Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΓΓΔΒΜ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.145764/Γ2/05-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α o224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
δ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. 14/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
3. Την αριθμ. 140298/24-8-2017 αίτηση ανάκλησης του εκπαιδευτικού Ευάγγελου Συρίγου.
4. Την αριθμ. 143128/31-8-2017 αίτηση της εκπαιδευτικού Βασιλικής Μανουσάκη.
5. Την αριθμ. 5604/30-8-2017 απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6. Την αριθμ. 124526/Ε2/20-7-2017 απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλείται μερικώς η αριθμ. πρωτ. 139288/Γ2/22-08-2015 απόφαση «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018», ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

203346

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2

211636

ΣΥΡΙΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ18.26

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.142606/Γ2/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α o224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
δ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
3. Την αριθμ. 14/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

206164

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ19

Π.Ε ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

224257

ΤΕΓΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ06

Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.139290/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον  Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

612853

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ06

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

609329

ΠΑΠΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Π.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3

227598

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ05

Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.139289/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

556703

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

Π.Ε Β’ ΑΘΗΝΑΣ

2

621800

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

3

704100

ΠΡΕΚΕΖΕ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ07

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139288/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΕΣΗΣ

1

179154

ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2

227241

ΔΙΑΚΑΚΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.01

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3

229623

ΛΑΧΑΝΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ12.05

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4

203346

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5

227618

ΝΕΖΗ

ΣΟΦΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε. ΧΙΟΥ

6

227741

ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ07

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

7

226730

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

8

701702

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΓΓΕΛΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ07

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9

176471

ΣΚΙΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

10

211636

ΣΥΡΙΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ18.26

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.139287/Γ2/22-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210)
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΥΟΔΔ 823).
3. Την αριθμ. πρωτ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 277).
4. Την αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’2654) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
6. Την αριθμ. 114351/Α1/06-07-2017 (Β’ 2381) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 13/2017 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

227590

ΚΑΤΣΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

224016

ΤΣΑΟΥΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

201856

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ02

Δ.Ε Γ'ΑΘΗΝΑΣ

4

210254

ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5

229822

ΠΑΦΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ17.06

Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6

209567

ΛΑΛΙΩΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

7

188405

ΣΤΕΦΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ20

Δ.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ

8

229633

ΒΛΑΧΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ14.06

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

9

213547

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

10

229260

ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

11

702641

ΚΟΤΡΙΚΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

12

228282

ΚΑΛΑΘΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ18.02

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

13

703923

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ04.01

Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

14

224090

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

15

223913

ΚΑΠΝΙΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

16

180353

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ03

Δ.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ

17

213588

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

18

703359

ΖΙΩΓΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ12.01

Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

19

203549

ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.126288/Γ2/29-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) περί διορισμού του κου Ιωάννη Παντή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (ΦΕΚ 2654 Β’) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 3/2016 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

229633

ΒΛΑΧΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ14.06

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

2

226007

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ09

Δ.Ε. Α'ΑΘΗΝΑΣ

3

703923

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ04.01

Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

200914

ΣΑΚΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ20

Δ.Ε ΕΒΡΟΥ

5

192261

ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ14.02

Δ.Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ

6

188405

ΣΤΕΦΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ20

Δ.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ

Με εντολή Υπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.126286/Γ2/29-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) περί διορισμού του κου Ιωάννη Παντή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (ΦΕΚ 2654 Β’) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 3/2016 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

210758

ΑΣΒΕΣΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ20

Π.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2

590743

ΚΟΥΚΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ

ΠΕ70

Π.Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ

3

227598

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ05

Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4

609329

ΠΑΠΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Π.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Με εντολή Υπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.126283/Γ2/29-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) περί διορισμού του κου Ιωάννη Παντή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (ΦΕΚ 2654 Β’) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 3/2016 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

213588

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

203549

ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3

224090

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ06

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4

703359

ΖΙΩΓΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ12.01

Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

5

229260

ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6

228282

ΚΑΛΑΘΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ18.02

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

7

223913

ΚΑΠΝΙΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

8

227590

ΚΑΤΣΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

9

702641

ΚΟΤΡΙΚΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

10

209567

ΛΑΛΙΩΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

11

186629

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ03

Δ.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

12

201856

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ02

Δ.Ε Γ'ΑΘΗΝΑΣ

13

181739

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΕ13

Δ.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

14

229822

ΠΑΦΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ17.06

Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

15

213547

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

16

211072

ΤΑΤΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ19

Δ.Ε Α' ΑΘΗΝΑΣ

17

224016

ΤΣΑΟΥΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ05

Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

18

210254

ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ08

Δ.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ

19

180353

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ03

Δ.Ε Γ'ΑΘΗΝΑΣ

Με εντολή Υπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Αρ.Πρωτ.126279/29-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες : Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο : 213-1311694
fax : 210-3442365
email : mvenediki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 181).
γ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 114).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) περί διορισμού του κου Ιωάννη Παντή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (ΦΕΚ 2654 Β’) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την αριθμ. 3/2016 πράξη του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

612853

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ06

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2

564535

ΠΙΕΡΡΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

Π.Ε. Β’ΑΘΗΝΑΣ

Με εντολή Υπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.68398/Γ1/21-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Σε συνέχεια της αριθμ. 67520/Ε1/20-4-2016 (ΑΔΑ: 9ΛΙ94653ΠΣ-1ΡΘ) εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είναι αποσπασμένοι στην Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2016 - 2017, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr μέχρι και 16/5/2016 και αφού την εκτυπώσουν, να επισυνάψουν σε αυτήν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τα οποία να καταθέσουν απευθείας στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (Γραφείο 2049) και στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γραφείο 2082).

Οι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν ανανέωση απόσπασης στις ανωτέρω Γενικές Γραμματείες και επιθυμούν να δηλώσουν απόσπαση και για ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ60 που επιθυμούν να ανανεώσουν την απόσπασή τους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), προκειμένου να απασχοληθούν στον Παιδικό Σταθμό, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ειδική μνεία επί των παρατηρήσεων αυτής (της αίτησης), ότι η απόσπασή τους αφορά αποκλειστικά την απασχόλησή τους στον Παιδικό Σταθμό.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It

Εκτύπωση