Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 ως Προπονητών 2014 - 2015

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014 - 2015

Αρ.Πρωτ.136197/Δ2/29-08-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες:
Δημακοπούλου Αικ. : Β/θμια
Τηλ.: 2103442278
Fax: 2103442282
Μπούσουλα Α. : Α/θμια
Τηλ.: 2103442467
Fax: 2103442275
e-mail: dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. και Δ.Ε. ως Προπονητών-Τεχνικών Συμβούλων για το Πρόγραμμα KIDS’ ATHLETICS για το σχολικό έτος 2014-2015».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α’) και του άρθρου 14 παρ. 29ι του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του Ν. 2986/2002.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010.
4. Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα KIDS’ ATHLETICS, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1

208015

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

2

194303

ΚΑΜΠΟΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

203992

ΚΟΥΝΑΒΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

226035

ΛΙΤΣΙΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5

178667

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

6

208237

ΠΕΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

7

219900

ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8

147716

ΤΣΟΥΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

9

154832

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατεθούν ολικά σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα KIDS’ ATHLETICS ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1

609386

ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

2

227979

ΛΙΒΕΡΗ

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

3

572742

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

589999

ΠΟΣΟΜΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

5

228192

ΧΑΡΑΜΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

6

576692

ΨΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΉΣ

ΔΠΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων από τις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης και στη συνέχεια πρέπει να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Εκτύπωση