Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

Επίδομα Θέσης Ευθύνης σε Αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.11967/Δ1/28-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π.Ε. & Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: ΄Ελ.Εμμανουηλίδου
Τηλέφωνο: 210-344 3135
FAX: 210-344 2909
e-mail : t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής σε θέσεις ευθύνης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης».

ΣΧΕΤ. : To με αρ.πρωτ. 126058/Δ1/10/09/2013 σχετικό έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, που προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση της με αριθμ.2/73377/0022/5-8-2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1958/τ.Β΄/12-8-2013), που τροποποίησε την με αριθμό οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/Β΄) προηγούμενη και αφορούσε τη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τοποθετούνται:

α) στα μονοθέσια σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.1566/1986, όπου προϊστάμενος στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες είναι ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτές και

β) στα διθέσια και τριθέσια σχολεία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.21 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, με την οποία επεκτείνονται οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του εν λόγω νόμου και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν προϊστάμενοι των σχολικών αυτών μονάδων, όταν προσλαμβάνονται για να καλύψουν έκτακτες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και απουσιάζουν για οποιαδήποτε αιτία από τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. με οργανική θέση.

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Εκτύπωση