edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.147806/Ε2/07-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β΄
Πληροφορίες : Αναστ. Γιαννόπουλος (Π.Ε.) 4) Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τηλ.: 210-3443131 Τεχνών και Επαγγελμάτων
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες : Ευαγγελίδου Ελένη(Δ.Ε.)
Ισιδώρα Κασκαρίκα
Τηλ.: 210-344.3417, 344.2417
e-mail: t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα ».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114 τ.Α΄/04-08-2017) χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ.1386 τ. Β΄).

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 

 


Αρ.Πρωτ.200003/Ε1/08-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
e-mail : t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο: 210-344 2364
FAX : 210-344 2909

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».
ΣΧΕΤ. : To με αριθ.πρωτ.Φ. 12/8723/02-12-2015 έγγραφο της Δ/νσής σας με αρ.πρωτ.195963/Ε1/02-12-2015 εισερχομένου εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματός σας για τη χορήγηση αδειών δίκης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε ότι αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα κατά τα οποία η άδεια δίνεται στον εργαζόμενο για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και αφαιρείται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που αυτός δικαιούται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ


 
Αρ.Πρωτ.208572/Ε2/18-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Αιμ. Λυμπεράκη (Π . Ε.)
Τηλ.: 210-3443131
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες: Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3442417
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 37 και των παρ.5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/.2 015(Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015)»

(...)

2) Χορήγηση άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στους προσωρινούς αναπληρωτlς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Στις διατάξεις της παρ .5 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4- 12-2015) αναφέρεται ότι: «Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α'254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

• Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν μέρος σε εξετάσεις . Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Σχετική η αριθμ.Φ.351.5/43/67822/Δl/5-5-2014 εγκύκλιος, παράγραφος Η (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9:4ΘΑ).

β) Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015) ορίζεται ότι: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού».

Οι προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω (β) άδειες χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Τουριστικός Οδηγός
 • 4/5ήμερο Ρώμη

  Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
  Αεροπορικώς από Αθήνα: 210€

 • Δαλματικές Ακτές

  7/8ήμερο
  Οδικώς από Αθήνα: 375€

 • 3ήμερο στη Μονεμβασία

  Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
  Οδικώς από Αθήνα: 98€

 • Χριστούγεννα στην Αυστρία

  Βιέννη - Σάλτσμπουργκ

  Οδικώς από Αθήνα: 365€

 • Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
  Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη

  7ήμερη από Αθήνα

  Οδικώς:  325 €

 • Μύλος των Ξωτικών
  Μύλος των Ξωτικών

  4ήμερο από Αθήνα: 98 €

 • Ονειρούπολη Δράμας - Σέρρες
  Ονειρούπολη Δράμας - Σέρρες

  4ήμερο από Αθήνα: 195 €
  στο  ELPIDA RESORT & SPA 4****

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 276 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προτεινόμενα

Google+