Προκήρυξη Πρόσληψης Εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2017 -2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.41434/08-06-2017/ΟΑΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2017-2018

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, σε εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι), και την υπ’ αριθμ. Φ.ΟΑΕΔ/6346/Δ9/2165 (ΦΕΚ 1027/Β΄/27-03-2017) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αναπληρωτές), για το σχολικό έτος 2017-2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να αποστείλουν από Δευτέρα 12/06/2017 έως Παρασκευή 16/06/2017, από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η παρούσα αφορά στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μόνο τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχ. έτος 2017-2018.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχ. έτος 2017-2018 και θα αφορούν κάθε μία από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο υποψήφιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην αίτηση που υποβάλλει ή αποστέλλει να ζητήσει να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφέρειας Αττικής ή για τις άλλες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μιας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2016-2017 και μοριοδοτήθηκαν ως υποψήφιοι ωρομίσθιοι, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά διδακτικής προϋπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 07/07/2016 έως και τις 11/06/2017καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης.

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δέκα πέντε (15) έτη, από τις 11/06/2002 έως τις 11/06/2017.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση και δήλωσαν επαγγελματική εμπειρία το σχ. έτος 2016-2017 η οποία έχει αποκτηθεί από 06/07/2002 έως 06/07/2016, δεν θα υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν, διότι η επαγγελματική εμπειρία του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ. Θα υποβάλλουν δικαιολογητικά επαγγελματικής εμπειρίας που αποκτήθηκε από 07/07/2016 έως 11/06/2017.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν υπέβαλαν αίτηση το σχ. έτος 2016-2017, θα πρέπει να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο/α, προκειμένου να διαβιβαστεί στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., της Περ/κής Δ/νσης Αττικής ή για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. των Περιφερειακών Δ/νσεων στις οποίες υπάγονται οι Περιφερειακές Ενοτήτες της υπόλοιπης Ελλάδας, σχ. έτους 2017-2018, ως εξής:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων
(ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαμακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαμίνας, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) : Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας (1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και Ωραιοκάστρου) : Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, του ΟΑΕΔ καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 210-2315881, 210-2311083)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.04 Ηλελτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

2) ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989452)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων.

3) ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2287460)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

4) ΕΠΑ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5542375, 210-5560443)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.02.01 Μηχανολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συγκολλητή, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληφορορικής, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών.

5) ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2816540, 210-2819659)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ03 Μαθηματικοί, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοϊας, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ,ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι,ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.13. Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοϊας, ΤΕ01.14 Γραφικών Τεχνών, ΤΕ01.24 Ωρολογοποιοί, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.39 Συγκολλητών.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητών, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.21 Ωρολογοποιοί.

6) ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 Άλιμος, τηλ. 210-9915025)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.33 Διερμηνείς Νοηματικής.

7) ΕΠΑ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4829882, 210-4817687)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι , ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.02.01 Μηχανολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συγκολλητή, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.39 Συγκολλητές.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές.

8) ΕΠΑ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι Τ.Κ.15351 Παλλήνη Αττικής, τηλ. 210-6667917)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13-Νομικών &Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.19 Κομμωτικής, TE01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες

9) ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 210-4175919, 210-4114648)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.05 Δασολόγοι & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.44 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.43 Ξυλουργοί-Επιπλοποιοί, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί- Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.49 Μάγειροι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μαγείρων.

10) ΕΠΑ.Σ. ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3474665, 210-3478333)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων.

11) ΕΠΑ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας Τ.Κ.18900 Σαλαμίνα, τηλ. 210-4677784, 210-4649826)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.31 Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.09 Μηχ. Εμπορ. Ναυτικού.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.35 Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ01.23 Ναυπηγικής Βιομηχανίας με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματικής εμπειρίας, ΔΕ01.02 Μηχανοτεχνίτες, ΔΕ01.24 Χαλκουργοί, ΔΕ01.25 Εφαρμοστές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας, Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210-54105, 22210-54106)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.03 Γεωπόνοι Φυτικής παραγωγής, ΠΕ14.05 Δασολόγοι & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.15 Γεωργικών Μηχανημάτων & Αρδεύσεων, ΠΕ18.16 Δασοπονίας, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.30 Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.32 Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά-Λευκωνιά, Τ.Κ. 82100, τηλ. 22710 – 29531, 22710-20065)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληφοροφικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.19.Κομμωτικής, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.20 Αισθητικής,ΤΕ049 Μάγειροι, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μάγειροι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410 – 31077, 78788)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.49 Μάγειροι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα Λέσβου, Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510 – 32617, 22510-32618)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ , ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μαγείρων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) 1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, ΔΕ01.33 Διερμηνείς Νοηματικής, ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές.

2) 2η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 –729250, 2310-729034)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.12 Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής, ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.14 Γραφικών Τεχνών, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.27 Κλωστοϋφαντουργίας, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.22 Κοπτικής-Ραπτικής.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.33 Διερμηνείς Νοηματικής.

3) ΕΠΑ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ03 Μαθηματικοί, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.03 Γεωπόνοι Φυτικής παραγωγής, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.05 Δασολόγοι & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18. 15 Γεωργικών Μηχανημάτων & Αρδεύσεων, ΠΕ18.16 Δασοπονίας, ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοϊας, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.44 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, TE01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.1.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.02.01 Μηχανολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συγκολλητή, ΤΕ01.43 Ξυλουργοί-Επιπλοποιοί, ΤΕ01.32 Ανθοκομίας & Κηποτεχνίας, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοϊας, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.33 Διερμηνείς Νοηματικής, ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοϊας.

4) ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22508)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.11 ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ , ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης,ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167, 23310-67225)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ , ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041, 24610-20281)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων.

2) ΕΠΑ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι,ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ019 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τ. Τερζοπούλου τέρμα, Τ.Κ. 60100, τηλ. 23510 – 35165, 23510-34298)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.19. Κομμωτικής ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας- Νίκης, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841, 23850-22357)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.05 Δασολόγοι & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ14.04.03 Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.15 Γεωργικών Μηχ. & Αρδεύσεων, ΠΕ18.16 Δασοπονίας, ΠΕ18.30 Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ , ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.32 Ανθοκομίας & Κηποτεχνίας, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι,ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Καραολή 10, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 – 84394, 24670-81208 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ14.04.04 Γεωπόνοι Ζωϊκής Παραγωγής, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.13 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, TE01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.22 Κοπτικής-Ραπτικής, ΤΕ01.44 Γουνοποιοί, ΤΕ01.27 Κλωστοϋφαντουργίας, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι- Βρεφοκόμοι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.34 Γουνοποιοί.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896, 23410-20596)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ , ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201-Τ.Θ. 1326 τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ06. Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, TE01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 90720, 23210-90722)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
TE01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγους, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.49 Μάγειροι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου 7ο χιλ. Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131, 25210-81302)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08 Καλλιτεχνιτών, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ04.05 Γεωλόγοι,ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτοντες, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, τε01.20 Αισθητική, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.51 Μαρμαροτεχνίτες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.37 Μαρμαροτεχνίτες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100-Τ.Θ.126, τηλ. 25310 – 24918, 25310-36178 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Παλαγίας, Τ.Κ. 68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

2) ΕΠΑ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200- Τ.Θ. 58, τηλ. 25520 – 24840, 25520-23307)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ , TE01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 62825, 25410-62833 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, TE01.02.01 Μηχανολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συγκολλητή, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.49 Μάγειροι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί - Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μαγείρων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 56667-564650 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες,ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.03 Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.05 Δασολόγοι Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, , ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχνολόγοι Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.15 Γεωργικών Μηχανημάτων & Αρδεύσεων, ΠΕ18.16 Δασοπονίας, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.30 Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ΠΕ18.44 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.02.01 Μηχανολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συγκολλητή, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.32 Ανθοκομίας & Κηποτεχνίας, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.43 Ξυλουργοί-Επιπλοποιοί, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 – 24151, 22310-31490)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, TE01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.39 Συγκολλητές, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως Αθηνών 64, Τ.Κ. 38500, τηλ. 24210 – 63688, 24210-63686)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.39 Συγκολλητών, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητών, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής .

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.02.01 Μηχανολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συγκολλητή, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτ/των, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.39 Συγκολλητές.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.08 Ηλεκτροσυγκολλητές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48062)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, TE01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.42 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.16 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ01.22 Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 3ο χιλ. Εθν. Οδού Λευκίμης, Τ.Κ. 49100- Τ.Θ. 368, τηλ. 26610 – 39250, 26610-49002 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ18.11 Μαιευτικής, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, TE01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΑΡΤΑΣ ( Διόδια Άρτας – Πέτα, Τ.Κ. 47100, τηλ. 26810 – 70006, 26810-70219)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών, Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610-966904, 2610-966908)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.48 Θερμοϋδρυαλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 28675, 27520-28654 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ05 Κομμωτικής, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69320, 27210-69534)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ14.04.03 Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίου, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μάγειροι, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 33012)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12.12 Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων,ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών .

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.01 Σχεδιαστές, ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.19 Κομμωτικής,ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.22 Κοπτικής-Ραπτικής, ΤΕ01.27 Κλωστοϋφαντουργίας, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (25ης Μαρτίου και Πελοπίδα, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710 – 233061)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίου, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής,ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.49 Μάγειροι.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.31 Μαγείρων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, τηλ. 26410-21630, 26410-55314)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ14.04.03 Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ14.05 Δασολόγοι & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18.15 Γεωργικών Μηχανημάτων & Αρδεύσεων, ΠΕ18.16 Δασοπονίας, ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.32 Ανθοκομίας & Κηποτεχνίας, ΤΕ01.38 Μεταλλικών Κατασκευών.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.19 Μεταλλικών Κατασκευών.

2) ΕΠΑ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου, Τ.Κ. 30200, τηλ. 26310 – 51383)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία, τηλ. 27310 – 27997)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810 – 319195, 2810-263089)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02.01 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών &Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.01 Ιατροί, ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής, ΠΕ16.01 Μουσικής Πανεπιστημίων, ΠΕ16.02 Μουσικής ΤΕΙ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.12 Τεχν. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.05 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.36.01 Διατροφής & Διαιτολογίας, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.48 Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, ΤΕ01.40 Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ( Ταυρωνίτης Κισσάμου, Τ.Κ. 73006, τηλ. 28240 – 22186, 28240-22314)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09 Οικονομολόγοι, ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι, ΠΕ12.07 Ναυπηγοί, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ17.06.01 Ναυπηγοί, ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΠΕ18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας, ΠΕ18.35.01 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18.35.02 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης Marketing.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.03 Μηχανικοί Αυτ/των, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΤΕ01.13.01 Πληροφορικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται υπόψη της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στις Δ/νσεις των σχολείων που έχουν οριστεί από την Προκήρυξη, για κάθε Περ/κή Δ/νση, με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ανά κλάδο και ειδικότητα μία και μόνο αίτηση για την Περιφέρεια Αττικής ή μία αίτηση ανά κλάδο και ειδικότητα, σε μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα της υπόλοιπης Ελλάδας, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για το Σχολικό έτος 2017-2018.

Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλλει αίτηση σε περισσότερους του ενός κλάδου ή ειδικότητας, πρέπει κάθε αίτηση να συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο ή την ειδικότητα.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και

Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).
Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να διαθέτει:

α. Τίτλο ή Βεβαίωση Παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου, από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή

β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική κατάρτιση όπως, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16,ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων, για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια.

γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής

δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται και από αντίστοιχες βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, δηλώνονται και αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

5. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται για να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί στους πίνακες των ΕΠΑ.Σ πρέπει να έχει αποκτηθεί στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,από τις 11/06/2002 έως 11/06/2017

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:

Η Διδακτική Εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια Εκπαιδευτική Αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται σαφώς:

 • Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές, το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.

Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτησή του πτυχίου αυτού.

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δέκα πέντε (15) έτη, από τις 11/06/2002 έως τις 11/06/2017.

Αναλυτικά:

α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

β. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1. Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιπλέον:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια, ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1−1−2002 πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

β2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.

3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για τα οικονομικά έτη 2014 και μετά, ισχύει το αφορολόγητο του οικονομικού έτους 2013, εκτός και εάν με νέα νομοθετική ρύθμιση ορισθεί διαφορετικά το ελάχιστο αφορολόγητο όριο.

Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.

γ. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

γ1) Μισθωτοί
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και
ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

γ2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των Ελεύθερων Επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για τα οικονομικά έτη 2014 και μετά, ισχύει το αφορολόγητο του οικονομικού έτους 2013, εκτός και εάν με νέα νομοθετική ρύθμιση ορισθεί διαφορετικά το ελάχιστο αφορολόγητο όριο.

Επιπλέον Δικαιολογητικά αν απαιτείται

Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ανεργίας η οποία δύναται να ανακτηθεί και να εκτυπωθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Α.Ε.Δ. (ΟΠΣ), με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που δίδονται κατά την εγγραφή του ανέργου.

Αντίγραφο του εντύπου Ε1 ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας, στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα.

Υποψήφιος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, υποβάλλει βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι διαθέτει τη διδακτική εμπειρία που προβλέπεται στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το Ν.2190/94.

Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35797/4-4-12 Υπουργική Απόφαση, από την Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.03 Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Τεχνολογίας, ΠΕ18.36.02 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να το διαθέτει και να υποβάλει αντίγραφο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να υποβάλλουν ή αποστείλουν:

α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι:

I. είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

II. είναι ή δεν είναι συνταξιούχος

III. δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα

IV. δεν έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Υπηρεσία του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94.

Υποψήφιοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από την αξιολόγηση.


Επισημαίνονται στους υποψηφίους τα εξής:

 • Υποψήφιος που διαθέτει πτυχίο με το οποίο δύναται να ενταχθεί σε δύο διαφορετικούς κλάδους, πρέπει να δηλώσει και να προσκομίσει τις προϋπηρεσίες που αντιστοιχούν σε κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλει την αίτηση..
 • Υποψήφιος που κατέχει δεύτερο πτυχίο για να αξιολογηθεί και σε άλλη ειδικότητα, θα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση, στην ίδια Περιφέρεια για την Αττική ή στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών.
 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των οποίων ο βασικός τίτλος Σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια, μοριοδοτούνται μόνο για τον βασικό τους τίτλο σπουδών και όχι και για παιδαγωγική επάρκεια, εκτός των αποφοίτων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ πενταετούς φοίτησης και του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
 • Η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση δεν δηλώνεται και δεν υπολογίζεται ως εργασιακή εμπειρία.
 • Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον αποκτήθηκε μετά την υποβολή της αίτησής του υποψήφιου εκπαιδευτικού.
 • Στις ειδικότητες ΤΕ-ΔΕ που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.
 • Οι σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησης της.
 • H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.
 • Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διακοπή της σύμβασης ή σε μεταβολή του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, οποτεδήποτε στη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου.
 • Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα ή οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλυφθούν από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ δε θα προβεί σε πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μην γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους.
 • Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αντίστοιχες βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες πιστοποιούν τη διδασκαλία μαθημάτων στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., για την περίοδο πριν την ψήφιση του Ν. 2190/94.
  Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου και της ειδικότητας στην οποία ανήκε ο/η υποψήφιος/α.
 • Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1522/29/07-06-2016, 2463/54/27-09-2016, 2623/57/11-10-2016 & 1224/28/09-05-2017 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων επισημαίνεται στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ότι:
   α. Σε περίπτωση που για τη διδασκαλία μαθημάτων αναφέρονται σε πρώτη ανάθεση εκπαιδευτικοί περισσοτέρων του ενός κλάδου και τα μαθήματα διδάσκονται από δύο ή τρεις εκπαιδευτικούς (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών), πρέπει ο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός να είναι του κλάδου ΠΕ.
   β. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, έχουν σε πρώτη ανάθεση διδασκαλίας το ίδιο μάθημα, τότε σειρά προτεραιότητας έχει ο εκπαιδευτικός από τον κλάδο με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
   γ. Σε περίπτωση που με την εκδοθείσα προκήρυξη προσέλθει περιορισμένος αριθμός υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων που διδάσκουν μαθήματα σε πρώτη ανάθεση, δύναται να προσληφθεί υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να διδάξει τα συγκεκριμένα μαθήματα σε δεύτερη ανάθεση, αρκεί να έχει προκηρυχθεί η ειδικότητά του, να έχει μοριοδοτηθεί και να έχει ενταχθεί στους πίνακες αξιολόγησης. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται εφόσον εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών που δικαιούται να διδάξουν το μάθημα σε πρώτη ανάθεση.

* Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση καθώς και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους. Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται, δύναται να είναι τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

* Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα μόριά τους Το διδακτικό ωράριο που τους ανατίθεται, δύναται να είναι τόσες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ώστε συνολικά να μη ξεπερνούν τις δέκα (10) διδακτικές ώρες/εβδομάδα, σε όλες τις δομές της τυπική και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

* Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας σε εκπαιδευτικές δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας (εκτός Ο.Α.Ε.Δ.), δύνανται να λάβουν στις εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ. τόσες ώρες διδασκαλίας, έως τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β΄/θμιας εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως και μετά τη πρόσληψή τους στις Εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ., δύναται να λάβουν εκτός Ο.Α.Ε.Δ. έως έξι (6) ώρες συνολικά, σε όλες τις δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ/ντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον από τις διδακτικές ώρες που περιγράφονται στις παραγράφους α, β και γ, του κεφαλαίου 10, της υπ’ αριθμ. οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής

α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποψήφιος/ α, ο/η οποίος/α:

- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).

- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

-Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

β. Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:

α.α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικιοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ή διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης και ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α' βαθμού και σε περίπτωση Παιδαγωγικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σε περίπτωση που η αποχώρησή του οφείλεται στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή στο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση και η ανάθεση ωρών διδασκαλίας που του είχε γίνει στις Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., είναι κάτω των δέκα (10) ωρών ανά εβδομάδα, ο εκπαιδευτικός μεταπίπτει και εντάσσεται στον πίνακα των Δημοσίων Υπαλλήλων, από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό, τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.

β.β. Έχει αξιολογηθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και αφορούν εκπαιδευτική, παιδαγωγική ανεπάρκεια και αντιδεοντολογική συμπεριφορά, η οποία αφορά σε ενέργειες και πράξεις που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, μη τήρηση των υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που έχει συνάψει με τον Οργανισμό, υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου που δικαιούται σε δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, αλλά και στη περίπτωση που δεν θα δηλώσει στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας που έχει προσληφθεί, τυχόν αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, πρέπει να λάβει υπόψη, τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο εκπαιδευτικός υπηρετούσε.

Πίνακες Αξιολόγησης

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης οι οποίες συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , επιμελούνται την μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή αποσταλεί στις οριζόμενες Διευθύνσεις από την παρούσα προκήρυξη, συντάσσουν Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης ανά ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, κλάδο και ειδικότητα, με σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου. Συντάσσουν επίσης, πίνακα αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε έναν υποψήφιο.

Οι πίνακες Αξιολόγησης που συντάσσονται είναι οι εξής:
- Πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007. Κατά τη διάρκεια των προσλήψεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.
- Πίνακας Αξιολόγησης Ιδιωτών
- Πίνακας Αξιολόγησης Δημόσιων Υπάλληλων- Συνταξιούχων

1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ
Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών και εάν προκύψει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

2. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
Υποψήφιος κατηγορίας του κλάδου ΔΕ για να υποβάλλει ή να αποστείλει αίτηση και να αξιολογηθεί πρέπει να έχει περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85.

Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας, είναι απαραίτητη η προσκόμιη φωτοαντιγράφου.

Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία και εάν προκύψει νέα ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Υποψήφιοι που εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για την πρόσληψή τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αποτελέσματα και Ενστάσεις

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών-ωρομισθίων), του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή/και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με courier από τον/την υποψήφιο/α, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις παρακάτω Διευθύνσεις:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων (ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαμακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαμίνας, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) : Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας (1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και Ωραιοκάστρου) : Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.

Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Αξιολόγησης για την επιλογή του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), πρέπει:

 • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
 • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται.
 • Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, η οποία τους αποστέλλει στους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειάς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα τους αναρτούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.