Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017

(Μετάβαση στην τελευταία εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Αρ.Πρωτ.107255/Ε2/27-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Π. Λυροπούλου - Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 8 και 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 12η/13-6-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 13 ζεύγη αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και στους σχετικούς φορείς.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις των Αμοιβαίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017


ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016


Αρ.Πρωτ.130039/Ε2/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Π. Λυροπούλου - Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 1ζ του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 16η/29-7-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 20 ζεύγη αμοιβαίων μεταθέσεων)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από την περιοχή των οποίων μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και στους σχετικούς φορείς.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις των Αμοιβαίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2016


Εκτύπωση