότητες απαιτείται:

α. έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και

β. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα με ευθύνη του οποίου θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής τους.

4. Κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων/ενημερώσεων/δράσεων απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση.

Η έγκριση άδειας εισόδου ισχύει για τη σχολική χρονιά 2017-18

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.218971/Δ2/21-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες

Απαντώντας στo με αρ. πρωτ. 3173/11-10-2016 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 849/Α/Δ5/02-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων προπονητών-καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το άθλημα του Κλασικού Αθλητισμού.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Οι επισκέψεις των προπονητών να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισμένος από το Διευθυντή του Σχολείου.

Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και η σύμφωνη γνώμη (ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση) των γονέων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς.

Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.214081/Δ2/14-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 3921/A.X./03-11-2016 έγγραφo της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 827/Α/Δ5/02-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας) σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το άθλημα του Ταεκβοντό.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Οι επισκέψεις των προπονητών της Ομοσπονδίας κ.κ.:
- Θεοδώρου Ζηνέλη (για τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Δυτ. Ελλάδας, Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)
- Παναγιώτη Δανιηλίδη (για τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων) να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισμένος από το Διευθυντή του Σχολείου.

Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων – κηδεμόνων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής.

Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει, χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να ενημερώσουν τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


Αρ.Πρωτ.214071/Δ2/14-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Άδεια εισόδου καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 922/01-11-2016 έγγραφό της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ) και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.831/Α/Δ5/02-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής – προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για τα παραολυμπιακά αθλήματα Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε, το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Οι επισκέψεις των προπονητών-καθηγητών Φυσικής Αγωγής να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισμένος από το Διευθυντή του Σχολείου.

Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων-κηδεμόνων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής τους.

Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να ενημερώσουν τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.214100/Δ2/14-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Άδεια εισόδου

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1716/26-10-2016 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 842/Α/Δ5/02-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας) σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης, για το σχολικό έτος 2016-2017 με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το άθλημα της Ξιφασκίας.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Οι επισκέψεις των προπονητών της Ομοσπονδίας - καθηγητών Φυσικής Αγωγής να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισμένος από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων-κηδεμόνων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής τους.

Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης Αττικής, Δυτ. Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτ. Ελλάδος να ενημερώσουν τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.212227/Δ2/12-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Άδεια εισόδου καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1597_2016/31-10-2016 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 826/Α/Δ5/02-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής – προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017 με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το Παγκράτιο Άθλημα.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Οι επισκέψεις των επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής – προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος από το Διευθυντή του Σχολείου.

Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων-κηδεμόνων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής τους.

Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει, χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, Χανίων, Ηρακλείου, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ανατ. Θεσ/νίκης, Δυτ. Θεσ/νίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Δωδεκανήσου, Λάρισας, Τρικάλων, Ζακύνθου και Κέρκυρας να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


ΠΡΟΣ:
GOETHE-INSTITUT
Βασ. Όλγας 66
546 42 Θεσσαλονίκη

Αρ.Πρωτ.82613/Δ2/23-05-2016//ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Αγγελόπουλος, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442248, 210-3443422

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εισόδου

Απαντώντας στο από 25-04-2016 έγγραφό σας που αφορά σε έγκριση επιμορφωτικών δράσεων και επίσκεψης οχήματος σε σχολικές, σας γνωρίζουμε ότι:

Επιτρέπουμε τις επισκέψεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια για το σχ. έτος 2016-2017, προκειμένου να παρουσιαστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Γερμανίας.

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές που διδάσκονται το μάθημα των Γερμανικών και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών.

Η διαδικασία θα γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Γερμανικής γλώσσας, τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων, χωρίς τη χρήση ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Οι μαθητές θα απασχοληθούν μέχρι δύο διδακτικές ώρες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It

Εκτύπωση