Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19 - ΠΕ20 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-ΠΕ20 ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.142217/Ε2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μαρούσι, 29/08/2017Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΣΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ΔΟΑΤΑΠ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 (ΑΔΑ: 6Β4Η4635ΠΣ-ΜΧ6) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018»
5. Τις υπ΄ αριθμ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) και 91568/E2/1-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) εγκυκλίους αποσπάσεων
6. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 130165/Α3/31.07.2017, 140789/Α3/25.08.2017 και από 28/08/2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

199883

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

210930

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

211017

ΠΟΥΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215816

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

Β. Aνακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114515/Ε2/06.07.2017 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 και τους αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗΕ ΚΠ/ΣΗΣ

211472

ΖΩΤΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

215501

ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

185207

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γ. Αποσπούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19-20 στον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, με αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕΧΙΟΥ

ΔΟΑΤΑΠ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016 - 2017


Αρ.Πρωτ.139452/Ε2/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη (210 3442280
e-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 τΑ΄)
4. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 100524/ΓΓ1/17.06.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΧ84653ΠΣ-2Δ3) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017»
5. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 109256/ΓΓ1/04.07.2016 (ΑΔΑ: ΩΘΗ54653ΠΣ-Μ99) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20)»
6. Το υπ΄ αριθμ. Οικ. 567/18.08.2016 Υ.Σ. του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ «Κατανομή θέσεων»
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67520/Ε1/20.04.2016 (ΑΔΑ: 9ΛΙ94653ΠΣ-1ΡΘ) εγκύκλιο αποσπάσεων
8. Την υπ΄ αριθμ. 14/2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και την υπ΄ αριθμ. 21/2016 Πράξη του ΚΥΣΔΕ
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε,για το σχολικό έτος 2016-2017, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κύριο καθήκον το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

 ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

215501

ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

210930

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

185207

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

210986

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

168994

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΔΕ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215703

ΡΙΧΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση