Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ιερές Μητροπόλεις 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.137966/Ε1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1-6-2017 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

616053

ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΞΑΝΘΗΣ

Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

2.

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

3.

588289

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΗΜΑΘΙΑΣ

Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

4.

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

5.

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

6.

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ

7.

572228

ΜΩΡΑΪΤΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ06

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

8.

566855

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒ΄

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

9.

574908

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒ΄

Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

10.

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒ΄

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

11.

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΧΙΟΥ

Ι.Μ. ΧΙΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016


Αρ.Πρωτ.126417/Ε1/06-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
2. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

181875

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ19

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

Ι.Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2

616053

ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΞΑΝΘΗΣ

Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

3

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

4

577105

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΡΟΔΟΠΗΣ

Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

5

617800

ΔΑΡΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

6

572216

ΘΕΡΙΑΝΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ06

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΙΘΑΚΗΣ

7

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

8

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

9

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ

10

227997

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

11

566855

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

12

549517

ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΚΟΖΑΝΗΣ

Ι.Μ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

13

615961

ΤΖΕΛΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ
ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

14

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

15

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΧΙΟΥ

Ι.Μ. ΧΙΟΥ

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
 

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Αρ.Πρωτ.128107/Δ1/08-08-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120
FAX: 210 3442365 (Γρ. 1006)

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014-2015 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
2. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2014-2015 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

181875

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ19

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

Ι.Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

3

572216

ΘΕΡΙΑΝΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ06

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

4

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

5

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

6

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ

7

566855

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

8

621708

ΠΕΤΣΙΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΣΑΜΟΥ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

9

615961

ΤΖΕΛΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

10

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

11

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΧΙΟΥ

Ι.Μ. ΧΙΟΥ

Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Εκτύπωση