Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.205043/Ε2/24-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου,
Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018».

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……………, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …………»
4. To ΠΔ125/2016(ΦΕΚ 210/2016,τ.Α’/5-11-2016) « Διορισμός, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1
του ν.4473/2017 (Α’ 78).
6. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/4-8-2017,τ.Α΄)
7. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/1-6-2017 (ΑΔΑ:6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

1

201143

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΒΕ)

2

227862

ΔΑΝΤΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΤΑΥΡ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ

3

210286

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΣΕΒΑΣΤΗ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

4

152175

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. (Α΄) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ν(ΡΟΔΟΣ)

5

180735

ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

6

228597

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ν(ΑΘΗΝΑ)

7

587558

ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

 


Αρ.Πρωτ.173328/Ε2/16-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου,
Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……………, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …………»
4. To ΠΔ125/2016(ΦΕΚ 210/2016,τ.Α’/5-11-2016) « Διορισμός, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1
του ν.4473/2017 (Α’ 78).
6. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/4-8-2017,τ.Α΄)
7. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/1-6-2017 (ΑΔΑ:6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 68 εκπαιδευιτκοί)

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 68 απεσπασμένων εκπαιδευτικών ΔΕσε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (16-10-2017)

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.125871/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Μαρία Ντεκελέ,Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2016-2017».

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……………, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …………»
4. To ΠΔ73/2015(ΦΕΚ 166/2015,τ.Α’/23-9-2015) « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
6. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 138 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 138  απεσπασμένων εκπαιδευτικών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (28-07-2016)

 

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


Αρ.Πρωτ.134014/Ε227-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Μαρία Ντεκελέ,Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-2016».

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. Την αρ. Υ100/20-02-2015(ΦΕΚ 299/2015,τ.Β’/27-2-2015)απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
4. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
5. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2015-2016 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Λήψη του εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 125 απεσπασμένων εκπαιδευτικών σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε., στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Αρ.Πρωτ.142582/Δ2/09-09-2014/ΥΠΑΙΘ
(Αναοινοποίηση στο ορθό)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Φαξ: 2103442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια , ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ. Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄).
3. Την αριθ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β’/19-6-2014) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
4. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ.
5. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2014-2015 σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Λήψη του εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 101  απεσπασμένων εκπαιδευτικών σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ)


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


14-02-2014 : Αποσπάσεις 29 εκπαιδευτικών

11-10-2015 : Αποσπάσεις 12 εκπαιδευτικών

04-10-2013 : Αποσπάσεις 32 εκπαιδευτικών


Εκτύπωση