Αποσπάσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 2016 - 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.139462/Ε2/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
4. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄)
5. Την αίτηση του εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 125823/Ε2/28.07.2016 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπαθανασίου Ιωάννη, κλ.ΠΕ19-20 (ΑΜ 200069) στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση αυτή παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.125823/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησηςγια το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
4. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄)
5. Την υπ΄αριθμ. 4056/208/27.06.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Iδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μαθήσης
6. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμεστο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

212218

ΜΙΚΡΟΒΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

200069

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ19-20

ΑΡΤΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση