Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

Αρ.Πρωτ.124525/Ε2/20-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
6. Την υπ΄ αριθμ.307/30.06.2017 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
7. Την υπ΄ αριθ. 15/17.07.2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-18 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

201667

ΛΥΡΑΚΗ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ02

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

210116

ΜΠΑΤΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ04.01

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

207827

ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗ

ΠΕ08

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

222800

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

216819

ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ

ΥΒΟΝΑ

ΠΕ08

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

223812

ΤΣΙΠΙΛΗ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ04.04

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017


Αρ.Πρωτ.130389/Ε2/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-17.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116τΑ΄)
10. Την υπ΄ αριθ. 19/2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Την υπ΄ αριθμ.286/25.07.2016 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-17 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

195488

ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ03

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

207827

ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗ

ΠΕ08

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

703308

ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

222800

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΜΟΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

227156

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ03

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

190414

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ06

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

212388

ΡΕΜΠΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ02

ΚΙΛΚΙΣ

189556

ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

195449

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΕ02

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση