edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.171334/Ε1/12-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
ε) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
στ) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
ζ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
η) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
θ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
ι) του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν.2304/1995 ( Α΄ 83), του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α΄ 51) και του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν.2386/1996 (Α΄ 43),
ια) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
ιβ) του άρθρου 182 παρ. 10 και του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85) και
ιγ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45).
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ. 31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τις 21/4-10-2017 και 22/9-10-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 39 εκπαιδευτικοί)

Β. Αποσπούμε βάσει μοριοδότησης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 98 εκπαιδευτικοί)

Γ. Τροποποιούμε τις αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 (ανακ. 10-07-2017) και 140886/E1/25-08-2017 υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(1) Τροποποιήσεις κατά προτεραιότητα αποσπάσεων:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

 

(2) Τροποποιήσεις αποσπάσεων με μοριοδότηση:

(...) (σ.σ. 14 εκπαιδευτικός)

Δ. Διορθώνουμε την αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στο σύνολο μορίων απόσπασης της εκπαιδευτικού Ζαρωτιάδου Φωτεινή (ΑΜ 570404), κλάδου ΠΕ70, της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ.Αττικής, η οποία αποσπάστηκε στο ΠΥΣΠΕ Αθήνας Β΄, από 53,333 σε 67,333.

Ε1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τις αριθ. 115974/E1/07-07-2017 & 140886/Ε1/25-08-2017 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Ε2. Ανακαλούμε την αριθμ. 154526/Ε1/18-09-2017 Υπουργική Απόφαση ως προς το μέρος που αφορά στην ανάκληση της απόσπασης από το ΠΥΣΠΕ Αθήνας Δ΄ της εκπαιδευτικού Χόντου Αλεξάνδρας (ΑΜ 595459) κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής.

Η ανωτέρω εκπαιδευτικός τίθεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αθήνας Δ΄, όπου αρχικά είχε αποσπαστεί σύμφωνα με την αριθμ. 115974/Ε1/07-07-2017 Υ.Α..

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (39) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (98) βάσει μορίων, (14+1) τροποποιήσεις, (01) διόρθωση και (03+01) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (12-10-2017)


Αρ.Πρωτ.143621/Ε1/31-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και
γ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
2. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τη με αριθ. 115974/E1/07-07-2017 Υ. Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. για
το διδακτικό έτος 2017-2018.
6. Την αριθμ. 18/31-08-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 140886/E1/25-08-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.10 εκπαιδευτικοί)

Β. Ανακαλούμε την αριθμ. 140886/E1/25-08-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης που είναι μέλη Δ. Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών και αποσπώνται σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.04 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (10) νέες αποσπάσεις, 04 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (31-08-2017)

 


Αρ.Πρωτ.140886/Ε1/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Στ. Ράμμου : 210 344 2167

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και
γ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
2. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τη με αριθ. 115974/E1/07-07-2017 Υ. Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018.
6. Τις αριθμ. 16/24-08-2017 και 17/25-08-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 54 εκπαιδευτικοί)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως

(...) (σ.σ. 298 εκπαιδευτικοί)

Γ. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης ένστασης που υπέβαλαν, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις:
(...) (σ.σ. 06 εκπαιδευτικοί)

 

(2) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάσει μοριοδότησης:
(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευτικοί)

Δ. Τροποποιούμε την αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά το ΠΥΣΠΕ απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(1) Τροποποιήσεις κατά προτεραιότητα αποσπάσεων:
(...) (σ.σ. 07 εκπαιδευτικοί)

(2) Τροποποιήσεις αποσπάσεων με μοριοδότηση:
(...) (σ.σ. 32 εκπαιδευτικοί)

Ε. Διορθώνουμε την αριθμ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στο σύνολο μορίων απόσπασης της εκπαιδευτικού Τρεμούλη Ελισσαίας (ΑΜ 224013), κλάδου ΠΕ05, της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β’, η οποία αποσπάστηκε στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, από 24,5 σε 19,5.

ΣΤ. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθ. 115974/E1/07-07-2017 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 71 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (54+298) νέες αποσπάσεις, 05+06 νέες αποσπάσεις κατόπιν ένστασης, (07+32) τροποποίσεις, 01 διόρθωση και 71 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (25-08-2017)


Αρ.Πρωτ.115974/Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ
(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο: 210 3442435
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α΄71),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
γ) του άρθρου 39 παρ. 2, του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24),
δ) του άρθρου 44Α, παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α΄24) και τις όμοιες της παρ.12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
δ) του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2946/2001(Α΄224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
ε) του άρθρου 1 της παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267),
στ) του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258),
ζ) του άρθρου 6, παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75),
ζ) του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (Α΄39),
η) του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν.2304/1995 ( Α΄ 83), του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α΄ 51) και του άρθρου 19 παρ. 20 του Ν.2386/1996 (Α΄ 43),
θ) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125),
ι) του άρθρου 182 παρ. 10 και του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (Α’ 85),
ια) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α’ 45) και
ιβ) του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν.3868/2010 (Α΄ 129).
2. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Τις αριθμ. 12/05-07-2017 & 13/07-07-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Αποφασίζουμε

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 799 εκπαιδευτικοί)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 1203 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με (799) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και  (1203) γενικές αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018 (10-06-2017 - Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


31-08-2016 : (25) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα, (175) νέες γενικές αποσπάσεις, (01) κατόπιν ένστασης, (17+3) τροποποιήσεις και (45) ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

03-08-2016 : (772) αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και (1390) με μοριοδότηση εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


14-12-2015 : (15) νέες αποσπάσεις, (02) τροποποιήσεις και (03) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

15-09-2015 : (04+02) νέες (02) τροποποιήσεις, (31) διορθώσεις (27) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

27-08-2015 : Καταστάσεις (1937) αποσπάσεων εκπαιδευτικών