ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
FaceBook Twitter Google+ Linkedin+/a>

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πίνακες επιλογής υποψηφίων για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία 2016-2017 (Οριστικοί ΠΕ70 - ΠΕ11)

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.6970/Η2/16-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : Πουλοπούλου Κ., Χαλκιαδάκη Κ.
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων»

 

Εν συνεχεία του υπ’ αρ. 221130/Η2/23-12-2016 εγγράφου και μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων αναρτάται εκ νέου ο εν λόγω πίνακας όπως διαμορφώθηκε:

αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων , που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Λήψη του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων


Αρ.Πρωτ.5402/Η2/12-01-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Emaıl :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ
Τηλέφωνο : 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ: «Κύρωση πίνακα τελικής επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ11 Γυμναστών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 115567/Η2/13-07-2016 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ. Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002).
4. Την με αριθμό Φ.821/703Κ/54179/Ζ1/14-5-2012 (ΦΕΚ 1714, τ. Β’/16-5-2012) ΥΑ του ΥΠΔΒΜΘ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.71/19-5-2010).
6. Τις διατάξεις του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεύχος A’ αρ.159/1-8-2008).
7. Τον με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
8. Την με αρ. πρωτ. 64104/Η2/15-04-2016 Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ /257/20-05-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄,5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».
11. Την αρ. 16/16-12-2016 Πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή πίνακα που καταρτίσθηκε με την αρ. 16/16-12-2016 Πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους υποψηφίους για την πλήρωση θέσης κλάδου ΠΕ11 Γυμναστών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών ΠΕ11 Γυμναστών


Αρ.Πρωτ.221130/Η2/23-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294 FAX : 210 3442299

ΘΕΜΑ : Πίνακας μοριοδότησης εκπ/ κών κλ.ΠΕ70 (κριτήρια επιλογής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Α της σχετικής προκήρυξης).

Σε εκτέλεση της παρ. 1β, του άρθρου 4 της Φ.821/703Κ/54179/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1714,τ. Β’ 16-5-2012, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 103938/Η2/24-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 2164, τ. Β’, 13-07-2016) ανακοινώνουμε:

α) αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

β) αλφαβητικό πίνακα Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης. Η ένσταση κατατίθεται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ., Γραφείο 1165, υπόψη κας Χαλκιαδάκη ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Λήψη του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ αξιολογικού πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων