Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.139959/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ
ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
email : ldim(ΣΤΟ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄186 ) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224) «Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65) του ν. 4375/2016 (Α' 51) των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α'87) οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ» ,
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181), όπως ισχύει
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114)
ε. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 ).
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
3. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

204758

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ 17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

2

211215

ΚΟΛΕΖΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ 12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Β΄ ΑΘΗΝΩΝ

3

202997

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ 05.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

4

174195

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ 08.00 ΚΑΛΩΝΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΑΤ.Α ΤΤΙΚΗ

5

169286

.ΦΕΓΓΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ 16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

6

199481

ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7

224269

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ

ΙΣΑΒΕΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

8

227283

ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

9

226677

ΜΠΟΛΩΤΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ 02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10

195924

ΖΕΠΠΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ 2.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

11

197914

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ03.00 /ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Οι παραπάνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.139955/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ
ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
email : ldim(ΣΤΟ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ:Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία΄Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄186 ),
β. της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224) σύμφωνα με την οποία:«Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65), του ν. 4375/2016 (Α' 51), των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α'87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ» ,
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181),όπως ισχύει,
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114)
ε. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 )
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
3. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

619133

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Β΄ Αθηνών

2

619455

ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ

ΑΝΝΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

3

564030

ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ

4

704083

.ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

2. Οι παραπάνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.139952/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ
ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
email : ldim(ΣΤΟ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Ανανέωση αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργέιου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄186 ) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
β. της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α'224) «Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65) του ν. 4375/2016 (Α' 51) των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α' 87) οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ» ,
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄181), όπως ισχύει,
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114)
ε. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 ).
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
3. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 13ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την ανανέωση των αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

202867

.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ04.4 /ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

2

225946

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΟΛΓΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

211085

ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ19.00 /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

176335

ΚΟΥΖΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

2. Οι παραπάνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.127137/01-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
fax : 2107796714
email : ldim(ΑΤ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 186 τ. Α΄16/09/1999).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει (ΦΕΚ 181 τ. Α΄29/08/2014).
γ.του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 τ. Α΄ ).
2.Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) περί διορισμού του κου Ιωάννη Παντή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3.Τη με αριθμ. 197109/Α1/04.12.2015 απόφαση του Υπουργού, της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία αφορά στη Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2654/Β/09.12.2015).
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
5. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας , για το σχολικό έτος 2016-2017, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

205621

ΤΣΟΓΛΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

2

700165

ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ 04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

3

176335

ΚΟΥΖΑΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ 05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

4

211085

ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ 19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ


Αρ.Πρωτ.127112/01-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Στ. Δημητρέα
Τηλέφωνο : 2107458022
fax : 2107796714
email : ldim(ΑΤ)gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 186 τ. Α΄16/09/1999).
β. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει ((ΦΕΚ 181 τ. Α΄29/08/2014).
γ.του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015).
δ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 τ. Α΄ ).
2.Την αριθμ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) περί διορισμού του κου Ιωάννη Παντή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3.Τη με αριθμ. 197109/Α1/04.12.2015 απόφαση του Υπουργού, της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία αφορά στη Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2654/Β/09.12.2015).
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με τα συνημμένα τους.
5. Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ΗΣ/2016 ΠΡΑΞΗΣ του 2ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία ΄ Ερευνας και Τεχνολογίας, για το σχολικό έτος 2016-2017, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

621969

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2

607538

ΚΟΤΣΑΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It

Εκτύπωση