Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ιερές Μητροπόλεις 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.96517/Ε2/12-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε Ιερές Μητροπόλεις»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

2

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

3

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

4

587618

ΚΩΣΤΑΡΑ

ΑΝΝΑ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΕ79.01

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

Ι.Μ. ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

5

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ

6

572228

ΜΩΡΑΪΤΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ06

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

7

613942

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕ70

ΡΟΔΟΠΗ

Ι.Μ.ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

8

566855

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

9

549517

ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΚΟΖΑΝΗ

Ι.Μ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

10

554040

ΣΑΡΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ70

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

11

574908

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

12

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

13

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΧΙΟΥ

Ι.Μ. ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.137966/Ε1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα
Τηλέφωνο: 210 3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1-6-2017 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

616053

ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΞΑΝΘΗΣ

Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

2.

618304

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

3.

588289

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΗΜΑΘΙΑΣ

Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

4.

581081

ΚΟΤΣΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

5.

618193

ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

6.

570371

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ

7.

572228

ΜΩΡΑΪΤΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ06

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

8.

566855

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒ΄

Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

9.

574908

ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ11

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒ΄

Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

10.

561943

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒ΄

Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

11.

574968

ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΧΙΟΥ

Ι.Μ. ΧΙΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Ημερομηνία εκτύπωσης: 16-07-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/apospaseis/1778-apospaseis-prwtovathmias-ieres-mhtropoleis