Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Αρμένικο "ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ", "ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ" 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
"ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ", "ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ" 2017-2018

Αρ.Πρωτ.153371/Ν1/15-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Γκέκας, Ε. Χουρδάκης
Τηλέφωνο: 210.3443304
E-mail: protocol(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 10 (δέκα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2517/1997 (Α’ 160),
(β) του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
(γ) του άρθρου 9, παρ. 6, του ν.2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...»
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-08-2017 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (Α’ 280), όπως ισχύει και όπως παρατάθηκε η ισχύς της με την αριθμ. 27/29-12-2016 Π.Υ.Σ. (Α’ 243).
5. Τη με αριθ. 146128/Ε2/5-9-2017 υπουργική απόφαση με θέμα «Κατανομή 2000 πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018 του τακτικού προϋπολογισμού»,
6. Το με αριθ. 2/65450/5-9-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Πιστώσεις για Πρόσληψη Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017 – 2018 σε Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση».
7. Τα με αριθ. 41/16-18/06-06-2017, και 42/16-18/06-06-2017 έγγραφα του Αρμένικου Κυανού Σταυρού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την πρόσληψη 9 (εννέα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της εν λόγω βαθμίδας του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2017-2018, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Γεργκανιάν Χουάν-Ρικάρντο, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

2. Μαγακιάν Βικτώρια, νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

3. ΝτιρΚουρκιάν Αλίνα, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός » που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

4. Σαπριτζιάν Αρσαλούς, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

5. Τζεναμπιάν Μάνια, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

6. Μινασιάν Χαϊγκανούς, διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

7. Απικιάν Άνι, νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

8. Μικαελιάν Αράξια (Mikayelyan Araksya), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

9. Φεντιάν Ανούς (Fendyan Anoush), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νίκαια Αττικής,

Β. Την πρόσληψη του Κασαμπιάν Παπκέν (Kasabian Babkin), διευθυντής του Γυμνασίου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, ως προσωρινός αναπληρωτής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας σχολικής μονάδας Β/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2017-2018

Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν από την Τρίτη 19-9-2017 έως και Παρασκευή 22-9-2017, στις κατά περίπτωση οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία άρχεται με την ανάληψη υπηρεσίας και λήγει μετά την πάροδο 10 μηνών. Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5801/18-9-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.141496/Ε2/28-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442010
Fax: 2103442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”.

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)
8. Την υπ’ αριθμ. 75305/E2/08-05-2017 Εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
9. Την υπ’ αριθμ.36/16-18/16-05-2017 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
10. Την με αρ.13/30-06-2017 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

229551

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΕ20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ. Πρωτ.: 115981 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. πρωτ. 62/22-04-2016 έγγραφο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας.
4. Το αριθμ. πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Tα αριθμ. πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ’.
6. Το αριθμ. πρωτ. 7037/19-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ. πρωτ. Φ.34/18899.α/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, ως ακολούθως:

1. Ανδρεάδη Ανδρέα (ΑΜ 615623) , κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

2. Δημητράκο Ηλία (ΑΜ 609566), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

3. Νεστορίδου Άννα-Μαρία (ΑΜ 617475), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

4. Κίττα Ιωάννα (ΑΜ 609378), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

5. Λιασκοβίτου Χριστίνα (ΑΜ 210543), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,

6. Μακρή Παναγιώτα (ΑΜ 597089), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ. Πρωτ.: 115980/Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ πρωτ. 37/16-18/16-05-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
4. Το αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Το αριθμ. πρωτ. 5155/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ΄.
6. Το αριθμ. πρωτ. 7957/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ πρωτ. 4555/26-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας, ως ακολούθως:

1. Δελή Σωτήριο (ΑΜ 577804), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθηνών,

2. Δημάκη Μαρία (ΑΜ 703218), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδες,

3. Κουτρομάνου Αιμιλία (620499), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

4. Λιόντου Άννα (617225), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

5. Ντόζε Άγγελο (ΑΜ 586253), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

6. Στασινού Κανέλλα (ΑΜ 607613), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

7. Τζαμουτζιάν Ναζίκ (ΑΜ 186803), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄

8. Τσιγκούνη Ιωάννη (ΑΜ 561603), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και

9. Φερεντίνο Παναγιώτη(ΑΜ 228184), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 

Αρ. Πρωτ.: 115978 /Ε1(07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ\
e-mail : ppe3@=(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 (Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ πρωτ. 37/16-18/16-05-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
4. Το αριθμ. πρωτ. 5570/06-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
5. Το αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’ .
6. Το αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/3571/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (παράρτημα Νίκαιας), ως ακολούθως:

1. Αμπαριάν Σταύρο (ΑΜ 556237), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

2. Μακεδονοπούλου Δέσποινα (ΑΜ 595293), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

3. Ματσαγγούρα Θεοδώρα (ΑΜ 621163), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

4. Παρασκευά Μαρίνα (ΑΜ 614646), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

5. Πεσεξίδου Ελισάβετ (ΑΜ 576447), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

6. Σιούλα Ιωάννη (ΑΜ 564643), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

7. Ρέμπα Δέσποινα (ΑΜ 614667), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

8. Μελέτη Χριστίνα (ΑΜ 606272), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας και

9. Φιλιππούση Χρυσούλα (621670), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.130397/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμΠρωτ. 52/12-05-2016έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
4. Το αριθμ. Πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Το αριθμ. Πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ΄.
6. Το αριθμΠρωτ. 3774/21-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων.
7. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας, ως ακολούθως:

1.Δελή Σωτήριο (ΑΜ 577804), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθηνών,

2.Δημάκη Μαρία (ΑΜ 703218), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδες,

3.Κουτρομάνου Αιμιλία (620499), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

4. Λιόντου Άννα(617225), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

5.Ντόζε Άγγελο (ΑΜ 586253), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

6.Στασινού Κανέλλα (ΑΜ 607613), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

7.ΤζαμουτζιάνΝαζίκ (ΑΜ 186803), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄ και

8. Τσιγκούνη Ιωάννη (ΑΜ 561603), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.130395/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365


ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. ΤοΠ.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το από 10-05-2016 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του «Αρμενικού Κυανού Σταυρού» (παράρτημα Νίκαιας).
4. Το αριθμ. Πρωτ. 4272/20-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
5. Το αριθμ. Πρωτ. 12100/15-07-2016έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’ .
6. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/4167/20-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (παράρτημα Νίκαιας), ως ακολούθως:

1. Αμπαριάν Σταύρο (ΑΜ 556237), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

2. Μακεδονοπούλου Δέσποινα (ΑΜ 595293), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

3. ΜατσαγγούραΘεοδώρα (ΑΜ 621163), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

4. Παρασκευά Μαρίνα (ΑΜ 614646), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

5. Ρέμπα Δέσποινα (ΑΜ 614667), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

6. Μελέτη Χριστίνα (ΑΜ 606272), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας και

7. Φιλιππούση Χρυσούλα (621670), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.130394/Ε1/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 και
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17-6-1996).
2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. Πρωτ. 62/22-04-2016 έγγραφο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας.
4. Το αριθμ. Πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Tα αριθμ. Πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ’.
6. Το αριθμ. Πρωτ. 7037/19-07-2016έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ. Πρωτ.Φ.34/18899.α/27-07-2016έγγραφοτης Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/02-08-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, ως ακολούθως:

1. Ανδρεάδη Ανδρέα (ΑΜ 615623) , κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

2. Δημητράκο Ηλία (ΑΜ 609566), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

3. Κίττα Ιωάννα (ΑΜ 609378), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

4. Λιασκοβίτου Χριστίνα (ΑΜ 210543), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. ΑνατολικήςΑττικής,

5. Μακρή Παναγιώτα (ΑΜ 597089), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και

6. Νεστορίδου Άννα-Μαρία (ΑΜ 617475), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗ


Αρ.Πρωτ.125877/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442278
Fax: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”»

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)
8. Την υπ’ αριθμ. 67520/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 54/11-05-2016 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
10. Την με αρ.15/20-07-2016 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

219857

ΠΕΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

229551

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΕ20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση