edu.klimaka.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 2017 - 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.111204/Κ1/03-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Φ. Κατσού
Τηλέφωνο : 213 131 1619

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/1997(ΦΕΚ 188/Α’/1997)«Ενιαίο Λύκειο , πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/΄2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 6, περ. β της αριθμ. 5953/23-06-2014 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 1861/Α’/2014).
5. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/ Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………»
7. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ»
11. Το από 20-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα «Ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΣΔΕ».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
13. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανανεώνουμε τις αποσπάσεις, για το σχολικό έτος 2017-2018, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

(...) (σ.σ. ανανεώσεις αποσπάσεων 166 εκπαιδευτικών)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης με τις 166 ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2017-2018

 

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017


06-04-2017 : 02 αποσάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ


22-11-2016 : 05 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017

22-11-2016 : 10 νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017


10-11-2016 : 53 νέες  αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017


07-11-2016 : 05 νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017


12-08-2016 : 10 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017


20-07-2016 : 169 ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ 2016-2017