Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε θέσεις Συντονιστών στα Κέντρα Εκπαίδευσης Προσφύγων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αρ.Πρωτ.158682/Ε2/22-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Α. Βερβέρη: 210 3443266
Γ. Μπουζιάνη: 2103442120
Γλ. Γκίνου: 2103442335
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αικ. Δημακοπούλου: 210 3442278
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),
2. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄),
3. Το άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄),
4. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄),
5. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159),
6. Την με αρ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»,
7. Την με αρ. πρωτ. 148440/ΓΔ5/07-09-2017 «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018»,
8. Τις προτάσεις των αρμόδιων ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ,
9. Το από 20-9-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ορίζουμε ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ.36 εκπαιδευτικοί)

Β) Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ.33 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των τροποποιήσεων στους Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.206949/Ε1/05-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Δημ. Κυπαρίσσης: 210 3442167
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Κ. Δημακοπούλου: 210 3442278
Α. Κοκκινίδου: 210 3442278
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: «Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄).
3. Το άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄).
4. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
6. Tο υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αρ. πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 (ΦΕΚ 3049/23-09-2016 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».
8. Την με αρ. πρωτ. 157914/Ε1/26-09-2016 «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».
9. Την με αρ. πρωτ. 166612/Ε1/07-10-2016 Υ.Α. με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».
10. Τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ.
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

I. Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 179784/E1/26-10-2016 (Ανακ. 27-10-2016) Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

ΙΙ. Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ορίζουμε Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευτικοί)

Β) Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

III. Τροποποιούμε την αριθμ. 179784/E1/26-10-2016 (Ανακ. 27-10-2016) Υπουργική Απόφαση απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού μόνο ως προς το μέρος που αφορά τον ορισμό της ως ΣΕΠ σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των τροποποιήσεων στους Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων


Αρ.Πρωτ.189607/Ε1/09-11-2016ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Μ. Ασλάνογλου: 2103442435,
Σ. Ράμμου: 210-3442467,
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Κ. Δημακοπούλου: 210 3442278
Α. Κοκκινίδου: 210 3442278
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: «Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄).
3. Το άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄).
4. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
6. Tο υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αρ. πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 (ΦΕΚ 3049/23-09-2016 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».
8. Την με αρ. πρωτ. 157914/Ε1/26-09-2016 «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».
9. Την με αρ. πρωτ. 166612/Ε1/07-10-2016 Υ.Α. με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».
10. Τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ.
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

I. Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 179784/E1/26-10-2016 (Ανακ. 27-10-2016) Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Β) Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

ΙΙ. Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ορίζουμε Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

III. Τροποποιούμε τις αριθμ. 166612/E1/7-10-2016 και 179784/E1/26-10-2016 (Ανακ. 27-10-2016) Υπουργικές Αποφάσεις απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών μόνο ως προς το μέρος που αφορά τον ορισμό τους ως ΣΕΠ σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των τροποποιήσεων στους Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων


Αρ.Πρωτ.179784/Ε1/26-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Μ. Ασλάνογλου: 2103442435,
Σ. Ράμμου: 210-3442467,
Δ. Κυπαρίσσης: 2103442167,
Α. Βερβέρη: 210 3443266,
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Κ. Δημακοπούλου: 210 3442278
Α. Κοκκινίδου: 210 3442278
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: «Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄).
3. Το άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄).
4. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
6. Tο υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αρ. πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 (ΦΕΚ 3049/23-09-2016 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».
8. Την με αρ. πρωτ. 157914/Ε1/26-09-2016 «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».
9. Την με αρ. πρωτ. 166612/Ε1/07-10-2016 Υ.Α. με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».
10. Τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ.
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

I. Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 166612/Ε1/07-10-2016 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης:
(...) (σ.σ.01 εκπαιδευτικοί)

Β) Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης:
(...) (σ.σ.04 εκπαιδευτικοί)

ΙΙ. Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ορίζουμε Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 15 εκπαιδευτικοί)

Β) Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 09 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 15+09 εκπαιδευτικών που ορίστηκαν Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων

 


Αρ.Πρωτ.166612/Ε1/07-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Μ. Ασλάνογλου: 2103442435,
Σ. Ράμμου: 210-3442467,
Δ. Κυπαρίσσης: 2103442167,
Α. Βερβέρη: 210 3443266,
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Κ. Δημακοπούλου: 210 3442278
Α. Κοκκινίδου: 210 3442278
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017».

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),
2. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄),
3. Το άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄),
4. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄),
5. Τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159),
6. Την με αρ. πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 (ΦΕΚ 3049/23-09-2016 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»,
7. Την με αρ. πρωτ. 157914/Ε1/26-09-2016 «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017»,
8. Τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ,
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ορίζουμε Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 17 εκπαιδευτικοί)

Β) Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 24 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 17+24 εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων


Εκτύπωση