Προκήρυξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας - Συμβούλων Ψυχολόγων σε ΣΔΕ 2017 - 2018

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2017-2018

Αθήνα, 07-08-2017
Αρ.Πρωτ.660/7/33090

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014), την υπ’ αριθμ. Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28-11-2016) τροπολογία για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ. 4014/27-11-07 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 34/Β/16-1-08) για τη «Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17569/09-12-2016 Απόφαση Ένταξης από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4860/284/14-07-2017 απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση υποβολής της 1ης τροποποίησης της Πράξης με κωδικό MIS 5002546. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014) και την υπ’ αριθμ. Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28-11-2016) τροποποίηση για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και τις αρ. πρωτ. Κ1/121514 και Κ1/121507 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 2604/Β΄/26-07-2017) σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 1983/Α΄/2013), το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την υπ’ αριθμ. 4902/289/04-08-2017 Απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης
ΣΔΕ Δράμας
ΣΔΕ Καβάλας
ΣΔΕ Κομοτηνής
ΣΔΕ Ξάνθης & εκτός έδρας τμήματα Μύκης, Μάνταινας & Κενταύρου
ΣΔΕ Ορεστιάδας
ΣΔΕ Σαπών

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΔΕ Γιαννιτσών & εκτός έδρας τμήμα Έδεσσας,
ΣΔΕ Νάουσας & εκτός έδρας τμήμα Αλεξάνδρειας,
ΣΔΕ Σερρών
ΣΔΕ Κατερίνης
1o ΣΔΕ Θεσσαλονίκης & εκτός έδρας τμήμα Θεσσαλονίκης
2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης
3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (Κατάστημα Κράτησης Διαβατών)
ΣΔΕ Δέλτα
ΣΔΕ Κορδελιού – Ευόσμου
ΣΔΕ Λαγκαδά
ΣΔΕ Πυλαίας Χορτιάτη
2ο ΣΔΕ Νιγρίτας (Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας)

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΔΕ Καστοριάς
ΣΔΕ Κοζάνης & εκτός έδρας τμήμα Πτολεμαΐδας
ΣΔΕ Φλώρινας & εκτός έδρας τμήμα Αμύνταιου,
1ο ΣΔΕ Γρεβενών (Κατάστημα Κράτησης)

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΔΕ Άρτας & εκτός έδρας τμήμα Φιλιππιάδας
ΣΔΕ Ιωαννίνων

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΔΕ Βόλου & εκτός έδρας τμήματα Ζαγοράς – Μουρεσίου και Σκιάθου,
ΣΔΕ Καρδίτσας & εκτός έδρας τμήμα Σοφάδων,
1ο ΣΔΕ Λάρισας,
1ο ΣΔΕ Τρικάλων
2ο ΣΔΕ Λάρισας (Κατάστημα Κράτησης Λάρισας),
2ο ΣΔΕ Τρικάλων (Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων)

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΔΕ Αλιβερίου
ΣΔΕ Άμφισσας
ΣΔΕ Λαμίας
ΣΔΕ Ορχομενού & εκτός έδρας τμήμα Θήβας
1ο ΣΔΕ Δομοκού (Κατάστημα Κράτησης Δομοκού)
1ο ΣΔΕ Ελεώνα Θηβών (Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θηβών)
ΣΔΕ Μαντουδίου - Αγ. Άννας
ΣΔΕ Μαλανδρίνου (Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΔΕ Άσσου Λεχαίου
ΣΔΕ Καλαμάτας
ΣΔΕ Ναυπλίου & εκτός έδρας τμήμα Κρανιδίου
ΣΔΕ Τρίπολης
ΣΔΕ Σπάρτης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΔΕ Αγρινίου
ΣΔΕ Πάτρας
2ο ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ (Κατάστημα Κράτησης Πάτρας)
ΣΔΕ Πύργου & εκτός έδρας τμήματα Ζακύνθου και Αμαλιάδας

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΔΕ Κέρκυρας & εκτός έδρας τμήμα Λευκίμμης
2ο ΣΔΕ Κέρκυρας

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΔΕ Μυτιλήνης & εκτός έδρας τμήμα Καλλονής,
ΣΔΕ Σάμου & εκτός έδρας τμήμα Καρλοβασίου
ΣΔΕ Χίου

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΔΕ Ρόδου
ΣΔΕ Σύρου & εκτός έδρας τμήματα Νάξου και Θήρας

ΚΡΗΤΗΣ
ΣΔΕ Ιεράπετρας & εκτός έδρας τμήματα Αγ. Νικολάου και Σητείας
ΣΔΕ Ρεθύμνου
ΣΔΕ Ηρακλείου & εκτός έδρας τμήμα Μίνωα Πεδιάδας
ΣΔΕ Χανίων & εκτός έδρας τμήματα Πλατανιά και Κισσάμου
2ο ΣΔΕ Χανίων (Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στα Χανιά)

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΔΕ Αγ. Αναργύρων & εκτός έδρας τμήμα Αθήνας στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ
ΣΔΕ Αγ. Παρασκευής
ΣΔΕ Αχαρνών
ΣΔΕ Καλλιθέας
1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού
ΣΔΕ Πειραιά
ΣΔΕ Περιστερίου
2ο ΣΔΕ Κορυδαλλού- Γεώργιος Ζουγανέλης (Κατάστημα Κράτησης) & εκτός έδρας τμήμα Νοσοκομείου Κρατούμενων Κορυδαλλού

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.
 • Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, συλλογή, οργάνωση, και παροχή πληροφοριακού υλικού ικανού να καλύψει τις ανάγκες - αιτήματα των εκπαιδευομένων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
 • Πραγματοποίηση επαφών με επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων (π.χ. σωματεία) με στόχο τη διαμεσολάβηση - διευκόλυνση της τοποθέτησης εκπαιδευομένων σε θέσεις εργασίας (σε περίπτωση που είναι εφικτό και κατά την κρίση του Συμβούλου).
 •  Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και με θέματα που αφορούν γενικότερα στη διευκόλυνση εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας όπως πρόσκληση επαγγελματιών, ημέρες καριέρας κ.λ.π.
 •  Τήρηση βιβλίου δραστηριοτήτων για την ημερήσια και ωριαία καταγραφή ανά ημέρα και ώρα οι δραστηριότητες (ατομικά ραντεβού κ.λ.π.) καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης.
 • Δημιουργία αρχείου εκπαιδευομένων και οργάνωση συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης τους.
 • Συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
 • Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου).
 • Υποβολή συνολικού απολογισμού - αποτίμησης του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου που συνοδεύεται από δείγμα πρωτότυπου υλικού σχετικού με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας (ασκήσεις, ερωτηματολόγια κ.λ.π.).

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη. Η στήριξη θα βασίζεται σε κανόνες δεοντολογίας της Συμβουλευτικής και θα απέχει από Ψυχοθεραπευτικές μεθόδους.
 • Συνεργασία, ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
 • Υποστηρικτική παρέμβαση σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Αναζήτηση, συλλογή, οργάνωση και παροχή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ικανού να καλύψει ανάγκες -αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
 • Επικοινωνία με άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και παραπομπή εκπαιδευομένων στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Τήρηση «ημερολογίου» όπου θα καταγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ψυχολόγων στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του απορρήτου.
 • Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου) χωριστά για την έδρα και το τμήμα εκτός έδρας.
 • Υποβολή συνολικού απολογισμού - αποτίμησης του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου, χωριστά για την έδρα και το τμήμα εκτός έδρας.
 • Συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
 • Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΔΕ και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συμπλήρωσης των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα εντύπων και προσοχής των χώρων διδασκαλίας και τα εποπτικών μέσων.

Α1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/121514 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β΄/26-07-2017), είναι τα ακόλουθα:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια, καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

11

 

Στα ΣΔΕ

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία, διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στο θεματικό αντικείμενο αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20

 

 

Στα ΣΔΕ (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)

(0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

(0,25 μόριο ανά μήνα, ή 0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6    

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

  2  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

  1  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

    1,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. Πιστοποιητικά γνώσης σύμφωνα με ΑΣΕΠ

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

  3  

Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

    3
ΣΥΝΟΛΟ: 51

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

     

4.1 ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

 

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

 

 

10%

10%

10%

10%

 

Α2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)


Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/121507 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β΄/26-07-2017), είναι τα ακόλουθα:

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Ψυχολογία λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια, καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

11

 

Στα ΣΔΕ

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία, διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20

 

 

Στα ΣΔΕ (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)

(0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

(0,25 μόριο ανά μήνα, ή 0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ*

 

2

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
Πιστοποιητικά γνώσης σύμφωνα με ΑΣΕΠ

     

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

  3  

Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

    3
ΣΥΝΟΛΟ: 51

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

10%

10%

10%

10%

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εμπίπτουν στην υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014) και την υπ’ αριθμ. Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28-11-2016) τροποποίηση για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».

Η αίτηση των υποψηφίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας είναι η κατοχή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου):

Πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων:

 • Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική,
 • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
 • Παιδαγωγικής,
 • Κοινωνιολογίας,
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
 • Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία,
 • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης,

ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου).

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τους Συμβούλους Ψυχολόγους είναι η κατοχή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου):

α) Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και

β) Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογία.

γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα δηλώσουν :

- μία μόνο Περιφέρεια

- μία μόνο θέση (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ή Σύμβουλος Ψυχολόγος)

- από 1 έως 11 ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης

- το μέγιστο αριθμό παρουσιών ανά εβδομάδα που επιθυμούν

Τυχόν επιλογή άνω της μίας Περιφέρειας ή άνω της μίας θέσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Γ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr .

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν όσες φορές απαιτείται την ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιλέγοντας ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Κατόπιν θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΒΟΛΗ για να οριστικοποιήσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, να λάβουν αρ. πρωτ. και στη συνέχεια να επιλέξουν ΕΚΤΥΠΩΣΗ για να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση.

Εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει κάνει οποιοδήποτε λάθος στην υποβληθείσα αίτησή του έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων επιλέγοντας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και πρέπει να υποβάλει και να εκτυπώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτηση του, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος θα εμπεριέχει τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης, τα ακόλουθα:

1. Υπογεγραμμένη εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία την υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη αίτηση διαφοροποιείται από την τελευταία υποβληθείσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

2. Τίτλοι σπουδών

Σχετικά με τους τίτλους σπουδών, απαιτείται απλή φωτοτυπία των τίτλων στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού. Όταν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται σχετικό έγγραφο από τους αρμόδιους φορείς, από το οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου, αυτός θα θεωρείται ότι είναι το 5.

Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β΄/26-07-2017 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Ψυχολογία» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων.

3. Επιμόρφωση

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.
Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Συνέδρια κ.τ.λ.

4. Επαγγελματική εμπειρία

4.1 Στα ΣΔΕ, πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες.

4.2 Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων καθώς και σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες, πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες ή ώρες.

Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει:

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες ή ώρες, κατά περίπτωση.

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα. Στην περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών (πρώην ΑΕΔ) πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας,

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από δημόσιο φορέα δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα. Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2191/1994 όπως ισχύει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή/και στα εκτός έδρας τμήματά τους κατά τη σχολική περίοδο 2016-2017, θα προσκομίσουν επικυρωμένη, για το γνήσιο της υπογραφής, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια: α) Το ΣΔΕ ή/και το εκτός έδρας τμήμα στο οποίο απασχολήθηκαν ως Σύμβουλοι, β) η θέση στην οποία απασχολήθηκαν και γ) η διάρκεια απασχόλησης σε μήνες.

5. Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα Α). Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986.

6. Γνώση Η/Υ

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτημα Β)

7. Κοινωνικά Κριτήρια

α. Αποδεικτικό ανεργίας:

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

β. Ειδικές Κατηγορίες:

Δικαιολογητικά σε ισχύ που πιστοποιούν την ιδιότητα ανά κατηγορία όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Γ.

♦ ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:

Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες πολύτεκνοι είναι επίσης:

Ι. Σύμφωνα με το Ν.860/5-1-1979:

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 116 παρ.1 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν.1329/1983).
ΙΙ. Σύμφωνα με το Ν.3454/7-4-2006
 α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
 β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.
 γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

♦  ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις:

α) Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.

Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

♦ ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

♦  ΑΜΕΑ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό σε ισχύ Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 07/08/2017 (ώρα 12:00 π.μ.) έως και 23/08/2017 (ώρα 12:00 π.μ).

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς έως και τις 25/08/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) στη διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/7/33090/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Θέση: ……………………………………….
Περιφέρεια: ………………………………

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την ταχυδρομική αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ζ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση/ δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά Περιφέρεια και θέση. Για κάθε υποψήφιο θα αναγράφονται τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με την αίτησή του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ταχυδρομικώς σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του I.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Ένσταση κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/7/33090/07-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την ταχυδρομική αποστολής ενστάσεων, λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

2.Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση θα κάνουν χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κ.λπ.

Θ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τα πρακτικά των ενστάσεων και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά θέση και ανά Περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων και την ενημέρωσή τους μέσω ανακοίνωσης στο site (www.inedivim.gr) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τον αριθμό τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, θα κληθούν, εφόσον το επιθυμούν, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, να εισέλθουν ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να τροποποιήσουν τη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους. Εάν η δεύτερη μέρα της ανωτέρω προθεσμίας είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν τροποποιήσει τη σειρά προτίμησής του θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση, δύναται να ισχύσουν για τη διετία 2017-2019 με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των ΣΔΕ.

Η στελέχωση των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων με Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία αυτοματοποιημένων αναθέσεων. Η ανάθεση θα γίνεται για το σύνολο των διαθέσιμων παρουσιών ανά εβδομάδα. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την ανάθεση παρουσιών ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρα τμήμα και θα κληθούν εντός δύο (2) ημερών για την αποδοχή ή μη της θέσης. Οι υποψήφιοι που θα αποδεχτούν την ανάθεση των παρουσιών, οφείλουν να παρουσιαστούν στο ΣΔΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά από την απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ι. ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει Ιεραρχική Προσφυγή κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Ιεραρχικής Προσφυγής με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ).

Οι Ιεραρχικές Προσφυγές θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ………….. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
«Επικύρωση πρακτικού ενστάσεων και οριστικών πινάκων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/7/33090/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή «Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των Ιεραρχικών Προσφυγών είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ιεραρχικές Προσφυγές που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την ταχυδρομική αποστολής Ιεραρχικών Προσφυγών, λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην Ιεραρχική Προσφυγή του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι Ιεραρχικές Προσφυγές θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Κ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

1. Στα ΣΔΕ και στα εκτός έδρας τμήματά τους με:

 • 1 ή 2 τμήματα μάθησης, ορίζονται 2 παρουσίες ανά εβδομάδα και μικτή ημερήσια αμοιβή σαράντα ευρώ (40 €)
 • 3 τμήματα μάθησης ορίζονται 2 παρουσίες ανά εβδομάδα και μικτή ημερήσια αμοιβή σαράντα πέντε ευρώ (45 €)
 • 4 τμήματα μάθησης ορίζονται 2 παρουσίες ανά εβδομάδα και μικτή ημερήσια αμοιβή πενήντα ευρώ (50 €)
 • 5 τμήματα μάθησης ορίζονται 3 παρουσίες ανά εβδομάδα και μικτή ημερήσια αμοιβή πενήντα πέντε ευρώ (55 €)
 • 6 τμήματα μάθησης ορίζονται 3 παρουσίες ανά εβδομάδα και μικτή ημερήσια αμοιβή εξήντα ευρώ (60 €).

Στην ως άνω αμοιβή:
- προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ,
- συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ασφαλιστικές εισφορές),
-προστίθενται οι νόμιμες επιβαρύνσεις ασφαλιστικών εισφορών.

2. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται πέραν της ανωτέρω αμοιβής να καταβάλει δαπάνες μετακίνησης, σε περίπτωση που ο/η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος, μετακινείται με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος Έργου αποκλειστικά και μόνο από την έδρα των ΣΔΕ στα εκτός έδρας νησιωτικά τμήματά τους, όταν δεν υφίσταται άλλος τρόπος στελέχωσής τους. Η δαπάνη μετακίνησης των στελεχών καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι :

• Για τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους, με σύμβαση μίσθωσης έργου με ΙΚΑ (άρθρο 36, ν. 4415, ΦΕΚ 159/Α΄/06-09-2016) η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 46 του Νόμου 4331/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διευκρινιστικές οδηγίες δίνονται από την εγκύκλιο με ΑΡ.42 του ΙΚΑ με ΑΔΑ : 7ΓΔ24691ΩΓ-ΚΕΛ.

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €(άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν). Με την έκδοση του Τ.Π.Υ. θα πρέπει να υπάρχουν οι αποδεκτοί κωδικοί δραστηριότητας πριν την έκδοση του τιμολογίου (πχ. Υπηρεσίες καθηγητή, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.τ.λ.)

• Δημόσιοι υπάλληλοι (δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και ευρύτερος δημόσιος τομέας) ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (με 25 ημέρες εργασίας μηνιαίως σε άλλο εργοδότη ), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, αμείβονται με Τ.Λ.Υ (Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών, πρώην ΑΕΔ). Το Τ.Λ.Υ υπόκειται στην κράτηση ΑΚΑΓΕ 5%, Εγκύκλιος 6/14-01-2014 του ΙΚΑ.

Λ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στην περίπτωση που ο/η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος, δεν αναλάβει υπηρεσία στο ΣΔΕ ή στο εκτός έδρας τμήμα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, η απουσία του εκλαμβάνεται ως άρνηση και καλείται ο επόμενος στη λίστα του οριστικού πίνακα επιτυχόντων.

2. Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής, υποψήφιος ο οποίος προσλήφθηκε σε ΣΔΕ ή σε εκτός έδρας τμήμα και αποχώρησε οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για οποιονδήποτε λόγο, πλην των: α) περιπτώσεων κύησης-λοχείας και β) αποδεδειγμένης ασθένειας του ιδίου ή του/της συζύγου του και των προσώπων Α΄ βαθμού συγγενείας του.

3. Οι υποψήφιοι στα ΣΔΕ δεν δικαιούνται να κατέχουν δύο διαφορετικές θέσεις στο ίδιο έργο ή/και μέλη της ομάδας έργου ή περιφερειακά στελέχη σε άλλο έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

4. Όσοι εκ των υποψηφίων έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχουν πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ., υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007, εντός δύο εβδομάδων από την απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

5. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Α/θμια ή στη Β/θμια Εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 εντός δύο εβδομάδων από την απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

6. Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας καθώς και οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι των ΣΔΕ είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν με σχετική υπεύθυνη δήλωση τον Διευθυντή του ΣΔΕ και την Ομάδα Έργου για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής τους κατάστασης, κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους.

7. Οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι και οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας που θα απασχοληθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της παρούσας Πρόσκλησης δεν αποτελούν μέλη ομάδας έργου ή/και περιφερειακά στελέχη του έργου.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το ΣΔΕ ή το εκτός έδρας τμήμα για το οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Η υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους των ΣΔΕ, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλ. 213-131-4642, 213-131-4669 και 213-131-4643, κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ..

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλ. 213-131-4670 κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ..

O Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Θεόδωρος Μπλίκας

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου για επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων - Συμβούλων σταδιοδρομίας σε ΣΔΕ, με τα συνοδευτικά:
Παράρτημα Α : Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης
Παράρτημα Β : Γνώση Χειρισμού Η/υ - Τρόποι Απόδειξης

Pin It

Εκτύπωση