Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2017 - 2018 (Παράταση)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.221659/Η2/15-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: itolias(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Ρούνη
Τηλέφωνο: 210- 344 2290
FAX: 210 – 344 2299

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής αιτήσεων «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το νότιο ημισφαίριο».

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. Φ.821/215419 /Η2/7-12-2017 «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το νότιο ημισφαίριο» (ΑΔΑ: ΩΖΔΙ4653ΠΣ-ΚΘΞ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

1) H ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 18-12-2017 και ώρα 12:00.

2) Εμπρόθεσμη ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής ορίζεται η Δευτέρα 18-12-2017.

H ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.821/215419/Η2/07-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
FAX: 210-3442365
Πληροφορίες
210-3442071 (ΑΦΡΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
210-3442937 (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
210-3443093 (Σ.Γ. ΜΟΝΑΧΟΥ)-
(Γραφείο Συνδέσμου Στουτγάρδης)
210-3442296 (Σ.Γ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ)
210-3443836 (Σ.Γ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Σ.Γ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-
Γρ. Συνδέσμου Ντύσσελντορφ)
210-344.2294 (Σ.Γ. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ,
Σ.Γ. ΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.821/ 103904 /Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) Πρόσκλησης, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 22-6-2017, και προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων, έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με την ένδειξη του εξαιρετικώς επείγοντος στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Καλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης άμεσα οι εκπαιδευτικοί των προτεινόμενων κλάδων της περιοχής ευθύνης τους, μέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, με αποδεικτικό ενημέρωσης.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e-mail.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο https://dipode-aitisi.sch.gr.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, σε κλειστό φάκελο:

α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση:

i) για τους Ελληνικούς τίτλους σπουδών, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, φωτοτυπία του πρωτοτύπου.

ii) για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασης του τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 Α’)

iii) για τους τίτλους ξένων γλωσσών, φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 Α΄)

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία του επικυρωμένου τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, καθώς και φωτοτυπία της μετάφρασης του τίτλου. Ειδικά για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

γ) Φύλλο Μητρώου, το οποίο θα χορηγείται στον εκπαιδευτικό από τη Διεύθυνση, στην οποία ανήκει.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αποστέλλει στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, καθώς και τα πλήρη, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

δ) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ75 Α’) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης.

ε) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

στ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 20-12-2017 να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη συμπληρωμένης διδακτικής υπηρεσίας σε σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2017, μετά το ΦΕΚ διορισμού.

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Σημειώνεται ότι για τους εκπ/κούς των κλ. ΠΕ12 και ΠΕ17 οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση για το Σ.Γ. Μονάχου απαιτείται η πιστοποιημένη άριστη γνώση (Γ2/C2) ή πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γερμανικής γλώσσας. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση της ξένης γλώσσας, είναι όσα προβλέπονται στο Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ39Α΄) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικά για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης, πέραν της τριετίας, με αίτηση του εκπαιδευτικού, για δύο (2) σχολικά έτη, χωρίς την καταβολή του ειδικού επιμισθίου, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες, κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της σύμφωνης γνώμης της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. Ο εκπαιδευτικός θα υποβάλει αίτηση παράτασης απόσπασης, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου παρατάσεων.

3. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Όταν η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης (δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό μετά τις 30 Απριλίου) το έτος αυτό δεν προσμετράται στην απόσπαση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση με το ειδικό επιμίσθιο έχουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό με απόσπαση χωρίς επιμίσθιο με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει το επιμίσθιο σε προηγούμενη τριετία και μόνο έως τη συμπλήρωση της πενταετούς απόσπασης, όπως προβλέπεται στον ν.4415/2016.

3. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4415/2016.

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).

3. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

4. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά σχολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

5. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι «οικεία βουλήσει» αιτήθηκαν διακοπή της απόσπασής τους, πριν την παρέλευση διετίας.

6. Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1740/τ.Β’/2016), σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Εκπαίδευσης Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενες από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολικές μονάδες, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου.

7. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών με το ειδικό επιμίσθιο.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 17-12-2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα. β) Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία.

2. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν είναι εφικτές.

3. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της και τη σφραγίδα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Στην αίτηση δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό οι χώρες κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις. Αλλαγή στην αρχική δήλωση προτίμησης των χωρών δεν γίνεται δεκτή. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός των προτιμήσεών τους (σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν σε κάποια από τις τρεις δηλωθείσες προτιμήσεις τους), εφόσον υπάρξουν κενά της ειδικότητάς τους σε άλλες χώρες, θα πρέπει να το έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (στη σχετική αίτηση) Ν18 προτίμηση (ΗΠΕΙΡΟΣ).

2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου για την προαναφερθείσα χώρα λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.

3. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότητά τους (φυσικοί, χημικοί, φυσιογνώστες, βιολόγοι, γεωλόγοι), λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί του ανωτέρω κλάδου αποσπώνται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006.

4. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι Διευθυντές σχολείων ή Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή Σχολικοί Σύμβουλοι, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει γίνει άμεσα δεκτή από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η υπουργική απόφαση απόσπασής τους.

5. Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

6. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Η κατάταξή τους στους αντίστοιχους πίνακες γίνεται με φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από την άθροιση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους. Η επιλογή από τον εναλλακτικό αξιολογικό πίνακα πραγματοποιείται έπειτα από την εξάντληση του βασικού αξιολογικού πίνακα.

2. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 50 μόρια
Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 30 μόρια
Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2/Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
Διδακτορική διατριβή: 50 μόρια
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master, D.E.A., Magister): 25 μόρια

γ) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 15 μόρια

δ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση: 30 μόρια
Πολύ καλή γνώση: 20 μόρια
Καλή γνώση: 10 μόρια

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση, η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης, η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
Σε χηρεία με παιδιά
Μονογονεϊκή οικογένεια
Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την επιλογή τους από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. δια των οικείων Διευθύνσεων, στις οποίες κοινοποιείται σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Κατά το ίδιο διάστημα ενημερώνονται από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. όλοι οι αποδέκτες της απόφασης (ενδιαφερόμενος, Συντονιστικό Γραφείο, Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Εάν αδικαιολόγητα οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν αναλάβουν υπηρεσία μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους με την απόσπαση των αμέσως επομένων εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής.

Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας διαμονής για εργασία (VISA) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας διαμονής για εργασία, ο Συντονιστής ενημερώνει τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. ότι ο εκπαιδευτικός δεν ανέλαβε υπηρεσία, προκειμένου να καλυφθεί το κενό και ανακαλείται άμεσα η απόσπαση.

Σε περίπτωση διακοπής της άδειας διαμονής για εργασία τους (VISA) από τις ξένες αρχές ή σε περίπτωση λήξης της και μη έγκαιρης ανανέωσής της διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπώνται, θα πρέπει να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.M.Σ. μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δήλωση από την οποία να προκύπτει το εκτιμώμενο κόστος των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, καθώς και η ημερομηνία της μετάβασής τους στη χώρα απόσπασης, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου σχετική βεβαίωση δέσμευσης ποσού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για τα έξοδα οριστικής επιστροφής των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες, κατά τα οριζόμενα στις περιπτ. α’ και β’ του άρθρου 3 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ159 Α΄), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να λειτουργούν απογευματινές ώρες ή και Σάββατο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την αίτηση και τις περιοχές προτίμησης

 


Αρ.Πρωτ.Φ.821/103904/Η2/21-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
FAX: 210-3442365
Πληροφορίες: 210-3442292 (ΤΟΥΡΚΙΑ ,ΑΦΡΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
210-3442071 (ΑΦΡΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
210-3442937 (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ)
210-3442514 (ΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑΣ)
210-3442025 (Γρ. Εκπ/σης ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ)
210-3443093 (Σ.Γ. ΜΟΝΑΧΟΥ)
210-3442296 (Σ.Γ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ)
210-3443836 (Σ.Γ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Σ.Γ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ,
Γρ.Εκπ/σης ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ)
210-344.2294 (Σ.Γ. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ,
Σ.Γ. ΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Προκειμένου να γίνει επιλογή εκπαιδευτικών για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου, η παρούσα να κοινοποιηθεί με την ένδειξη του εξαιρετικώς επείγοντος στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης, με ευθύνη των αποδεκτών σε συνεργασία με τους Διευθυντές σχολείων.

Την πρόσκληση συνοδεύει παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνεται:
α) υπόδειγμα αίτησης,
β) πίνακας βασικής γλώσσας/χώρας απόσπασης,
γ) πίνακας χωρών/ειδικοτήτων,
δ) πίνακας Συντονιστικών Γραφείων και περιοχών ευθύνης και
ε) πίνακας επιμισθίων ανά χώρα.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e-mail.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr . Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, στη διεύθυνση, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, σε κλειστό φάκελο:

α) Υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση:

i) για τους Ελληνικούς τίτλους σπουδών, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, φωτοτυπία του πρωτοτύπου.

ii) για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασης του τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α’/26-3-2014).

iii) για τους τίτλους ξένων γλωσσών, φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α’/26-3-2014).
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία του επικυρωμένου τίτλου σπουδών βάση του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, καθώς και φωτοτυπία της μετάφρασης του τίτλου.

γ) Φύλλο Μητρώου, το οποίο θα χορηγείται στον εκπαιδευτικό από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν άμεσα στους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, επικαιροποιημένο Φύλλο Μητρώου με τα πλήρη και ακριβή στοιχεία αυτών.
 Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αποστέλλει στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, καθώς και τα πλήρη, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, αποκλείεται από
την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

δ) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ75/τ.Α’) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης, εκτός τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

ε) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

στ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 06/07/2017 να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη συμπληρωμένης διδακτικής υπηρεσίας σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και τις 30/9/2017, μετά το ΦΕΚ διορισμού.

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση της ξένης γλώσσας, είναι όσα προβλέπονται στο Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ39/τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη.

Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης, πέραν της τριετίας, με αίτηση του εκπαιδευτικού, για δύο (2) σχολικά έτη, χωρίς την καταβολή του ειδικού επιμισθίου, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες, κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της σύμφωνης γνώμης της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. Ο εκπαιδευτικός θα υποβάλλει αίτησης παράτασης απόσπασης, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου παρατάσεων.

3. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Όταν η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης (δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου, και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό μετά τις 30 Απριλίου) το έτος αυτό δεν προσμετράται στην απόσπαση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση με το ειδικό επιμίσθιο έχουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό με απόσπαση χωρίς επιμίσθιο με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει το επιμίσθιο σε προηγούμενη τριετία και μόνο έως τη συμπλήρωση της πενταετούς απόσπασης, όπως προβλέπεται στον ν.4415/2016.

3. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4415/2016.

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).

3. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

4. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά σχολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

5. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι «οικεία βουλήσει» αιτήθηκαν διακοπή της απόσπασής τους, πριν την παρέλευση διετίας.

6. Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1740/τ.Β’/2016), σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Εκπαίδευσης Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενες από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολικές μονάδες, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 03/07/2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.

β) Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία.

2. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν είναι εφικτές.

3. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της και τη σφραγίδα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Στην αίτηση δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό οι χώρες κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσεις. Αλλαγή στην αρχική δήλωση προτίμησης των χωρών δεν γίνεται δεκτή. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός των προτιμήσεών τους (σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν σε κάποια από τις τρεις δηλωθείσες προτιμήσεις τους), εφόσον υπάρξουν κενά της ειδικότητάς τους σε άλλες χώρες, θα πρέπει να το έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (Ν18) στη σχετική αίτηση μια (1) προτίμηση (ΗΠΕΙΡΟΣ).

2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου για την προαναφερθείσα χώρα λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.

3. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότητά τους (φυσικοί, χημικοί, φυσιογνώστες, βιολόγοι, γεωλόγοι), λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί του ανωτέρω κλάδου αποσπώνται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006.

4. Οι εκπαιδευτικοί που είναι Διευθυντές σχολείων ή Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ή Σχολικοί Σύμβουλοι, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει γίνει άμεσα δεκτή από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η υπουργική απόφαση απόσπασής τους.

5. Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85, τ. Α΄).

6. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης.

Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης.

Η κατάταξή τους στους αντίστοιχους πίνακες γίνεται με φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από την άθροιση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους.

Η επιλογή από τον εναλλακτικό αξιολογικό πίνακα πραγματοποιείται έπειτα από την εξάντληση του βασικού αξιολογικού πίνακα.

2. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 50 μόρια
Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 30 μόρια
Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
- Διδακτορική διατριβή: 50 μόρια
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master, D.E.A., Magister): 25 μόρια

γ) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 15 μόρια

δ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
- Άριστη γνώση: 30 μόρια
- Πολύ καλή γνώση: 20 μόρια
- Καλή γνώση: 10 μόρια

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση, η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης, η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
- Σε χηρεία με παιδιά
- Μονογονεϊκή οικογένεια
- Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την επιλογή τους από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. δια των οικείων Διευθύνσεων στις οποίες κοινοποιείται σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Κατά το ίδιο διάστημα ενημερώνονται από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. όλοι οι αποδέκτες της απόφασης (ενδιαφερόμενος, Συντονιστικό Γραφείο, Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Εάν αδικαιολόγητα οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν αναλάβουν υπηρεσία μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους με την απόσπαση των αμέσως επομένων εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής.

Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (VISA) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας εργασίας, ο Συντονιστής ενημερώνει τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. ότι ο εκπαιδευτικός δεν ανέλαβε υπηρεσία, προκειμένου να καλυφθεί το κενό και ανακαλείται άμεσα η απόσπαση. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (VISA) από τις ξένες αρχές ή σε περίπτωση λήξης της και μη έγκαιρης ανανέωσής της διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δήλωση από την οποία να προκύπτει το εκτιμώμενο κόστος των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, καθώς και η ημερομηνία της μετάβασής τους στη χώρα απόσπασης, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου σχετική βεβαίωση δέσμευσης ποσού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για τα έξοδα οριστικής επιστροφής των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες, κατά τα οριζόμενα στις περιπτ. α’ και β’ του άρθρου 3 του ν.4415/2016 (Α’159), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να λειτουργούν απογευματινές ώρες ή και Σάββατο. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολικές μονάδες των ΗΠΑ και τοποθετούνται σε αναγνωρισμένα σχολεία, τα οποία υπόκεινται στην Αμερικανική νομοθεσία, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο ξεπερνά το αντίστοιχο της ημεδαπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την αίτηση και τις περιοχές προτίμησης

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.