Οδηγίες για Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς που Φοιτούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Οδηγίες για Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς που φοιτούν παράλληλα στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Αρ.Πρωτ. 12933/Δ2/01-02-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
Πληροφορίες: Ε.Πιπερίδου, Μ. Μπιρλή
Τηλ.: 210-3442274, 210-3443268
FAX: 210-3442867
email: t09pde1(ΑΤ)ypepth.

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη φοίτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΔΕ01, ΤΕ01 και ΤΕ16 στο πρόγραμμα της τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΔΕ και ΤΕ οι οποίοι έχουν ήδη προσληφθεί ή θα προσληφθούν ως αναπληρωτές και παράλληλα έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ, θα εξακολουθήσουν να εργάζονται ως αναπληρωτές, εφόσον δεν κωλύεται το διδακτικό τους έργο με την παράλληλη παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος, άλλως, παραιτούνται χωρίς αυτό να θεωρείται ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν. 3391/2005 και επαναπροσλαμβάνονται στην ίδια περιοχή, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης.

Οι Διευθύνσεις B/θμιας Εκπ/σης θα αποστείλουν στην Κ.Υ  του ΥΠΕΠΘ τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών  ώστε να γίνει ο σχετικός έλεγχος των διδακτικών τους προϋπηρεσιών.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραιτούνται κατά τα ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσής τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ, με την οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να επαναπροσληφθούν ως αναπληρωτές, στην ίδια περιοχή.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα από την παραίτηση μέχρι την επαναπρόσληψή τους δεν θα αμειφθούν ούτε θα τους προσμετρηθεί διδακτική προϋπηρεσία. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των σχολείων και στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στις άδειες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεδομένου ότι δεν θα προσμετρηθεί ως διδακτική προϋπηρεσία ο χρόνος τυχόν χορηγούμενης αδείας, εκτός από τις άδειες κύησης και λοχείας.

Επειδή σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν …….»,  σχετικά με την καταχώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, στο τέλος του σχολικού έτους 2010-2011, θα σταλούν νέες οδηγίες εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Εκτύπωση