Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013-2014

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.2447/Δ2/09-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2013-2014».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. Την με αριθ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 τ.Β’/5-7-2013) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
4. Την πρόταση που υπέβαλαν τα καθ΄ύλην αρμόδια όργανα του ΔΙΠΑΕ.
5. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποσπούμεγια το σχολικό έτος 2013-2014 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο:

Α/Α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

213477

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ05

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

206277

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ18.02

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

3

198595

ΜΠΑΤΣΑΡΗ

ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ06

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε., στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η παρούσα απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση